25 თებერვალი: საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე და ულამაზესი მარო მაყაშვილის სულისშემძვრელი დღიური | Allnews.Ge

25 თებერვალი: საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე და ულამაზესი მარო მაყაშვილის სულისშემძვრელი დღიური

25 თე­ბერ­ვა­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მძი­მე დღეა. სწო­რედ ამ დღეს შე­მო­ვი­და სა­ქარ­თვე­ლო­ში რუ­სუ­ლი წი­თე­ლი არ­მია და და­ა­სა­მა­რა ქარ­თველ­თა ოც­ნე­ბა თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ზე.

თით­ქმის მთე­ლი თე­ბერ­ვა­ლი ქარ­თულ ჯარ­სა და რუ­სე­თის წი­თელ არ­მი­ას შო­რის ბრძო­ლე­ბი მი­დი­ო­და, ერთ-ერთი ბრძო­ლის დროს და­ი­ღუ­პა ულა­მა­ზე­სი ქარ­თვე­ლი ქალი მარო მა­ყაშ­ვი­ლი, რო­მელ­მაც გა­სა­ო­ცა­რი დღი­უ­რი დაგ­ვი­ტო­ვა.

"1919 წ... მთვა­რის შუქ­ზე ვწერ ჩემს დღი­ურს, სა­სი­ა­მოვ­ნოა… გუ­შინ, არ ვიცი, რათ, მგა­ლობ­ლიშ­ვი­ლებ­თან ამი­ვარ­და სა­ში­ნე­ლი ქვი­თი­ნი, ისე­თი, რომ თით­ქმის ერთი სა­ა­თი ვტი­რო­დი. ამო­მიჯ­და გული. ვე­კი­თხე­ბი ჩემ თავს, რა არის? მაგ­რამ იგი სდუმს და პა­სუხს არ მაძ­ლევს. რა მი­ზე­ზია, არ ვიცი…

საყ­ვა­რე­ლო მამა! მე ჯერ­ჯე­რო­ბით კარ­გად ვარ. სულ ერთი პო­ზი­ცი­ის­გან 112 ვერ­სზე ვართ, მე­ო­რის­გან 5 თუ 7-ზე. მტე­რი ჯერ შორს არის, ძა­ლი­ან სცხე­ბენ ჩვე­ნე­ბი. ძა­ლი­ან აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბუ­ლე­ბი არი­ან. ცოტა თხი­ლი და თუ შე­საძ­ლე­ბე­ლია, რამე ტკბი­ლე­უ­ლი გა­მოგ­ზავ­ნეთ… თავს გა­უფრ­თხილ­დით. გკოც­ნით ბევ­რს. ისე არა ცივა. მო­კი­თხვა ყვე­ლა ჩვე­ნებს. ნუ გე­ში­ნი­ანთ. გა­ვი­მარ­ჯვებთ სა­ხე­ლოვ­ნად. შენი მარო" - ეს ამო­ნა­რი­დია მა­ყაშ­ვი­ლის დღი­უ­რი­დან...

რა­ტომ გა­და­წყვი­ტა მარო მა­ყაშ­ვილ­მა ომში წას­ვლა, ამ კი­თხვით და­ვი­წყეთ ინ­ტერ­ვიუ ის­ტო­რი­კოს ლაშა ბაქ­რა­ძეს­თან:

- რო­გორც პატ­რი­ოტ­მა ადა­მი­ან­მა, მარო მა­ყაშ­ვილ­მა და­ი­ნა­ხა, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს ბედი წყდე­ბო­და და რო­გორც მო­წყა­ლე­ბის და (ისე­ვე რო­გორც ბევ­რი სხვა) წა­ვი­და ფრონტზე, რათა დახ­მა­რე­ბო­და ქარ­თველ მებ­რძო­ლებს.

- შეგ­ვიძ­ლია თუ არა მარო მა­ყაშ­ვი­ლი მი­ვიჩ­ნი­ოთ, იმ დრო­ინ­დე­ლი ქარ­თვე­ლი ახალ­გაზ­რდო­ბის კრე­ბით სა­ხედ?

- ვერ ვი­ტყვით, რომ მარო მა­ყაშ­ვი­ლი იმ დრო­ინ­დე­ლი ახალ­გაზ­რდე­ბის კრე­ბი­თი სა­ხეა, მაგ­რამ შემ­დგომ­ში ის გახ­და გარ­კვე­ულ­წი­ლად სიმ­ბო­ლუ­რი ფი­გუ­რა, რო­მე­ლიც სრუ­ლე­ბით არაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი, იყოს კრე­ბი­თი სახე, პი­რი­ქით, სიმ­ბო­ლი­ზე­ბუ­ლი ფი­გუ­რე­ბი, რო­გორ წესი, გა­მო­ნაკ­ლი­სე­ბი არი­ან ხოლ­მე. მე სულ ვე­ძებ იმ პე­რი­ო­დის დღი­უ­რებს, ჩა­ნა­წე­რებს, მო­გო­ნე­ბებს და სხვა... თით­ზე ჩა­მო­სათ­ვლე­ლი მა­სა­ლაა შე­მორ­ჩე­ნი­ლი. იხილეთ სრულად

myquiz