12 ყურძენი, თეთრეულის ფერი, ჭურჭლის დამსხვრევა და... - 10 ყველაზე უცნაური და უჩვეულო ტრადიცია მსოფლიოს მასშტაბით | Allnews.Ge

12 ყურძენი, თეთრეულის ფერი, ჭურჭლის დამსხვრევა და... - 10 ყველაზე უცნაური და უჩვეულო ტრადიცია მსოფლიოს მასშტაბით

სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნებ­ში დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის აღ­ნიშ­ვნის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ტრა­დი­ცი­ე­ბი გვხვდე­ბა, გა­მო­ნაკ­ლი­სი არც ახა­ლი წე­ლია. ზო­გი­ერთ კულ­ტუ­რა­ში სჯე­რათ, რომ ახა­ლი წელი ჭურ­ჭლის დამ­ტვრე­ვით უნდა აღი­ნიშ­ნოს, ზო­გი­ერ­თი კი თა­ვი­ანთ იღ­ბალს თეთ­რე­უ­ლის ფერს ან­დობს.

მო­დით, თვა­ლი გა­და­ვავ­ლოთ 10 ყვე­ლა­ზე უჩ­ვე­უ­ლო სა­ა­ხალ­წლო ტრა­დი­ცი­ას მთე­ლი მსოფ­ლი­ო­დან:

ეს­პა­ნე­თი

ეს­პა­ნეთ­ში ახა­ლი წლის დად­გო­მამ­დე 12 ყუ­რძნის ჭამა სა­უ­კუ­ნე­ზე მეტი ხნის ტრა­დი­ცი­აა. აქ ყუ­რძნის დრო­უ­ლად მირ­თმე­ვა იღ­ბლი­ა­ნი წლის გა­რან­ტი­ად ით­ვლე­ბა.

ამავდრო­უ­ლად, ის, თუ რამ­დე­ნად ტკბი­ლია ხილი, იმა­ზე მი­ა­ნიშ­ნებს, რას მო­ი­ტანს მომ­დევ­ნო წელი. გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, "12 იღ­ბლი­ა­ნი ყუ­რძნის" ტრა­დი­ცია 1909 წელს მას შემ­დეგ წარ­მო­იშ­ვა, რაც ეს­პა­ნე­თის ერთ-ერთ რე­გი­ონს ყუ­რძნის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მო­სა­ვა­ლი მო­უ­ვი­და.

weird-new-years-traditions-new-years-eve-traditions-in-europe-59349-1704018908.jpg

და­ნია

უჩ­ვე­უ­ლო ტრა­დი­ცია გვხვდე­ბა და­ნი­ა­შიც, სა­დაც ახალ წელს თეფ­შე­ბის დამ­სხვრე­ვით ხვდე­ბი­ან. ხალ­ხი ჭურ­ჭელს კა­რებ­თან­ვე ტე­ხავს, რად­გან სჯე­რათ, რომ ეს წარ­მა­ტე­ბუ­ლი წლის მომ­ტა­ნი იქ­ნე­ბა. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი გა­მო­უ­ყე­ნე­ბელ თეფ­შებს მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ინა­ხა­ვენ, 31 დე­კემ­ბერს კი მათ ოჯა­ხის და მე­გობ­რე­ბის კა­რებ­თან აგ­რო­ვე­ბენ. ით­ვლე­ბა, რომ რაც უფრო დი­დია დამ­სხვრე­უ­ლი ჭურ­ჭლის გრო­ვა, მით მეტ ახალ მე­გო­ბარს შე­ი­ძე­ნენ და მით უფრო წარ­მა­ტე­ბუ­ლე­ბი იქ­ნე­ბი­ან მომ­დევ­ნო წელს.

ეკ­ვა­დო­რი

რაც შე­ე­ხე­ბა ეკ­ვა­დორს, აქ მო­სახ­ლე­ო­ბა პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის, პოპ ვარ­სკვლა­ვე­ბის ან სხვა გა­მო­ჩე­ნი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის ფი­გუ­რებს აკე­თებს. ისი­ნი ძველ ტან­საც­მელს გა­ზე­თით ან ნა­ხერ­ხით ავ­სე­ბენ და ზე­მო­დან ნი­ღაბს ად­გა­მენ. ბო­ლოს, ეკ­ვა­დო­რე­ლე­ბი ამ ფი­გუ­რებს ახა­ლი წლის ღა­მეს ცე­ცხლს უკი­დე­ბენ, რაც ერ­თგვა­რი გან­წმენ­დის რი­ტუ­ალს წარ­მო­ად­გენს. ამ­ბო­ბენ, რომ ეს ტრა­დი­ცია ნე­ბის­მი­ერ უბე­დუ­რე­ბას და წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბას გან­დევ­ნის.

ლა­თი­ნუ­რი ამე­რი­კის ქვეყ­ნე­ბი

ამ ქვეყ­ნებ­ში მომ­დევ­ნო წლის სი­უხ­ვეს თეთ­რე­უ­ლის ფე­რე­ბით გან­სა­ზღვრა­ვენ. დიახ, ტრა­დი­ცი­ის მი­ხედ­ვით, წი­თელ საც­ვალს სიყ­ვა­რუ­ლი, ყვი­თელს კი სიმ­დიდ­რე მო­აქვს. თუ თქვენ მშვი­დო­ბას და ჰარ­მო­ნი­ას ნატ­რობთ, მა­შინ ახა­ლი წლის ღა­მეს თეთ­რი საც­ვლით უნდა შეხ­ვდეთ. ასე რომ, თეთ­რე­უ­ლის ფერი იმის მი­ხედ­ვით შე­ირ­ჩე­ვა, თუ რა სურს ადა­მი­ანს მო­მა­ვა­ლი წლის­თვის. იხილეთ სრულად

myquiz