ვინ იყო ეროვნული გმირი ვარლამ ჩერქეზიშვილი, რომელიც ფილმ "ფესვების" გმირის პროტოტიპია? | Allnews.Ge

ვინ იყო ეროვნული გმირი ვარლამ ჩერქეზიშვილი, რომელიც ფილმ "ფესვების" გმირის პროტოტიპია?

"იყო ერთი ქარ­თვე­ლი თა­ვა­დი, ანარ­ქის­ტი და თავ­და­დე­ბუ­ლი მა­მუ­ლიშ­ვი­ლი ვარ­ლამ ჩერ­ქე­ზიშ­ვი­ლი. ქარ­თუ­ლი მას არ ემარ­ჯვე­ბო­და. სა­ქარ­თვე­ლოს ბავ­შვო­ბი­დან­ვე იყო მო­წყვე­ტი­ლი. იცო­და რუ­სუ­ლი, ფრან­გუ­ლი და ინ­გლი­სუ­რი. სიკ­ვდი­ლის წლებ­ში, რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნის მთე­ლი არსი შე­ირ­ხე­ვა სა­უ­კუ­ნი­დან მო­წყვე­ტი­ლი ფეს­ვე­ბი, უეც­რად რუ­სუ­ლიც და­ა­ვი­წყდა, ფრან­გუ­ლიც, ინ­გლი­სუ­რიც და მო­მაკ­ვდავ­მა ქარ­თუ­ლად და­ი­წყო წერა" - ასე იხ­სე­ნი­ებ­და გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძე ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის თა­ნა­მებ­რძოლს, ეროვ­ნულ გმირს ვარ­ლამ ჩერ­ქე­ზიშ­ვილს.

ქარ­თვე­ლი რე­ვო­ლუ­ცი­ო­ნე­რი 1846 წელს კა­ხეთ­ში, სო­ფელ თოხ­ლი­ა­ურ­ში და­ი­ბა­და. ვარ­ლამ ჩერ­ქე­ზიშ­ვი­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი მოღ­ვა­წე გახ­ლდათ, რო­მე­ლიც ახალ­გაზ­რდო­ბი­დან­ვე რე­ვო­ლუ­ცი­ურ მოძ­რა­ო­ბა­ში ჩა­ე­ბა და მისი მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი რუ­სე­თის თვით­მპყრო­ბე­ლო­ბის დამ­ხო­ბა იყო!1876 წლამ­დე რუ­სეთ­ში, სხვა­დას­ხვა რე­ვო­ლუ­ცი­ურ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში მოღ­ვა­წე­ობ­და.1870 წელს და­ა­პა­ტიმ­რეს და გა­და­ა­სახ­ლეს ციმ­ბირ­ში და 1876 წელს ევ­რო­პა­ში გა­იქ­ცა. ამის შემ­დეგ ჩა­ე­ბა ევ­რო­პის რე­ვო­ლუ­ცი­ურ მოძ­რა­ო­ბა­ში, იყო სო­ცი­ა­ლის­ტუ­რი მოძ­რა­ო­ბის ერთ-ერთი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, ანარ­ქის­ტი. ამ ნი­ა­დაგ­ზე მან მთელ ევ­რო­პა­ში სა­ხე­ლი გა­ით­ქვა, რო­გორც რუ­სე­თი­სა და ევ­რო­პის ერთ-ერ­თმა ანარ­ქის­ტულ­მა ლი­დერ­მა. აწყობ­და სხვა­დას­ხვა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფო­რუ­მებს, კონ­გრე­სებს, კონ­ფე­რენ­ცი­ებს და იყო ამ მოძ­რა­ო­ბის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე სა­ხელ­გან­თქმუ­ლი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი.

poto1-34300-1708933873.jpg

ცნო­ბი­ლია, რომ ჩერ­ქე­ზიშ­ვი­ლი ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის იდე­ე­ბის ერ­თგუ­ლი თაყ­ვა­ნის­მცე­მე­ლი იყო და იმ­დე­ნად დიდი თა­ნა­მო­აზ­რე, რომ 1894 წლი­დან ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძემ მას და­უთ­მო თა­ვი­სი სა­ხელ­გან­თქმუ­ლი გა­ზე­თის "ივე­რი­ის" ფურ­ცლე­ბი. ეს ყვე­ლა­ფე­რი არა­ლე­გა­ლუ­რად ხდე­ბო­და. ვარ­ლამ ჩერ­ქე­ზიშ­ვი­ლი მთე­ლი 40 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­სავ­ლეთ ევ­რო­პა­ში ცხოვ­რობ­და – შვე­ი­ცა­რი­ა­ში, საფ­რან­გეთ­ში, ინ­გლის­ში. იქე­დან აგ­ზავ­ნი­და წე­რი­ლებს და ფსევ­დო­ნი­მე­ბით იბეჭ­დე­ბო­და. "ივე­რი­ა­ში" იგი "ვა­ზი­ა­ნის" ფსევ­დო­ნი­მით ბეჭ­დავ­და. ვარ­ლამ ჩერ­ქე­ზიშ­ვილს სან­თლით და­ე­ძებ­დნენ მთე­ლი რუ­სე­თის იმ­პე­რი­ის სპეც­სამ­სა­ხუ­რე­ბი გა­სა­ნად­გუ­რებ­ლად, რო­გორც დამ­ნა­შა­ვეს და ბო­როტ­მოქ­მედს. მისი გა­მო­ჩე­ნა იმ­პე­რი­ის სა­ზღვრებ­ში აკ­რძა­ლუ­ლი იყო, მაგ­რამ მა­ინც შეძ­ლო ორ­ჯერ სა­ქარ­თვე­ლო­ში არა­ლე­გა­ლუ­რად ჩა­მოს­ვლა.

25 თე­ბერ­ვა­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მძი­მე დღეა - საბ­ჭო­თა ოკუ­პა­ცი­ი­დან 103 წელი შეს­რულ­და. სწო­რედ ამ დღეს შე­მო­ვი­და სა­ქარ­თვე­ლო­ში რუ­სუ­ლი წი­თე­ლი არ­მია და და­ა­სა­მა­რა ქარ­თველ­თა ოც­ნე­ბა თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ზე. იხილეთ სრულად

myquiz