იცით, საიდან გაჩნდა სახელწოდება "მალაკნების ბაზარი" და ვინ არიან მალაკნები? | Allnews.Ge

იცით, საიდან გაჩნდა სახელწოდება "მალაკნების ბაზარი" და ვინ არიან მალაკნები?

"მა­ლაკ­ნე­ბის ბა­ზა­რი,“ "მა­ლაკ­ნე­ბის ხიდი,“ "მა­ლაკ­ნე­ბის უბა­ნი“ - ამ ფრა­ზებს თბი­ლი­სე­ლე­ბის მე­ტყვე­ლე­ბა­ში დღე­საც მო­ის­მენთ... რე­ა­ლუ­რად რას­თან გვაქვს საქ­მე, ვინ არი­ან მა­ლაკ­ნე­ბი, რა კავ­ში­რი აქვთ თუნ­დაც ბა­ზარ­თან თუ ხიდ­თან, ეს ბევ­რმა არ იცის.

XIX სა­უ­კუ­ნის 30-იანი წლე­ბი­დან თბი­ლის­ში რუ­სე­თი­დან რე­ლი­გი­უ­რი ჯგუ­ფის წევ­რე­ბის - მა­ლაკ­ნე­ბის გად­მო­სახ­ლე­ბა და­ი­წყო. თავ­და­პირ­ვე­ლად, ისი­ნი რი­ყე­ზე სახ­ლდე­ბოდ­ნენ, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მათი და­სახ­ლე­ბა ახა­ლი კუ­კი­ის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გაჩ­ნდა, რკი­ნიგ­ზის გაღ­მა. მა­ლაკ­ნებს თა­ვი­სი სა­საფ­ლაო და ბა­ზა­რი ჰქონ­დათ. ბა­ზა­რი XX სა­უ­კუ­ნის შუა პე­რი­ოდ­ში და­ი­ხუ­რა, რო­მე­ლიც რკი­ნიგ­ზის ხი­დის გად­მოღ­მა, ფი­როს­მა­ნი­სა და "საბ­ჭოს ქუ­ჩის“ შე­სა­ყარ­თან მდე­ბა­რე­ობ­და. ის "მა­ლაკ­ნე­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბას“ ეკუთ­ვნო­და და 1860-იან წლებ­ში იყო და­არ­სე­ბუ­ლი.

მა­ლაკ­ნე­ბი ძი­რი­თა­დად მედ­რო­გე­ე­ბი და მე­ეტ­ლე­ე­ბი იყ­ვნენ. ბა­ზარ­ში თევ­ზით, მა­რი­ლით, ბოსტნე­უ­ლი­თა და რძით ვაჭ­რობ­დნენ. თბი­ლი­სე­ლი მა­ლაკ­ნე­ბი, ძი­რი­თა­დად, ხე­ლოს­ნო­ბას მის­დევ­დნენ, რა­ი­ონ­ში და­სახ­ლე­ბუ­ლე­ბი კი - სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბას, გან­სა­კუთ­რე­ბით მე­ფუტკრე­ო­ბას.

რო­გორც უკვე ვთქვით, "მა­ლაკ­ნე­ბის ბაზ­რის" სა­ხე­ლი ად­გილს, სა­დაც ის არ­სე­ბობ­და, დღემ­დე შე­მორ­ჩა, ხოლო "მა­ლაკ­ნე­ბის ხიდს“ კი იმ ტე­რი­ტო­რი­ის სი­ახ­ლო­ვეს არ­სე­ბულ სარ­კი­ნიგ­ზო ხიდს უწო­დე­ბენ.

xidi2-82430-1701926727.jpg

პრე­ის­ტო­რია

რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მიერ, 1830 წელს გა­მო­ცე­მუ­ლი სამ­თავ­რო­ბო გან­კარ­გუ­ლე­ბით, "მა­ლაკ­ნე­ბი“ ამი­ერ­კავ­კა­სი­ა­ში გა­და­ა­სახ­ლეს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში თბი­ლი­სის გარ­და, სიღ­ნა­ღის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ ული­ა­ნოვ­კა­სა (ილი­აწ­მინ­და) და სა­გა­რე­ჯოს რა­ი­ო­ნის სო­ფელ კრას­ნო­გორ­კა­ში (სა­თაფ­ლე) და­სახ­ლდნენ. დღეს მათი რი­ცხვი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ძა­ლი­ან შემ­ცირ­და.

უმე­ტე­სი მათ­გა­ნი სა­ცხოვ­რებ­ლად რუ­სეთ­ში, სა­რა­ტო­ვის ოლ­ქში გა­და­ვი­და, სა­ი­და­ნაც მათი წი­ნაპ­რე­ბი 1876-1878 წლებ­ში რუ­სე­თის იმ­პე­რა­ტორ­მა ეკა­ტე­რი­ნე II-მ გა­მო­ა­ძე­ვა.

malaknebi2-82155-1701926741.jpg

დევ­ნის მი­ზე­ზიმა­ლაკ­ნე­ბი იმ­პე­რა­ტორს ღვთის­გან ცხე­ბულ მე­ფედ არ აღი­ა­რებ­დნენ, თუმ­ცა მორ­ჩი­ლე­ბას უცხა­დებ­დნენ და მის მი­მართ ლოც­ვებ­საც აღავ­ლენ­დნენ. ამას თან და­ერ­თო ცნო­ბი­ლი სა­ეკ­ლე­სიო გან­ხეთ­ქი­ლე­ბაც. XVII სა­უ­კუ­ნე­ში რუ­სე­თის პატ­რი­არ­ქმა ნი­კონ­მა სა­ეკ­ლე­სიო რე­ფორ­მა გა­ა­ტა­რა, მა­ლაკ­ნე­ბი რუ­სე­თის პატ­რი­არ­ქს არ და­ე­მორ­ჩილ­ნენ.

ამ რე­ლი­გი­უ­რი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის წი­ნა­მორ­ბე­დად "დუ­ხო­ბო­რებს“ მი­იჩ­ნე­ვენ, ჩა­მო­დი­ოდ­ნენ ჯგუფ-ჯგუ­ფად და იმ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე სახ­ლდე­ბოდ­ნენ, რომ­ლე­ბიც ად­გი­ლობ­რი­ვი მკვიდ­რი მო­სახ­ლე­ო­ბის­გან და­ცა­რი­ე­ლე­ბუ­ლი იყო. მათი სოფ­ლე­ბი რუ­სე­თის ცენ­ტრა­ლუ­რი გუ­ბერ­ნი­ე­ბის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი სოფ­ლე­ბი­სა და და­ბე­ბის ასლს წარ­მო­ად­გენ­და. იხილეთ სრულად

myquiz