"ქართველები ისე დაეცნენ, გადალახეს სირცხვილი და თავს ლაფი დაისხეს" - როგორ წარმოებდა მონებით ვაჭრობა ძველ საქართველოში და რა ფასად ჰყიდდნენ ქართველებს ტყვეთა ბაზარზე? | Allnews.Ge

"ქართველები ისე დაეცნენ, გადალახეს სირცხვილი და თავს ლაფი დაისხეს" - როგორ წარმოებდა მონებით ვაჭრობა ძველ საქართველოში და რა ფასად ჰყიდდნენ ქართველებს ტყვეთა ბაზარზე?

"და ბოლოს ქართველები ისე დაეცნენ, რომ გადალახეს სირცხვილი და თავს ლაფი დაისხეს: მამები და დედები მათ შთამომავლებს თურქებზე ყიდიდნენ! - ბევრს სხვა არაფერი საქმე არ ქონდა, გარდა ბავშვების მოპარვისა თურქებისთვის გადაცემისა. ქორწინების ცერემონიებზე და ეკლესიაშიც კი იმაზე ლოცულობდნენ, რომ მეტი მოდგმა ყოლოდათ და, შესაბამისად, მეტი ვაჭრობის საშუალება მისცემოდათ. პრინცებიც კი თავიანთ ქვეშემდრომებს შვილებს მხოლოდ იმისთვის სტაცებდნენ, რომ უმწეო ყრმები ფულად ექციათ..." - ასეთ ამონარიდს ვკითხულობთ 1793 წელს ერთ-ერთ ევროპულ გამოცემაში, სადაც ქართველთა მიერ საკუთარი თანამემამულეების ყიდვაა აღწერილი.

ადა­მი­ა­ნე­ბით ვაჭ­რო­ბა მთელ მსოფ­ლი­ო­ში ფარ­თოდ იყო გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, ჯერ კი­დევ ად­რე­ულ შუა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბი­დან და სა­ქარ­თვე­ლო და კავ­კა­სია ამ მხრივ გა­მო­ნაკ­ლი­სი ვერ იქ­ნე­ბო­და.

qart1-38663-1702630027.jpg

ძველ დროში თბილისი მონებითა და ტყვეებით ვაჭრობის ერთ-ერთი უმსხვილესი რეგიონული ცენტრი იყო, თუმცა მომდევნო საუკუნეებში საქართველოში უკვე ქართველებით ვაჭრობდნენ. საქართველოს ისტორიაში დღემდე გამოუკვლელია შუა საუკუნეებში ქართველი მეფეების მიერ ტყვეებისა და მონების ხელში ჩაგდების საკითხი. მონების ხსენება ქართულ და აღმოსავლურ წყაროებში იმდენად ხშირია, რომ თამამად შეიძლება გამოვთქვათ ვარაუდი: საქართველოს სამეფოში არსებობდა უამრავი ბაზარი, სადაც შესაძლებელი იყო ტყვეებისა და მონების ყიდვა/გაყიდვა.

საქართველოს ტერიტორიაზე მონებით ვაჭრობა ჯერ კიდევ VI საუკუნეში იყო გავრცელებული. მაგალითად, სასანიანთა დინასტიის დროინდელი ირანის დაინტერესება ლაზიკით, წმინდა სამხედრო ინტერესების გარდა, დაფუძნებული უნდა ყოფილიყო თანამედროვე დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიის ეკონომიკურ პოტენციალზე. მაგალითად, VI საუკუნეში ლაზებზე საუბრისას ისტორიკოსი პროკოპი კესარიელი პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ისინი მცირე აზიაში მცხოვრებ რომაელებთან ტყავ-საფარებით, ტყავებითა და მონებით ვაჭრობდნენ.

საქართველოს ტერიტორია მონებითა და ტყვეებით ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ადგილი უნდა ყოფილიყო VIII-IX საუკუნეებშიც, როდესაც არაბებს თანამედროვე რუსეთის ტერიტორიიდან უამრავი მონა მოჰყავდათ.

თუმცა ქართულ ქალაქებში მონებითა და ტყვეებით ვაჭრობის გავრცელება დასტურდება საქართველოს გაერთიანების შემდეგ, როდესაც დავით აღმაშენებლის, გიორგი III-ისა და თამარ მეფის მიერ მდიდარ ქალაქებსა და გზებზე კონტროლი მყარდება. ამასთან ერთად, სამხედრო ნადავლი სახელმწიფო შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენდა, რომელშიც ტყვეების გაყიდვით შემოსულ მოგებას საკმაოდ დიდი მასშტაბებისთვის უნდა მიეღწია.

საქართველოს ტერიტორიაზე მონებით/ ტყვეებით ვაჭრობა არც მომდევნო საუკუნეებში წყდება. თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოებაა გასათვალისწინებელი. თუ მიმოხილული მონაცემების მიხედვით, გიორგი III და თამარ მეფის პერიოდში მონებით/ ტყვეებით ვაჭრობას უშუალოდ ქართველები ხელმძღვანელობდნენ, XIV-XV საუკუნეებიდან ვითარება მკვეთრად შეიცვალა. საქართველოს სამეფოს დასუსტებამ ეკონომიკური დონის დაქვეითება გამოიწვია. დაიკარგა კონტროლი მდიდარ ქალაქებზე, რომელსაც ადრე ბაგრატიონები იქვემდებარებდნენ. შედეგად, დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიიდან, ზღვით, უამრავი მონა/ ტყვე გაჰყავდათ. მონების უმრავლესობას მეგრელები და დასავლეთ საქართველოს სხვა მკვიდრნი წარმოადგენდნენ.

a-print-shows-african-cap-005-1702630075.avif

არაერთი წყაროთი დასტურდება, რომ საქართველოში ადამიანებით ვაჭრობა ფართოდ იყო გავრცელებული. როგორც ჩანს, ქართველი მეფეები ფრიად დაინტერესებულები იყვნენ ახლად დაპყრობილ ქალაქებში ტყვეების აყვანით და მათი ქართულ ქალაქებში ხშირად დიდი თანხის სანაცვლოდ გაყიდვაში. ამ კუთხით ქალაქი თბილისი მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენდა.

რა ფასად ჰყიდდნენ ქართველებს ტყვეთა ბაზარზე?

1861-1863 წლებ­ში ჩრდი­ლო­ეთ კავ­კა­სი­ა­ში მო­ნა­თა სა­ერ­თო რა­ო­დე­ნო­ბა შე­ად­გენ­და 6700 კაცს ორი­ვე სქე­სი­სას 1672 წელს სა­მეგ­რე­ლო­ში მყო­ფი ჟან შარ­დე­ნიც ძალ­ზე შე­წუ­ხე­ბუ­ლი ჩანს იმით, რომ მე­ტად „ღა­რიბ და უჩ­ვე­უ­ლო“ ქვე­ყა­ნა­ში მოხ­ვდა, „სა­დაც არა­ვი­თა­რი სურ­სა­თი არ იყი­დე­ბო­და, სა­დაც ფულს გა­სა­ვა­ლი არ ჰქონ­და და სა­დაც სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ბი­ნის შოვ­ნაც არ შე­იძ­ლე­ბო­და“.

bathing-ottoman-e1548084704617-1702630104.jpg

მისი თქმით, სა­ში­ნე­ლი სა­ნა­ხა­ვი ყო­ფი­ლა „უამ­რა­ვი ტყვე ყვე­ლა ასა­კი­სა და ორი­ვე სქე­სი­სა. ერ­თნი ბორ­კილ­გაყ­რილ­ნი, მე­ო­რე­ნი ერ­თმა­ნეთ­ზე ორ-ორად გა­და­ჯაჭ­ვულ­ნი, ავა­ზა­კუ­რი და კა­ცისმკვლე­ლის სა­ხის მქო­ნე ზე­დამ­ხედ­ვე­ლე­ბი აუ­ტა­ნე­ლი ვი­თა­რე­ბა ყო­ფი­ლა გემ­ზე, რომ­ლი­თაც ჟან შარ­დენს უმგზავ­რია. მისი თქმით, „კა­პი­ტა­ნი, თურ­ქი და ქრის­ტი­ა­ნი ვაჭ­რე­ბი მათ (ტყვე­ებს _ ა.კ.) ცვლიდ­ნენ ია­რაღ­ზე, მრა­ვალ­გვარ წვრილ­მან სა­ქო­ნელ­ზე. ისი­ნი აძ­ლევ­დნენ ყვე­ლა­ფერს და მა­ინც დი­დძალ მო­გე­ბას ნა­ხუ­ლობ­დნენ. მა­მა­კა­ცე­ბი ოც­და­ხუ­თი­დან ორ­მო­ცი წლის ასა­კამ­დე ღირ­და მხო­ლოდ თხუთ­მე­ტი ეკიუ, ორ­მოც­ზე მეტი ხნის - რვი­დან ათამ­დე, ლა­მა­ზი ქალ­წუ­ლე­ბი ცა­მე­ტი­დან თვრა­მეტ წლამ­დე _ ოცი ეკიუ. სხვე­ბი უფრო ია­ფად ფა­სობ­დნენ. ქა­ლე­ბი - თორ­მე­ტად, ბავ­შვე­ბი - სამ ან ოთხ ეკი­უდ. ერ­თმა ბერ­ძენ­მა ვა­ჭარ­მა, რო­მელ­საც ბინა ჩემი ოთა­ხის გვერ­დით ჰქონ­და, ქალი ძუ­ძუ­თა ბავ­შვით იყი­და თორ­მეტ ეკი­უდ: ქალი იქ­ნე­ბო­და ოც­და­ხუ­თი წლი­სა, ჰქონ­და ულა­მა­ზე­სი ნაკ­ვთე­ბი და ნამ­დვი­ლად შროშ­ნის­ფე­რი პი­რი­სა­ხე, არას­დროს მი­ნა­ხავს ასე­თი ლა­მა­ზი გულ­მკერ­დი, ასე­თი მრგვა­ლი ყელი და სა­ოც­რად ნაზი ფერ­ხორ­ცი. ეს ლა­მა­ზი ქალი ერ­თდრო­უ­ლად ვნე­ბა­საც და სიბ­რა­ლულ­საც იწ­ვევ­და“.

ტყვე­ე­ბის ფასი ამ დროს თურ­მე იმ­დე­ნად და­ცე­მუ­ლა, რომ ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე სა­შუ­ა­ლო ასა­კის მა­მა­კა­ცის ყიდ­ვა შე­იძ­ლე­ბო­და მა­შინ­დე­ლი ფუ­ლით თუმ­ნად, ხოლო ცა­მე­ტი-თვრა­მე­ტი წლის ქა­ლი­სა - ცა­მეტ-ნა­ხე­ვარ მა­ნე­თად. გა­ნუ­წყვე­ტელ­მა ომი­ა­ნო­ბამ, თა­რეშ­მა და ტყვის სყიდ­ვამ ერთ დროს აყ­ვა­ვე­ბუ­ლი ქვეყ­ნის ეს ნა­წი­ლი უკი­დუ­რეს სი­ღა­ტა­კემ­დე მი­იყ­ვა­ნა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

რა ფასად ჰყიდდნენ ქართველებს ტყვეთა ბაზარზე და როგორი იყო მონობა ძველ საქართველოში

ადამიანებით ვაჭრობა საქართველოში

myquiz