ახალგაზრდა მეღვინე მესხეთიდან და ოთხსაუკუნოვანი ვაზი, რომლისგანაც დამზადებულმა ღვინომ საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა | Allnews.Ge

ახალგაზრდა მეღვინე მესხეთიდან და ოთხსაუკუნოვანი ვაზი, რომლისგანაც დამზადებულმა ღვინომ საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა

"წარ­მა­ტე­ბა, რო­მელ­ზეც ვოც­ნე­ბობ­დი, მარ­თა­ლია, გვი­ან, მაგ­რამ მა­ინც მო­ვი­და. რთუ­ლი პე­რი­ო­დი გა­ვი­ა­რე. პირ­ველ ეტაპ­ზე არა­ნა­ი­რი და­ფი­ნან­სე­ბა, გრან­ტი არ მი­მი­ღია. სა­კუ­თა­რი თან­ხე­ბით, სეს­ხე­ბით ავა­წყვე ყვე­ლა­ფე­რი. პა­რა­ლე­ლუ­რად სხვა საქ­მი­ა­ნო­ბას ვე­წე­ო­დი, რათა მეს­ხეთ­ში ეს მეღ­ვი­ნე­ო­ბა-მე­ვე­ნა­ხე­ო­ბა გან­მე­ვი­თა­რე­ბი­ნა, ეს იყო ჩემი მი­ზა­ნი," - გვე­უბ­ნე­ბა ახალ­გაზ­რდა მეღ­ვი­ნე, მე­ვე­ნა­ხე და მკვლე­ვა­რი გი­ორ­გი ნა­თე­ნა­ძე.

წე­ლი­წად­ში სამი სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბის 6-7 ათას ბოთლ ღვი­ნოს აწარ­მო­ებს. მეს­ხურ ღვი­ნოს 14 ქვე­ყა­ნა­ში ყი­დის. სურს კი­დევ მეტ ქვე­ყა­ნა­ში გა­ი­ტა­ნოს და მსოფ­ლი­ომ მეს­ხუ­რი ყუ­რძნის ჯი­შე­ბი გა­იც­ნოს. ბოლო 5 წე­ლი­წად­ში და­უ­ღა­ლა­ვი შრო­მით დიდ აღი­ა­რე­ბას მი­აღ­წია.

2020 წელს ამე­რი­კულ­მა "ფორბსმა" მისი ღვი­ნო მსოფ­ლი­ოს 6 სა­უ­კე­თე­სო ნა­ტუ­რა­ლურ ღვი­ნოს შო­რის და­ა­სა­ხე­ლა, 2017 წელს "Los Angeles Times“- მა მისი "მეს­ხუ­რი წი­თე­ლი" მსოფ­ლი­ოს სამ სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნოს შო­რის აღი­ა­რა.

gi-65803-1680499095.jpg

გი­ორ­გის გა­მოც­დი­ლე­ბით ინ­ტე­რეს­დე­ბი­ან ჩვე­ნი თუ უცხო­უ­რი გა­მო­ცე­მე­ბი, ტე­ლე­ვი­ზი­ე­ბი, გა­მომ­ცემ­ლო­ბე­ბი, მის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე ფილ­მე­ბია გა­და­ღე­ბუ­ლი... ამას­თან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ოთხი შვი­ლის მა­მაა.

ასე­ვე, აღა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ მის მა­მულ­ში 400 წლის მეს­ხუ­რი ვაზი ცხე­ნის­ძუ­ძუ ხა­რობს, რომ­ლის­გა­ნაც გი­ორ­გი შე­სა­ნიშ­ნავ ღვი­ნოს აყე­ნებს.

- 2009 წელს ჩვენ­მა ოჯახ­მა მეს­ხუ­რი ღვი­ნო და­ა­ყე­ნა, მათ შო­რის იყო უკვე ცნო­ბი­ლი ვაზი ჭა­ჭ­კა­რი­დან (სო­ფე­ლი ვარ­ძი­ის უკან). საგ­ვა­რე­უ­ლო სო­ფე­ლია, სა­დაც პა­ტა­რა სა­კარ­მი­და­მო ნაკ­ვე­თი გვაქვს და იქ ოთხ სა­უ­კუ­ნე­ზე მეტი ხნის ვაზი ხა­რობს. ბავ­შვო­ბი­დან მახ­სოვს, მას პა­პა­ჩე­მი სხვა­ნა­ი­რად ეფე­რე­ბო­და და უფრთხილ­დე­ბო­და. ეს ნიშ­ნავ­და, რომ გა­მორ­ჩე­უ­ლი ჯიში იყო მეს­ხურ ჯი­შებს შო­რის. მას თეთ­რი ცხე­ნის­ძუ­ძუ ჰქვია. ცხე­ნის­ძუ­ძუ შა­ვიც არის და თეთ­რიც. არ­სე­ბობს შავი ცხე­ნის­ძუ­აც, სა­ერ­თოდ, მეს­ხუ­რი და­სა­ხე­ლე­ბე­ბი ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა - ხა­რის­თვა­ლა თეთ­რი და ხა­რის­თვა­ლა წი­თე­ლი, ჩი­ტის­კვერ­ცხა, სა­მა­რი­ო­ბო... სა­ხელ­წო­დე­ბა ცხე­ნის­ძუ­ძუ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია მის ფორ­მას­თან და სა­ვა­რა­უ­დოდ, სწო­რე­დაც ცხე­ნის ძუ­ძუს არის შე­და­რე­ბუ­ლი. კა­ხუ­რი თითა ყუ­რძე­ნი რომ წარ­მო­ვიდ­გი­ნოთ, ოღონდ მისი კო­ნუ­სუ­რი ვა­რი­ან­ტია. რე­გი­ონ­ში რამ­დე­ნი­მე მსგავ­სი ვა­ზია, ალ­ბათ, ჩვე­ნი მთა­ვა­რი, დე­და­ვა­ზი იყო, რომ­ლის­გა­ნაც სხვა და­ნარ­ჩე­ნი გამ­რავ­ლდა.

vazi-65720-1680499122.jpg

- კალ­მე­ბით თუ ამ­რავ­ლებთ მას?

- კი, ვცდი­ლობ, ავი­ღო კალ­მე­ბი, და­ვა­ფეს­ვი­ა­ნო, და­ვამ­ყნო და გა­ვამ­რავ­ლო... გა­აჩ­ნია, რო­გო­რი წე­ლი­წა­დია, რო­გო­რი ამინ­დი - ამ ჩვე­ნი 400-წლო­ვა­ნი ვა­ზი­დან ხან 70-80 კი­ლოგ­რამ მო­სა­ვალს ვი­ღებ, ხა­ნაც 150-ს. საკ­მა­ოდ მა­ღალ შაქ­რი­ა­ნო­ბას აგ­რო­ვებს, მეს­ხეთ­ში ეს იშ­ვი­ა­თო­ბაა. ნო­ემ­ბრის შუა რი­ცხვებ­ში ვკრეფ, სწო­რედ მა­შინ, როცა შაქ­რი­ა­ნო­ბა ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლია, და­ახ­ლო­ე­ბით 28%-ზე ადის. რო­დე­საც ჭა­ჭა­ზე ვა­ყე­ნებთ, გე­მო­ვა­ნი თვი­სე­ბით თით­ქოს თაფ­ლის გემო აქვს, ქარ­ვის­ფე­რი ღვი­ნო გა­მო­დის. ცხე­ნის­ძუ­ძუს, ხა­რის­თვა­ლა­სა და მეს­ხურს (შავს) ერ­თად ვა­ყე­ნებ, რათა რა­ო­დე­ნო­ბით შე­და­რე­ბით მე­ტიც იყოს და სა­ინ­ტე­რე­სო კუ­პა­ჟი გა­მო­დის. დღეს ჩვენს მა­რან­ში იწარ­მო­ე­ბა ღვი­ნო ვე­ლუ­რი ვა­ზე­ბის ნა­ყო­ფის­გა­ნაც, ანუ ის, რაც გა­დარ­ჩე­ნი­ლია, რაც ფესვზეა გაზ­რდი­ლი. მათ არა­ვინ უვ­ლის, თავს თვი­თონ ირ­ჩე­ნენ. მათ ნა­ყოფს ვაგ­რო­ვებ და ღვი­ნოს ვა­ყე­ნებ. ეს არ არის ბი­ოღ­ვი­ნო, რო­მელ­საც უვლი და ბი­ო­სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით წამ­ლავ. ეს არის თა­ვის ფესვზე გაზ­რდი­ლი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის ვაზი, რო­მე­ლიც აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ვე­ლუ­რია, ბუ­ნებ­რი­ვია, არ სხლავ, არ უვლი და არ წამ­ლავ. მხო­ლოდ მო­სა­ვალს აგ­რო­ვებ. იხილეთ სრულად

myquiz