მსახიობი, რომელმაც მაყურებელს "კლონიდან" თავი შეაყვარა - ლეგენდარული პერსონაჟის, "ზორაიდეს" ცხოვრება კადრს მიღმა | Allnews.Ge

მსახიობი, რომელმაც მაყურებელს "კლონიდან" თავი შეაყვარა - ლეგენდარული პერსონაჟის, "ზორაიდეს" ცხოვრება კადრს მიღმა

ბრა­ზი­ლი­ე­ლი სცე­ნა­რის­ტი, რე­ჟი­სო­რი, პრო­დი­უ­სე­რი და მსა­ხი­ო­ბი ჟან­დი­რა მარ­ტი­ნი, ცნო­ბი­ლია ლეგნ­და­რუ­ლი სე­რი­ა­ლი­დან, "კლო­ნი", ზო­რა­ე­დეს რო­ლით.

ჟან­დი­რა ახლა 77 წლი­საა. ის 1944 წელს ბრა­ზი­ლი­ის ქა­ლაქ სან­ტოს­ში და­ი­ბა­და. ახალ­გაზ­რდო­ბა­ში და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი იყო თე­ატ­რში თა­მა­შით, რა­მაც სა­მუ­და­მოდ გან­სა­ზღვრა მისი მო­მა­ვა­ლი. სან პა­უ­ლო­ში სა­ცხოვ­რებ­ლად გა­დას­ვლის შემ­დეგ, თე­ატ­რა­ლურ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, დრა­მის ფა­კულ­ტეტ­ზე ჩა­ი­რი­ცხა.

თავ­და­პირ­ვე­ლად ცნო­ბი­ლი გახ­და რო­გორც მწე­რა­ლი, ნი­ჭი­ე­რი სცე­ნა­რის­ტი და დრა­მა­ტურ­გი. დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში რე­ჟი­სუ­რას და­ე­უფ­ლა. ის არ ოც­ნე­ბობ­და დი­დე­ბა­ზე.

ჟან­დი­რას, რო­გორც კინო მსა­ხი­ო­ბის დე­ბი­უ­ტი 1977 წელს შედ­გა, რო­დე­საც ითა­მა­შა ფილმში "Será Que Ela Agüenta?". ამის შემ­დეგ, ოც წელ­ზე მეტი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში, პე­რი­ო­დუ­ლად ჩნდე­ბო­და ეკ­რან­ზე. ძი­რი­თა­დად მე­ო­რე­ხა­რის­ხო­ვან რო­ლებს თა­მა­შობ­და. ის სამ­სა­ხი­ო­ბო კა­რი­ე­რას დიდ მნიშ­ვნე­ლო­ბას არ ანი­ჭებ­და და რო­გორც მსა­ხი­ო­ბი, არც თუ ისე ცნო­ბი­ლი იყო, სა­ნამ სე­რი­ალ "კლონ­ში“ არ ითა­მა­შა.

maxresdefault-45229-1683009686.jpg

ჯან­დი­რა ერთ-ერ­თია იმ ბრა­ზი­ლი­ელ მსა­ხი­ო­ბებს შო­რის, რომ­ლე­ბიც არ არი­ან და­მო­კი­დე­ბულ­ნი კი­ნო­კომ­პა­ნია Globo-ზე. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სწო­რედ Globo-მ გა­და­ი­ღო სა­კულ­ტო სე­რი­ა­ლი "კლო­ნი“.

მარ­ტი­ნი ყო­ველ­თვის თა­ვად ირ­ჩევ­და რო­ლებ­სა და სპექ­ტაკ­ლებს. სცე­ნა­რის­ტმა გლო­რია პე­რეს­მა, მარ­ტი­ნის რო­ლე­ბის დიდ­მა გულ­შე­მატ­კი­ვარ­მა, დიდი ძა­ლის­ხმე­ვის შე­დე­გად და­არ­წმუ­ნა ის, რომ "კლონ­ში“ ეთა­მა­შა.

scale-1200-45198-1683009700.webp

ჟან­დი­რა მარ­ტი­ნი სე­რი­ა­ლის ყვე­ლა გულ­შე­მატ­კი­ვარს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად უყ­ვარს. ბრძე­ნი ზო­რა­ი­დე ყო­ველ­თვის მზა­დაა, მხა­რი და­უ­ჭი­როს მთა­ვარ გმირს, ჰა­დეს სი­ტყვი­თა თუ საქ­მით. "კლო­ნის“ გა­მოს­ვლის შემ­დეგ, ჟან­დი­რა მარ­ტი­ნი პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­და ბრა­ზი­ლი­ა­ში და სხვა ქვეყ­ნებ­ში, სა­დაც ტე­ლე­ნო­ვე­ლა აჩ­ვე­ნეს. იხილეთ სრულად

myquiz