აშშ-მ საქართველოში ახალი ელჩი დანიშნა - ვინ არის კალიფორნიელი რობინ დანიგანი? | Allnews.Ge

აშშ-მ საქართველოში ახალი ელჩი დანიშნა - ვინ არის კალიფორნიელი რობინ დანიგანი?

აშშ-ის სე­ნატ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში აშშ-ის სა­გან­გე­ბო და სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ა­ნი ელ­ჩის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე რო­ბინ და­ნი­გა­ნის და­ნიშ­ვნას ზე­პი­რი კენ­ჭისყ­რით მხა­რი და­უ­ჭი­რა. და­ნი­გა­ნი აღ­ნიშ­ნულ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე კელი დეგ­ნანს ჩა­ა­ნაც­ვლებს.

ცნო­ბი­სათ­ვის, და­ნი­განს მა­ნამ­დე ცენ­ტრა­ლურ და აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პა­ში, ევ­რო­პი­სა და ევ­რა­ზი­ის საქ­მე­თა ბი­უ­რო­ში სა­ხელ­მწი­ფო მდივ­ნის თა­ნა­შემ­წის მო­ად­გი­ლის თა­ნამ­დე­ბო­ბა ეკა­ვა.

მა­ნამ­დე იგი მუ­შა­ობ­და ვე­ნა­ში, ავ­სტრი­ა­ში, აშშ-ს ელ­ჩის მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­სრუ­ლებ­ლის, დრო­ე­ბი­თი და მი­სი­ის უფ­რო­სის მო­ად­გი­ლის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე. ის იყო ენერ­გე­ტი­კუ­ლი რე­სურ­სე­ბის ბი­უ­რო­ში მდივ­ნის თა­ნა­შემ­წის მო­ად­გი­ლე. და­ნი­გა­ნი მუ­შა­ობ­და აშშ-ს სა­ელ­ჩო­ებ­ში ვი­ეტ­ნამ­ში, ჩი­ლე­ში, თურ­ქეთ­ში, კუ­ბა­სა და ელ სალ­ვა­დორ­ში.

6426821b09932-1690560419.jpg

და­ნი­გა­ნი არის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის მრა­ვა­ლი ჯილ­დოს მფლო­ბე­ლი. ის კა­ლი­ფორ­ნი­ის მკვიდ­რია. არის ომის ეროვ­ნუ­ლი კო­ლე­ჯის წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი კურსდამ­თავ­რე­ბუ­ლი, სა­დაც მი­ი­ღო მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა მა­გის­ტრის ხა­რის­ხი. მან ასე­ვე მი­ი­ღო მეც­ნი­ე­რე­ბის მა­გის­ტრის ხა­რის­ხი ჯორჯთა­უ­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან და მეც­ნი­ე­რე­ბის ბა­კა­ლავ­რის ხა­რის­ხი ბერკლის კა­ლი­ფორ­ნი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან.

სა­უბ­რობს ეს­პა­ნურ და გერ­მა­ნულ ენებ­ზე. რო­ბინ და­ნი­გა­ნი სა­ქარ­თვე­ლო­ში კელი დეგ­ნანს შეც­ვლის, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში აშშ-ის ელ­ჩად 2020 წლი­დან მუ­შა­ობს.

რამ­დე­ნი­მე თვის წინ ობინ და­ნი­გან­მა სე­ნა­ტის სა­გა­რეო საქ­მე­თა კო­მი­ტე­ტის სხდო­მა­ზე გა­ნა­ცხა­და, რომ ელ­ჩად და­ნიშ­ვნის შემ­თხვე­ვა­ში ოთხ პრი­ო­რი­ტეტ­ზე კონ­ცენ­ტრირ­დე­ბო­და."თუ დამ­ტკიც­დე­ბა [ჩემი კან­დი­და­ტუ­რა], ოთხ პრი­ო­რი­ტეტ­ზე ვკონ­ცენ­ტრირ­დე­ბი. პირ­ველ რიგ­ში, ჩემი უმ­თავ­რე­სი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა იქ­ნე­ბა უზ­რუნ­ველ­ვყო თბი­ლის­ში აშშ-ის სა­ელ­ჩოს გუნ­დი­სა და სა­ქარ­თვე­ლო­ში მყო­ფი აშშ-ის ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქის უსაფრ­თხო­ე­ბა.

მე­ო­რე რიგ­ში, ვი­მუ­შა­ვებ სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბას­თან და ქარ­თველ ხალ­ხთან, რათა და­ვეხ­მა­რო მათი ოც­ნე­ბის ახ­დე­ნა­ში, იყ­ვნენ მტკი­ცედ ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლე­ბი ევ­რო­კავ­შირ­ში, ნა­ტო­ში და და­სავ­ლეთ­ში. ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კუ­რი ინ­ტეგ­რა­ცია არა მხო­ლოდ და­ეხ­მა­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებს, ღრმად მწამს, რომ ეს აშშ-ის ეროვ­ნულ ინ­ტე­რე­სებ­შიც არის. იხილეთ სრულად

myquiz