ემილია კლარკის ნაკლებად ცნობილი ცხოვრება კადრს მიღმა- ბულინგი და მძიმე დიაგნოზი Game of Thrones-ის გადაღებებისას | Allnews.Ge

ემილია კლარკის ნაკლებად ცნობილი ცხოვრება კადრს მიღმა- ბულინგი და მძიმე დიაგნოზი Game of Thrones-ის გადაღებებისას

ემი­ლია კლარ­კი ცნო­ბი­ლი ბრი­ტა­ნე­ლი თე­ატ­რი­სა და კი­ნოს მსა­ხი­ო­ბია. მსოფ­ლიო პო­პუ­ლა­რო­ბა მას შემ­დეგ ეწ­ვია, რაც ლე­გენ­და­რულ სე­რი­ალ­ში "სა­მე­ფო კა­რის თა­მა­შე­ბი" დე­ი­ნე­რის როლი ითა­მა­შა. ქე­რათ­მი­ა­ნი ხა­ლე­სის იმი­ჯი ხსნა აღ­მოჩ­ნდა გო­გო­ნას­თვის, რო­მე­ლიც სამ­სა­ხი­ო­ბო კა­რი­ე­რა­ზე ოც­ნე­ბობ­და. იქამ­დე კი იძუ­ლე­ბუ­ლი იყო ემუ­შა­ვა მიმ­ტა­ნად და ქოლ­ცენ­ტრის ოპე­რა­ტო­რა­დაც კი. ფილ­მის გა­მოს­ვლის შემ­დეგ ემი­ლია გახ­და ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი მსა­ხი­ო­ბი და ყვე­ლა­ზე სა­სურ­ვე­ლი ქალი მსოფ­ლი­ო­ში.

ბავ­შვო­ბა და ახალ­გაზ­რდო­ბა

ემი­ლია კლარ­კი (სრუ­ლი სა­ხე­ლი Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke) და­ი­ბა­და ხმა­უ­რი­ან ლონ­დონ­ში 1986 წლის 23 ოქ­ტომ­ბერს. მარ­თა­ლია, მო­მა­ვა­ლი ვარ­სკვლა­ვის ბავ­შვო­ბამ დიდი ბრი­ტა­ნე­თის დე­და­ქა­ლა­ქი­დან შორს გა­ი­ა­რა, ის დღე­საც სით­ბო­თი იხ­სე­ნებს იმ წლებს.

1111956708-53723-1705735166.jpg

ბავ­შვო­ბა­ში ემი­ლი­ას უყ­ვარ­და ლა­მა­ზი კა­ბე­ბის ჩაც­მა და გა­მუდ­მე­ბით სარ­კის წინ ტრი­ა­ლებ­და. ცხოვ­რობ­და ჩვე­უ­ლებ­რივ ოჯახ­ში, მამა უბ­რა­ლო მუშა იყო, დედა კი პა­ტა­რა კომ­პა­ნი­ის თა­ნამ­შრო­მე­ლი. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მშობ­ლებ­მა წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ეს ცხოვ­რე­ბა­ში. დედა ბიზ­ნეს­მე­ნი გახ­და და მამა კი თე­ატ­რში ხმის ინ­ჟი­ნე­რი. ჯერ კი­დევ ად­რე­ულ ბავ­შვო­ბა­ში ემი­ლი­ას თე­ატ­რი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად უყ­ვარ­და, სხვა­ზე არა­ფერ­ზე ოც­ნე­ბობ­და გარ­და მსა­ხი­ო­ბო­ბი­სა.

სკო­ლა­ში დას­ცი­ნოდ­ნენ გო­გო­ნას გა­მორ­ჩე­უ­ლი გა­რეგ­ნო­ბის გამო. გან­სა­კუთ­რე­ბით ხაზს უს­ვამ­დნენ მისი წარ­ბე­ბის უჩ­ვე­უ­ლო ფორ­მას, რო­მე­ლიც ინ­დუ­რი ფეს­ვე­ბის გამო ჰქონ­და. კომ­პლექ­სებ­მა ხელი არ შე­უ­შა­ლა ემი­ლი­ას ოც­ნე­ბის ას­რუ­ლე­ბა­ში და სას­წავ­ლებ­ლად ლონ­დო­ნის დრა­მა­ტულ ცენ­ტრში მი­ვი­და. სწო­რედ იქ და­ი­წყო თა­ვი­სი კა­რი­ე­რა მსოფ­ლიო კი­ნოს ბევ­რმა ვარ­სკვლავ­მა. მალე კლარ­კი მთე­ლი თე­ატ­რის და­სის საყ­ვა­რელ მსა­ხი­ო­ბად იქცა. აძ­ლევ­დნენ წამ­ყვან რო­ლებს, რე­ჟი­სო­რე­ბი იბ­რძოდ­ნენ მის­თვის, რათა სპექ­ტაკლში მი­ეწ­ვი­ათ. სა­ტა­ლე­ვი­ზიო დე­ბი­უ­ტი 2009 წელს ჰქონ­და, მაგ­რამ წა­რუ­მა­ტებ­ლად. ამის შემ­დეგ მსა­ხი­ობ­მა ჰო­ლი­ვუ­დის და­პყრო­ბა გა­და­წყვი­ტა და ლოს-ან­ჯე­ლეს­ში გა­და­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად.

emiliya-klark-2-53769-1705735175.jpeg

აშშ-ში ცხოვ­რე­ბა ად­ვი­ლი არ აღ­მოჩ­ნდა. კი­ნო­ში შეღ­წე­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლი იყო, მაგ­რამ რო­გორ­მე უნდა ეცხოვ­რა. ამის­თვის მსა­ხი­ობ­მა ბევ­რი სამ­სა­ხუ­რი გა­მო­იც­ვა­ლა. მუ­შა­ობ­და მიმ­ტა­ნად, ქოლ­ცენ­ტრის ოპე­რა­ტო­რად, რათა ბი­ნი­სა და აგენ­ტის მომ­სა­ხუ­რე­ბის თან­ხა გა­და­ე­ხა­და, რო­მე­ლიც აქ­ტი­უ­რად ეძებ­და მის­თვის რო­ლებს. ერთ დღეს გო­გო­ნას იღ­ბალ­მა გა­უ­ღი­მა. აგენ­ტმა და­უ­რე­კა და უთხრა, სას­წრა­ფოდ მო­სუ­ლი­ყო გა­სა­უბ­რე­ბა­ზე. პრო­დი­უ­სე­რებს ძა­ლი­ან მო­ე­წო­ნათ ემი­ლია. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მისი გა­რეგ­ნო­ბა ნამ­დვი­ლად არ აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­და რო­ლის სა­ჭი­რო­ე­ბებს, მა­ინც აიყ­ვა­ნეს. ასე გახ­და უც­ნო­ბი ბრი­ტა­ნე­ლი მსა­ხი­ო­ბი დე­ი­ნე­რის ტარ­გა­რი­ე­ნი.

იხილეთ სრულად

myquiz