როგორ ცხოვრობს დღეს ბრაზილიელი მსახიობი, რომელიც მსოფლიომ "კლონიდან" გაიცნო | Allnews.Ge

როგორ ცხოვრობს დღეს ბრაზილიელი მსახიობი, რომელიც მსოფლიომ "კლონიდან" გაიცნო

59 წლის ბრა­ზი­ლი­ე­ლი მსა­ხი­ო­ბი, პრო­დი­უ­სე­რი და ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი დალ­ტონ ვიგი მსოფ­ლი­ომ წლე­ბის წინ ტე­ლე­სე­რი­ალ "კლო­ნით" გა­იც­ნო, გა­მო­ნაკ­ლი­სი არც სა­ქარ­თვე­ლო ყო­ფი­ლა. მსა­ხი­ო­ბი ტე­ლე­კომ­პა­ნია Globo TV-ის მიერ გა­და­ღე­ბულ სე­რი­ალ­ში უარ­ყო­ფით გმირს თა­მა­შობ­და, რო­მე­ლიც მა­რო­კო­დან გახ­ლდათ და და­ქორ­წინ­და ქალ­ზე, რო­მელ­საც სხვა მა­მა­კა­ცი უყ­ვარ­და. თუმ­ცა მისი გა­რეგ­ნო­ბის გამო, ქა­ლე­ბი ბო­ლომ­დე გულ­გრი­ლი ვერ რჩე­ბოდ­ნენ და მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მა­შინ სე­რი­ა­ლის თაყ­ვა­ნის­მცე­ლე­ბის დიდი ნა­წი­ლი მუ­რი­ლიო ბე­ნი­სი­ო­ზე (ლუ­კა­სი) იყ­ვნენ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბი, სიმ­პა­ტი­უ­რი სა­ი­დიც არ უჩი­ო­და სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის­გან ყუ­რა­დღე­ბას.

დალ­ტონ ვი­გის ბი­ოგ­რა­ფია

სი­ნამ­შვი­ლე­ში დალ­ტონ ვიგი რიო-დე-ჟა­ნე­ი­რო­ში და­ი­ბა­და, თუმ­ცა სამი წლის ასა­კი­დან სან პა­უ­ლო­ში ცხოვ­რობ­და. მსა­ხი­ობს სამი ნა­ხე­ვარ­და ჰყავს, ერთი დე­დის­გან და ორი მა­მის მხრი­დან.

მისი სრუ­ლი სა­ხე­ლი და გვა­რი ასე ჟღერს ლა­ტონ ვიგ დე სო­უ­სა ვა­ლე­სი. გარ­და ბრა­ზი­ლი­უ­რი­სა, მას აქვს პორ­ტუ­გა­ლი­უ­რი და უნ­გრუ­ლი ფეს­ვე­ბი.

01-06-ghg-retv-dalton2-70550-1683609946.jpg

მსა­ხი­ო­ბო­ბამ­დე დალ­ტონ­მა მრა­ვა­ლი პრო­ფე­სი­ა­ში სცა­და ბედი: მუ­შა­ობ­და უცო ენე­ბის მას­წავ­ლებ­ლად, იღებ­დნენ რეკ­ლა­მებ­ში, პო­ზი­ო­რობ­და ფო­ტოგ­რა­ფე­ბის­თვის, მაგ­რამ ყვე­ლა ამ საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან ერ­თად ყო­ველ­თვის ახ­სოვ­და, რომ ბავ­შვო­ბი­დან მსა­ხი­ო­ბო­ბა­ზე ოც­ნე­ბობ­და.

მაგ­რამ ოც­ნე­ბას ახ­დე­ნა თით­ქოს არ ეწე­რა. დალ­ტო­ნი ახ­ლობ­ლებ­მა და მე­გობ­რებ­მა და­არ­წმუ­ნეს, რომ შე­ე­წყვი­ტა მსა­ხი­ო­ბო­ბა­ზე ფიქ­რი, რად­გან სა­ჭი­რო კავ­ში­რე­ბის გა­რე­შე წარ­მა­ტე­ბას მა­ინც ვერ მი­აღ­წევ­და. თუმ­ცა დალ­ტო­ნი დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყო, რომ ეს იყო მხო­ლოდ მისი მო­წო­დე­ბა. სა­ბო­ლო­ოდ, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, რო­დე­საც უკვე 25 წლის იყო, სან პა­უ­ლო­ში მდე­ბა­რე სე­სი­ლია ელე­ნას დრა­მა­ტულ სკო­ლა­ში ჩა­ა­ბა­რა, სა­ი­და­ნაც და­ი­წყო მისი თე­ატ­რა­ლუ­რი კა­რი­ე­რა.

saidihade-72993-1683609955.jpg

ამ­ჟა­მად დალ­ტო­ნი ბრა­ზი­ლი­ა­ში ცნო­ბი­ლია რო­გორც ერთ-ერთი პო­პუ­ლა­რუ­ლი ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი. ტე­ლე­ვი­ზი­ით ის ორ გა­და­ცე­მას უძღვე­ბო­და, პირ­ვე­ლი გახ­ლდათ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო თა­მა­ში, რო­მე­ლიც იძუ­ლე­ბით და­ტო­ვა 2000 წელს ტე­ლე­ნო­ვე­ლა­ში Vidas Cruzadas გა­და­ღე­ბის გამო. მე­ო­რე გა­და­ცე­მა, რო­მელ­საც დალ­ტონ ვიგი უძღვე­ბა, მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ზეა და გა­და­ცე­მე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ამე­რი­კულ სტუ­დია BBC-ის სტუ­დი­ა­ში იწე­რე­ბა, რის გა­მოც ის იძუ­ლე­ბუ­ლია ხში­რად გაფ­რინ­დეს შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში.

დალ­ტონ ვი­გის შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი გზა

თავ­და­პირ­ვე­ლად დალ­ტო­ნი სა­მოყ­ვა­რუ­ლო სპექ­ტაკ­ლებ­ში თა­მა­შობ­და. 30 წლის ასაკ­ში, ტე­ლე­ვი­ზი­ა­ში მი­იწ­ვი­ეს, სა­დაც კი­ნოს­ტუ­დი­ას ხელ­მძღვა­ნელს ძა­ლი­ან მო­ე­წო­ნა სიმ­პა­ტი­უ­რი და მა­ღა­ლი (192 სმ) მსა­ხი­ო­ბი და 1994 წელს დალ­ტონ­მა პირ­ვე­ლი ეპი­ზო­დუ­რი როლი შე­ას­რუ­ლა სე­რი­ალ­ში. გარ­და ამი­სა, პირ­ვე­ლად სცა­და წამ­ყვა­ნის ამ­პლუ­ის მორ­გე­ბა.

შემ­დეგ ვიგ­მა ითა­მა­შა მრა­ვალ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო სე­რი­ალ­ში, მაგ­რამ ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლი როლი, რო­მელ­მაც დალ­ტონს მსოფ­ლიო პო­პუ­ლა­რო­ბა მო­უ­ტა­ნა, რა თქმა უნდა, ეს იყო სა­ი­დის როლი სე­რი­ალ­ში "კლო­ნი". იხილეთ სრულად

myquiz