პატიმრობა, ოჯახი და გზა პუტინამდე - ნაკლებად ცნობილი ამბები "სასტიკ მეამბოხეზე" | Allnews.Ge

პატიმრობა, ოჯახი და გზა პუტინამდე - ნაკლებად ცნობილი ამბები "სასტიკ მეამბოხეზე"

ევ­გე­ნი პრი­გო­ჟი­ნი - კაცი, რო­მე­ლიც პუ­ტი­ნის რე­ჟი­მის მთა­ვარ მე­ამ­ბო­ხედ იქცა, მე­დი­ის­თვის ახლა ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო ფი­გუ­რაა. რუსი ბიზ­ნეს­მე­ნი, რო­მე­ლიც ცნო­ბი­ლია მეტ­სა­ხე­ლით "პუ­ტი­ნის მზა­რე­უ­ლი", სი­სას­ტი­კით ცნო­ბი­ლი კერ­ძო სამ­ხედ­რო კომ­პა­ნი­ის, "ვაგ­ნე­რის" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლია.

სტა­ტი­ა­ში მო­გიყ­ვე­ბით პრი­გო­ჟი­ნის ბი­ოგ­რა­ფი­ას და გზა­ზე, რო­მე­ლიც კრემ­ლამ­დე მი­სას­ვლე­ლად გა­ი­ა­რა.

249504b7845aaa3482d6f20479ab4c6eeb23990b-04359-1687764798.webp

ევ­გე­ნი პრი­გო­ჟი­ნი - ად­რე­უ­ლი წლე­ბი და გა­ნათ­ლე­ბა

ევ­გე­ნი პრი­გო­ჟი­ნი და­ი­ბა­და 1961 წლის 1 ივ­ნისს ლე­ნინ­გრად­ში (ახ­ლან­დე­ლი სან­კტ-პე­ტერ­ბურ­გი). დედა ექი­მი იყო, მამა ადრე და­ე­ღუ­პა, რის გა­მოც, მა­მი­ნაც­ვალ­მა გა­ზარ­და, რო­მე­ლიც თხი­ლა­მუ­რე­ბით სრი­ა­ლის ინ­სტრუქ­ტო­რი იყო. ამი­ტომ ევ­გე­ნი ბავ­შვო­ბი­დან თხი­ლა­მუ­რე­ბით სრი­ა­ლით იყო და­კა­ვე­ბუ­ლი და და­ამ­თავ­რა მა­შინ­დე­ლი ლე­ნინ­გრა­დის №62 სპორ­ტუ­ლი პრო­ფი­ლის სკო­ლა-ინ­ტერ­ნა­ტი. სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, ჩა­ა­ბა­რა ლე­ნინ­გრა­დის ქი­მი­ურ-ფარ­მა­ცევ­ტულ ინ­სტი­ტუ­ტში, მაგ­რამ თა­ვად პრი­გო­ჟი­ნის თქმით, ინ­სტი­ტუ­ტი არ და­უმ­თავ­რე­ბია.

ოჯა­ხი და მი­ლი­ო­ნე­რი მე­უღ­ლე

ევ­გე­ნი პრი­გო­ჟი­ნის მე­უღ­ლე ლი­უ­ბოვ პრი­გო­ჟი­ნაა. ის 52 წლი­საა და პრო­ფე­სი­ით ქი­მი­კო­სია. წყვილს სამი შვი­ლი ჰყავს - ვაჟი პა­ვე­ლი (და­ი­ბა­და 1998 წელს), ქა­ლიშ­ვი­ლე­ბი პო­ლი­ნა (და­ი­ბა­და 1992 წელს) და ვე­რო­ნი­კა (და­ი­ბა­და 2005 წელს).

ლი­უ­ბოვ პრი­გო­ჟი­ნა ფლობს მა­მულს გე­ლენ­ჯიკ­თან, სო­ფელ ყა­ბარ­დინ­კა­ში და მარ­თავს შპს "სო­ინ­ვესტს“, რო­მე­ლიც ფლობს 39 ათა­სი კვ.მ მი­წის ნაკ­ვეთს შავ ზღვას­თან ახ­ლოს.

scale-1200-04663-1687764830.webp

რუ­სუ­ლი მე­დი­ის ცნო­ბით, ვაჟი, პა­ველ პრი­გო­ჟი­ნი, არის Sinopskaya Embankment-ზე მსხვი­ლი ბიზ­ნეს-ცენ­ტრის და კომ­პა­ნი­ე­ბის Lakhta Park და Lakhta Plaza-ს მფლო­ბე­ლი. თა­ვად პრი­გო­ჟი­ნის თქმით, მისი ვაჟი ჯარ­ში მსა­ხუ­რობ­და, იბ­რძო­და სი­რი­ა­ში და ახლა არის "ვაგ­ნე­რის" წევ­რი.

პო­ლი­ნა პრი­გო­ჟი­ნა დე­დას­თან ერ­თად, შო­კო­ლა­დის მუ­ზე­უ­მის თა­ნამ­ფლო­ბე­ლი და შპს Legion-ის ერ­თა­დერ­თი აქ­ცი­ო­ნე­რია, რო­მე­ლიც ფლობს პრინც ოლ­დენ­ბურსკის აგა­რაკს კა­მე­ნის კუნ­ძულ­ზე. ვე­რო­ნი­კა პრი­გო­ჟი­ნა არის შპს Red Stars-ის ერ­თა­დერ­თი დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, რო­მე­ლიც ფლობს სას­ტუმ­რო Red Stars-ს სან­კტ-პე­ტერ­ბურ­გის ცენ­ტრში.

პრი­გო­ჟი­ნი, მისი მე­უღ­ლე, ვაჟი პა­ვე­ლი და ქა­ლიშ­ვი­ლი პო­ლი­ნა და­სავ­ლე­თის ქვეყ­ნე­ბის მიერ სან­ქცი­რე­ბუ­ლე­ბი არი­ან.

პა­ტიმ­რო­ბა

1979 წელს, მა­შინ­დელ ლე­ნინ­გრად­ში პრი­გო­ჟი­ნი და­ა­პა­ტიმ­რეს და ორ­წე­ლი­წად­ნა­ხე­ვა­რი პი­რო­ბი­თი მსჯავ­რი მი­უ­სა­ჯეს ქურ­დო­ბის­თვის. 1981 წელს პრი­გო­ჟი­ნი კი­დევ ერთხელ და­ა­კა­ვეს ქურ­დო­ბის, თაღ­ლი­თო­ბი­სა და არას­რულ­წლოვ­ნის და­ნა­შა­უ­ლებ­რივ საქ­მი­ა­ნო­ბა­სა და ყა­ჩა­ღო­ბა­ში ჩარ­თვის ბრალ­დე­ბით. ამ­ჯე­რად 13-წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა მი­უ­სა­ჯეს, მაგ­რამ 1988 წელს იგი შე­ი­წყა­ლეს და 1990 წელს და­ტო­ვა კო­ლო­ნია.

ბიზ­ნეს­მე­ნი და "პუ­ტი­ნის მზა­რე­უ­ლი"

ცი­ხის და­ტო­ვე­ბის შემ­დეგ, პრი­გო­ჟინ­მა და მის­მა მა­მი­ნაც­ვალ­მა ლე­ნინ­გრად­ში ჰოთ-დო­გე­ბის გა­ყიდ­ვის ქსე­ლი გახ­სნეს. ბიზ­ნე­სის ის­ტო­რია ასე გან­ვი­თარ­და:

1991 წლი­დან 1997 წლამ­დე პრი­გო­ჟი­ნი იყო კონ­ტრას­ტის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლის ხელ­მძღვა­ნე­ლი.

1995 წელს ვა­სი­ლი­ევ­სკის კუნ­ძულ­ზე გახ­სნა Wine Club-ის ბარ-მა­ღა­ზია, 1996 წელს კი რეს­ტო­რა­ნი Old Customs სან­კტ-პე­ტერ­ბურ­გში და კომ­პა­ნია "კონ­კორდ ქე­ი­თე­რინ­გი.“

1997 წელს პრი­გო­ჟინ­მა ახა­ლი რეს­ტო­რა­ნი გახ­სნა, რო­მე­ლიც კრემ­ლის მა­ღა­ლი რან­გის სტუმ­რებს და პო­ლი­ტი­კურ ელი­ტას ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და. 2001 წელს, პრე­ზი­დენ­ტმა პუ­ტინ­მა გა­მარ­თა მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი ჟაკ ში­რაკ­თან (საფ­რან­გე­თის მა­შინ­დე­ლი პრე­ზი­დენ­ტი) და ერთი წლის შემ­დეგ, აშშ-ის ექ­სპრე­ზი­დენტ ჯორჯ ბუშ­თან. იხილეთ სრულად

myquiz