როგორ მოხვდნენ მართა და მარიამი "ნეტფლიქსის" გადასაღებ მოედანზე? | Allnews.Ge

როგორ მოხვდნენ მართა და მარიამი "ნეტფლიქსის" გადასაღებ მოედანზე?

ერთი ახალ­გაზ­რდა, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ოჯა­ხის შე­სა­ხებ უნდა მო­გი­თხროთ. ლიკა კურ­ტა­ნი­ძე და ბექა კოვ­ზი­აშ­ვი­ლი სამ შე­სა­ნიშ­ნავ გო­გო­ნას ზრდი­ან. თი­თო­ე­ულს პრო­ფე­სი­უ­ლა­დაც სა­ინ­ტე­რე­სო ცხოვ­რე­ბა აქვს. ლიკა ინ­ფორ­მა­ტი­კის დოქ­ტო­რია, სეუ - ს აფი­ლი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი. ამ­ბობს, რომ ამ­ჟა­მად უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ახალ სა­ბა­კა­ლავ­რო მო­ნა­ცემ­თა მეც­ნი­ე­რე­ბის და ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის პროგ­რა­მას ხელ­მძღვა­ნე­ლობს. ბექა კი გი­ორ­გი მთაწ­მინ­დე­ლის გა­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პე­და­გო­გია, აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს სიმ­ღე­რებს ას­წავ­ლის.

2021 წელს მათ ცხოვ­რე­ბა­ში მო­უ­ლოდ­ნე­ლი რამ მოხ­და - მათი ტყუ­პი გო­გო­ნა, მა­რი­ამ და მარ­თა კოვ­ზი­აშ­ვი­ლე­ბი, "ნე­ტფ­ლიქ­სის“ ფილმში "Extraction 2“ როლ­ზე და­ამ­ტკი­ცეს. მშობ­ლებს თავი სიზ­მარ­ში ეგო­ნათ. კარ­გა ხანს ვერ იჯე­რებ­დნენ იმას, რაც 2021 წლი­დან მათ ცხოვ­რე­ბა­ში ხდე­ბო­და. რე­ა­ლო­ბას თვა­ლი მხო­ლოდ მას შემ­დეგ გა­უს­წო­რეს, რაც ფილ­მის მსოფ­ლიო პრე­მი­ე­რა შედ­გა და ფილ­მი მსოფ­ლიო ეკ­რა­ნებ­ზე გა­მო­ვი­და. პრე­მი­ე­რა­ზე ნიუ-იორკსა და ბერ­ლინ­ში თა­ვა­დაც იყ­ვნენ.

356207308-1364188561119071-6014815138616463823-n-42645-1688546156.jpg

9 წლის ტყუპ მა­რი­ამ­სა და მარ­თას უმ­ცრო­სი და­ი­კოც ჰყავთ, 4 წლის სე­სი­ლი. გო­გო­ნე­ბი 53-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში სწავ­ლო­ბენ, უკვე მე­ო­თხეკ­ლა­სე­ლე­ბი არი­ან. კარ­გი და მოს­წავ­ლე­ე­ბი ვართ და სწავ­ლა არ გვე­ზა­რე­ბაო, - ამ­ბო­ბენ. ბოლო დროს სიმ­ღე­რაც შე­უყ­ვარ­დათ და "ანა-ბა­ნას“ სტუ­დი­ა­ში და­დი­ან. ცოტა ხნის წინ კონ­ცერ­ტიც ჰქონ­დათ.

თუ რო­გორ მოხ­ვდა ტყუ­პი გო­გო­ნა "ნე­ტფ­ლიქ­სის“ გა­და­სა­ღებ მო­ე­დან­ზე, ამის შე­სა­ხებ ბავ­შვე­ბის დედა, ლიკა კურ­ტა­ნი­ძე გვი­ამ­ბობს:

- "ეკა კასტ სა­ა­გენ­ტომ“ კას­ტინ­გი გა­მო­ა­ცხა­და, 8 წლის ტყუპს ეძებ­და. მე­გო­ბარ­მა სა­ა­გენ­ტოს პოსტზე მომ­ნიშ­ნა. გან­ცხა­დე­ბა რომ ვნა­ხე, იუ­მო­რით შევ­ხე­დე, გო­გო­ე­ბი მსგავს რა­ღა­ცებ­ში აქ­ტი­უ­რე­ბი არ იყ­ვნენ და არ მე­გო­ნა, თუ მსა­ხი­ო­ბო­ბას მო­ინ­დო­მებ­დნენ. ამი­ტომ, არც მი­ფიქ­რია, მათი ფო­ტო­ე­ბი გა­მეგ­ზავ­ნა, არც იმით და­ვინ­ტე­რე­სე­ბულ­ვარ, რის­თვის ეძებ­დნენ ტყუპს და კონ­კრე­ტუ­ლად რა ფილ­მი იყო.

351399397-1893207517722181-5496133564426731742-n-42685-1688546173.jpg

შემ­დეგ სა­ა­გენ­ტოს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ჩემს "ფე­ის­ბუქგ­ვერ­დზე" გად­მო­ვიდ­ნენ, კონ­კრე­ტუ­ლად თეკ­ლა ჯა­ვა­ხა­ძე და­მი­კავ­შირ­და, გო­გო­ე­ბის ფო­ტო­ე­ბი რომ ნახა, მთხო­ვა, გა­მო­აგ­ზავ­ნეთ, რად­გან პერ­სო­ნა­ჟი ამ გა­რეგ­ნო­ბას ძა­ლი­ან შე­ე­სა­ბა­მე­ბაო. უარი აღარ მით­ქვამს. პირ­ვე­ლი ეტა­პი რომ გა­დავ­ლა­ხეთ, მერე გვი­თხრეს, რა ფილ­მი და რა პრო­ექ­ტი იყო, მაგ­რამ ამა­საც იუ­მო­რით მი­ვუ­დე­ქით... მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, სა­ა­გენ­ტოს მო­თხოვ­ნებს ავ­ყე­ვით და მო­ცე­მულ და­ვა­ლე­ბებ­საც ვას­რუ­ლებ­დით, ვერ და­ვი­ჯე­რე, რომ მსგავ­სი რამ შე­საძ­ლე­ბე­ლი იყო. მერე პა­ტა­რა სცე­ნაც ჩავ­წე­რეთ და გავ­გზავ­ნეთ. ესეც რომ გა­დავ­ლა­ხეთ, უკვე ონ­ლა­ინ კას­ტინ­გი უშუ­ა­ლოდ რე­ჟი­სორ­თან დაგ­ვი­ნიშ­ნეს. კას­ტინგს არ დავ­სწრე­ბი­ვარ, და­ხუ­რუ­ლი იყო. გო­გო­ნებ­მა გარ­კვე­უ­ლი და­ვა­ლე­ბე­ბი შე­ას­რუ­ლეს და ამის შე­დე­გად როლ­ზე და­ამ­ტკი­ცეს. იხილეთ სრულად

myquiz