რა საიდუმლო იმალება შოტლანდიის მთებში აღმოჩენილ მინიატურულ კუბოებში? | Allnews.Ge

რა საიდუმლო იმალება შოტლანდიის მთებში აღმოჩენილ მინიატურულ კუბოებში?

შოტ­ლან­დი­ის მუ­ზე­უ­მის ექ­სპო­ნა­ტებს შო­რის შე­გიძ­ლი­ათ ნა­ხოთ მი­ნი­ა­ტუ­რუ­ლი კუ­ბო­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც 1836 წელს არ­ტუ­რის მთა­ზე აღ­მო­ა­ჩი­ნეს. თი­თო­ე­ულ მათ­გან­ში ჩას­ვე­ნე­ბუ­ლია მა­მა­კა­ცის ფი­გუ­რა, რო­მე­ლიც იდე­ა­ლუ­რი ფორ­მი­სა და ზო­მი­საა. ამ აღ­მო­ჩე­ნას წლე­ბის წინ ძა­ლი­ან დიდი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოყ­ვა, რად­გან არ­ტუ­რის მთა სავ­სეა ლე­გენ­დე­ბით. მა­გა­ლი­თად ერთ-ერთი ლე­გენ­დის თა­ნახ­მად მე-16 სა­უ­კუ­ნე­ში მთა­ზე ჯა­დოქ­რე­ბის რი­ტუ­ა­ლე­ბი იმარ­თე­ბო­და. 10 სმ სი­მაღ­ლის კუ­ბო­ებ­მა ხალ­ხს სა­ტა­ნის­ტუ­რი შე­ლოც­ვე­ბი­სა და წარ­სულ­ში ჯა­დოქ­რე­ბის შე­სა­ხებ გა­გო­ნი­ლი სა­ში­ნე­ლი ის­ტო­რი­ე­ბი გა­ახ­სე­ნეს. მკვლე­ვა­რებს დღემ­დე აინ­ტე­რე­სებთ, ვინ შექ­მნა ეს სა­ში­ნე­ლი ფი­გუ­რე­ბი და რა­ტომ და­მა­ლეს ისი­ნი მთის ხე­ო­ბა­ში.

რო­გორ აღ­მო­ა­ჩი­ნეს მინი კუ­ბო­ე­ბი

1836 წლის ზა­ფხულ­ში, რამ­დე­ნი­მე ედინ­ბურ­გე­ლი ახალ­გარზდა მთა­ზე წა­ვიდ­ნენ. იმ პე­რი­ოდ­ში ქა­ლა­ქებ­ში მცხოვ­რე­ბი ახალ­გაზ­რდე­ბი ხში­რად და­დიდ­ნენ ტყე­ში, რათა სპე­ცი­ა­ლუ­რი მა­ხე­ე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით კურ­დღლებ­ზე ენა­დი­რათ. "ნა­დი­რო­ბი­სას“ ერთ-ერ­თმა ბიჭ­მა ვიწ­რო ხვრე­ლი აღ­მო­ა­ჩი­ნა, რო­მე­ლიც პა­ტა­რა გა­მოქ­ვა­ბულ­ში შე­დი­ო­და. ეს ად­გი­ლი ბორ­ცვი­დან შე­და­რე­ბით მო­ფა­რე­ბუ­ლი იყო და მისი აღ­მო­ჩე­ნა არც ისე ად­ვი­ლი. შიგ­ნით შე­ხედ­ვი­სას ბიჭ­მა შე­ნიშ­ნა, რომ ია­ტა­კი სპე­ცი­ო­ა­ლუ­რი ნა­ტე­ხე­ბით იყო და­ფა­რუ­ლი, ჩან­და, რომ მის ქვევთ რა­ღაც იმა­ლე­ბო­და. მაგ­რამ ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო წინ ელო­დათ. გა­მოქ­ვა­ბუ­ლის სიღ­რმე­ში ბი­ჭებ­მა მი­ნი­ა­ტუ­რუ­ლი ხის კუ­ბო­ე­ბი იპო­ვეს.

01-taina-53888-1708769236.jpg

სა­გულ­და­გუ­ლოდ და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სა­სახ­ლე­ე­ბი, რო­მელ­თა სიგ­რძეც არ აღე­მა­ტე­ბო­და 10 სმ-ს გა­მოქ­ვა­ბუ­ლის ერთ-ერთი კედ­ლის ქვეშ სამ სარ­თულ­ზე იყ­ვნენ გან­ლა­გე­ბუ­ლე­ბი. კუ­ბო­ე­ბის შიგ­ნით უჩ­ვე­უ­ლო თო­ჯი­ნე­ბი ეს­ვე­ნა. ფი­გუ­რე­ბიც ხის იყო, ბამ­ბის კოს­ტი­უ­მებ­ში გა­მო­წყო­ბი­ლი - პე­რან­გე­ბი და შარ­ვლე­ბი ეც­ვათ. თო­ჯი­ნე­ბი ერ­თმა­ნე­თის­გან გან­სხვავ­დე­ბოდ­ნენ, მათ­მა შემ­ქმნელ­მა თი­თო­ე­ულ მათ­განს აშ­კა­რად ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბი მი­ა­ნი­ჭა. ყვე­ლა თო­ჯი­ნას თვა­ლე­ბი ღია ჰქონ­დათ და გა­რეგ­ნუ­ლად ისი­ნი მა­მა­კა­ცებს ჰგავ­დნენ. 17 პა­წა­წი­ნა კუ­ბო­დან დღემ­დე შე­მორ­ჩე­ნი­ლია მხო­ლოდ რვა. ყვე­ლა მათ­გა­ნი გა­მო­ფე­ნი­ლია შოტ­ლან­დი­ის ეროვ­ნულ მუ­ზე­უმ­ში.

02-taina-53846-1708769245.jpg

იშ­ვი­ათ­მა სა­მუ­ზე­უ­მო ნივ­თებ­მა მა­შინ­ვე გა­მო­იწ­ვია არ­ქე­ო­ლო­გე­ბის და­ინ­ტე­რე­სე­ბა, რაც დღემ­დე გრძელ­დე­ბა. კი­თხვა­ზე ვინ და რა­ტომ ამ­ზა­დებ­და ასეთ უჩ­ვე­უ­ლო ნა­კე­თო­ბებს და რის­თვის შე­იქ­მნა სა­ი­დუმ­ლო სა­მარ­ხი, ის­ტო­რი­კო­სე­ბი უბ­რა­ლოდ მხრებს იჩეჩ­დნენ. თუმ­ცა ხის თო­ჯი­ნე­ბის უც­ნა­უ­რი სა­საფ­ლაო არა­ვის აძ­ლევ­და მოს­ვე­ნე­ბას. ერ­თა­დერ­თი, რაც ცხა­დი იყო, ის იყო, თო­ჯი­ნე­ბის ავ­ტო­რი მათ ერთ წელ­ზე დიდ­ხანს ქმნი­და. რო­დე­საც ბავ­შვებ­მა სა­სახ­ლე­ე­ბი ამო­ი­ღეს, გა­მოქ­ვა­ბუ­ლი ჩა­ინ­გრა. იხილეთ სრულად

myquiz