მარტივი ამოცანა, რომლის ამოხსნაც ბევრს უჭირს - რა თანმიმდევრობით უნდა შესრულდეს გამრავლდება და გაყოფა? | Allnews.Ge

მარტივი ამოცანა, რომლის ამოხსნაც ბევრს უჭირს - რა თანმიმდევრობით უნდა შესრულდეს გამრავლდება და გაყოფა?

მეხუთე კლასის მაგალითმა, რომელიც ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი ჩანს, ინტერნეტში მწვავე დებატები გამოიწვია და ხალხი ორ ბანაკად დაყო. სიმარტივის მიუხედავად მისი ამოხსნა ბევრისთვის არც ისე მარტივია.

მაგალითში, რომელიც წუთზე ნაკლებ დროში შეგიძლიათ ამოხსნათ, ზოგმა პასუხად მიიღო 1, ხოლო ზოგმა – 4. ერთიც და მეორეც თავის აზრს მტკიცედ იცავს. შეფერხება მათემატიკური ოპერაციების შესრულების თანმიმდევრობის გამო მოხდა.

2023092010322085085-1695199785.jpg

სანამ გაიგებთ, როგორ ამოხსნათ უთანხმოების მაგალითი სწორად, ამ მარტივი მოქმედების დამოუკიდებლად შესრულება სცადეთ.

პასუხებში განსხვავებები გამოწვეულია იმით, რომ ზოგმა ფრჩხილებში მოქმედების შესრულების შემდეგ შედეგი 3-ზე გაამრავლა (რომელიც ფრჩხილების გვერდით არის). ზოგმა კი ჯერ გაყოფა შეასრულა, შემდეგ გამრავლება.

მეორენი მართლები აღმოჩნდნენ. მათემატიკის ექსპერტები ერთხმად პასუხობენ, რომ ჯერ უნდა შესრულდეს ფრჩხილებში მოქმედება, შემდეგ გაყოფა, შემდეგ გამრავლება და ბოლოს მრიცხველის მნიშვნელზე გაყოფა.

რატომ ამ თანმიმდევრობით?

მათემატიკურ გამოსახულებებში, თუ არ არის ფრჩხილები, ყველა მოქმედება მარცხნიდან მარჯვნივ სრულდება. ამასთან გაყოფას და გამრავლებას თანაბარი პრიორიტეტები აქვს. თუ მაგალითში არის ფრჩხილები, ჯერ ფრჩხილებში მოქმედება სრულდება, შემდეგ წესის მიხედვით, მარცხნიდან მარჯვნივ, გამრავლება და გაყოფა, შემდეგ გამოკლება და შეკრება.

  • გამოდის ამ საკამათო მაგალითში ასე ამოხსნა სწორი იქნება.
  • ჯერ ფრჩხილებში მოქმედება: 8 - 6 = 2.
  • შემდეგ მარცხნიდან მარჯვნივ გაყოფა 36: 3 = 12.
  • შემდეგ გამრავლება 12 * 2 = 24.
  • მრიცხველში ყველა მოქმედების დასრულების შემდეგ, მრიცხველი გაყავით მნიშვნელზე: 24:6 = 4.

4 ერთადერთი სწორი პასუხია. 1 კი მცდარია.

წყარო

myquiz