მუცლით მოცეკვავე" თურქი ბლოგერის შეცვლილი ცხოვრება და "დაიგნორებული" კრიტიკოსები | Allnews.Ge

მუცლით მოცეკვავე" თურქი ბლოგერის შეცვლილი ცხოვრება და "დაიგნორებული" კრიტიკოსები

თურქ ბლო­გერ ია­სინ ჯენ­გიზს მუც­ლის ცეკ­ვა და­ეხ­მა­რა, რომ ცნო­ბი­ლი გამ­ხდა­რი­ყო. TikTok ვარ­სკვლა­ვის ცხოვ­რე­ბა­ში დი­დე­ბა სიმ­ღე­რა­ზე "Skibidi dop dop" რამ­დე­ნი­მე რიტ­მუ­ლი მოძ­რა­ო­ბის შეს­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ მო­ვი­და.

ია­სინ ჯენ­გი­ზი 29 წლის არის. უც­ნო­ბია მისი პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ. და­ი­ბა­და თურ­ქეთ­ში და დღემ­დე სტამ­ბოლ­ში ცხოვ­რობს.

ის არ ყო­ფი­ლა სპორ­ტსმე­ნი და არც მო­ცეკ­ვა­ვე, უბ­რა­ლოდ ერთ დღეს მინ­დორ­ში მუ­შა­ო­ბი­სას ცეკ­ვის ვი­დეო ჩა­წე­რა, რომ­ლის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბის შემ­დე­გაც უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნის მო­წო­ნე­ბა და­იმ­სა­ხუ­რა და მისი ვი­დეო ვირუ­სუ­ლად გავ­რცელ­და, რის შემ­დე­გაც რეკ­ლა­მის დამ­კვე­თე­ბი და­ინ­ტე­რეს­დნენ და ცნო­ბილ ინფლუ­ენ­სე­რად იქცა.

გზა დი­დე­ბის­კენ

ია­სინ­მა პირ­ვე­ლი ვი­დეო 2021 წლის მარ­ტში ჩა­წე­რა. ცნო­ბი­ლი ცეკ­ვა ძი­რი­დად რამ­დე­ნი­მე რიტ­მუ­ლი მოძ­რა­ო­ბის­გან შედ­გე­ბო­და. მუც­ლით ცეკ­ვა ერ­თგვა­რი რე­ლაქ­სა­ცია და გა­სარ­თო­ბი იყო მა­მა­კა­ცის­თვის რუ­ტი­ნუ­ლი სა­ვე­ლე სა­მუ­შა­ო­ე­ბის დროს. ერთ-ერთი ინ­ფორ­მა­ცი­ით მა­მა­კა­ცი კარ­ტო­ფი­ლის ფერ­მა­ში მუ­შა­ობ­და. პო­პუ­ლა­რო­ბა მალე მო­ვი­და.

yasin-cengiz-kimdir-67888-1682540285.jpg

2022 წელს ბუ­რაკ ოზ­დე­მი­რის შო­უ­ში იცეკ­ვა. თურ­ქეთ­ში ყვე­ლა­ზე რე­ი­ტინ­გულ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო პრო­ექ­ტში გა­მო­ჩე­ნამ დამ­წყე­ბი მო­ცეკ­ვა­ვის პო­პუ­ლა­რო­ბა აა­მაღ­ლა. რამ­დე­ნი­მე თვე­ში ტი­კტოკ­ზე გა­მომ­წერ­თა რი­ცხვმა 9 მი­ლი­ონს გა­და­ა­ჭარ­ბა, მისი ვი­დე­ო­ბის ნახ­ვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბამ კი 121 მი­ლი­ონს მი­აღ­წია.

პო­პუ­ლა­რო­ბის შემ­დეგ ია­სი­ნი მე­დი­ას­თან არ თა­ნამ­შრომ­ლობს. მან უარი თქვა მინ­დორ­ში მუ­შა­ო­ბა­ზე და ახლა ბლო­გერ მე­გობ­რებ­თან ერ­თაც სხვა­დას­ხვა ლო­კა­ცი­ებ­ზე ცეკ­ვის ვი­დე­ო­ებს იღებს, მუ­სი­კა­ლუ­რი აკომ­პა­ნი­მენ­ტად კი თან სდევს საყ­ვა­რე­ლი სიმ­ღე­რა.

ია­სი­ნი სულ უფრო ხში­რად ჩნდე­ბა ად­გი­ლობ­რი­ვი მა­ღა­ზი­ე­ბი­სა და კა­ფე­ე­ბის რეკ­ლა­მებ­ში. რეკ­ლა­მის განმთავ­სებ­ლე­ბი აფორ­მე­ბენ კონ­ტრაქტს მას­თან. ის რეკ­ლა­მას უწევს საკ­ვებს, პა­რა­ლე­ლუ­რად ბლო­გე­რი ჭამს და ცეკ­ვავს. ყვე­ლა ვი­დე­ო­ში ია­სი­ნი დგას და მხო­ლოდ შთამ­ბეჭ­და­ვად იქ­ნევს მუ­ცელს. თუმ­ცა ეს სა­ნა­ხა­ო­ბა მა­ყუ­რე­ბელს აი­ძუ­ლებს ბო­ლომ­დე უყუ­რო მოკ­ლე ვი­დე­ო­ებს. იხილეთ სრულად

myquiz