გაიოლას "დაწყევლილი კუნძულები" - უბედურებების ჯაჭვი, რომელიც ნეაპოლის ღირსშესანიშნაობას უკავშირდება | Allnews.Ge

გაიოლას "დაწყევლილი კუნძულები" - უბედურებების ჯაჭვი, რომელიც ნეაპოლის ღირსშესანიშნაობას უკავშირდება

ტი­რე­ნი­ის ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე, ნე­ა­პო­ლის ყუ­რე­ში ორი ულა­მა­ზე­სი კუნ­ძუ­ლი მდე­ბა­რე­ობს, რო­მე­ლიც ერ­თმა­ნეთ­თან წვრი­ლი, ბუ­ნებ­რი­ვი წარ­მო­შო­ბის ხი­დით არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. ისი­ნი გა­ი­ო­ლას სა­ხე­ლით არის ცნო­ბი­ლი, თუმ­ცა ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი მათ "და­წყევ­ლილ კუნ­ძუ­ლებს“ ეძა­ხი­ან და ამას თა­ვი­სი ლო­გი­კუ­რი ახ­სნაც აქვს.

ლე­გენ­და

ლე­გენ­დის თა­ნახ­მად, ამ ორ კუნ­ძულ­ზე ან­ტი­კუ­რი ხა­ნის რო­მა­ელ­მა პო­ეტ­მა ვერ­გი­ლი­უს­მა თა­ვი­სი მოს­წავ­ლე­ე­ბი პო­ე­ზი­ას აზი­ა­რა. შე­საძ­ლე­ბე­ლია, რომ ის მათ ტა­ძარ­ში, კუნ­ძუ­ლის პა­ტა­რა გა­მოქ­ვა­ბუ­ლებ­ში ან რო­მა­ულ ნავ­სად­გურ­ში ას­წავ­ლი­და.

343290378-265007872655383-6481809678494526989-n-45110-1682930972.jpg

ტაძ­რის ნან­გრე­ვე­ბი წყალ­ქვეშ ამ დრომ­დე არ­სე­ბობს.

ამ­ჟა­მად კუნ­ძულ­სა და მა­ტე­რიკს შო­რის 30-მეტ­რი­ა­ნი წყლის ზო­ლია. ად­გი­ლობ­რი­ვებს ტუ­რის­ტე­ბი ამ ად­გი­ლამ­დე არ მიჰ­ყავთ, ამი­ტომ ტუ­რის­ტე­ბი იძუ­ლე­ბულ­ნი არი­ან ან თვალ­წარმ­ტა­ცი კუნ­ძუ­ლე­ბით მა­ტე­რი­კი­დან აღ­ფრთო­ვან­დნენ, ან და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­ცუ­რონ მათ­კენ.

344142625-633512234794061-8971753276388805067-n-45047-1682930991.jpg

პირ­ვე­ლი, რაც თა­ნა­მედ­რო­ვე ის­ტო­რი­ა­ში კუნ­ძულ­ზეა ცნო­ბი­ლი, არის ის, რომ მათ­ზე ცხოვ­რობ­და გან­დე­გი­ლი, რო­მელ­საც ხალ­ხი "ჯა­დოქ­რად“ იც­ნობ­და. ის კუნ­ძულ­ზე მდე­ბა­რე გა­მოქ­ვა­ბულ­ში ცხოვ­რობ­და, რო­მე­ლიც აქ არა­ერ­თია. ერთ-ერთი ვერ­სი­ით, კუნ­ძუ­ლის სა­ხელ­წო­დე­ბაც სწო­რედ სი­ტყვი­დან "Caviola" მო­დის, რაც "არც ისე დიდ გა­მოქ­ვა­ბულს“ ნიშ­ნავს. მთევ­ზე­ებს მას­თან ნა­დავ­ლი მიჰ­ქონ­დათ, ის კი გარ­შე­მომ­ყო­ფი ადა­მი­ა­ნე­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის ლო­ცუ­ლობ­და. იხილეთ სრულად

myquiz