არქეოლოგებმა გიზას პირამიდის ქვეშ საიდუმლო გვირაბს მიაგნეს - სად შეიძლება მიდიოდეს ის? | Allnews.Ge

არქეოლოგებმა გიზას პირამიდის ქვეშ საიდუმლო გვირაბს მიაგნეს - სად შეიძლება მიდიოდეს ის?

4,500 წლის გი­ზას პი­რა­მი­დის შე­სას­ვლელ­თან 9 მეტ­რის სიგ­რძის და 2 მეტ­რის სი­გა­ნის დე­რე­ფა­ნი აღ­მო­ა­ჩი­ნეს. "ამან შე­საძ­ლოა კი­დევ სხვა არა­ერთ აღ­მო­ჩე­ნამ­დე მიგ­ვიყ­ვა­ნოს" - გა­ნა­ცხა­დეს ეგ­ვიპ­ტის სიძ­ვე­ლე­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა.

მსოფ­ლი­ოს მეშ­ვი­დე სა­ოც­რე­ბის შიგ­ნი­დან დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა არა­ინ­ვა­ზი­უ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბით გახ­და შე­საძ­ლე­ბე­ლი. კი­დევ ერთი, 2017 წელს ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვის შე­დე­გად დად­გინ­და, რომ პი­რა­მი­დის ქვეშ 30 მეტ­რის სიგ­რძე­ზე სი­ცა­რი­ე­ლეა.

aa1896s5-1677917436.jpg

არ­სე­ბობს მო­საზ­რე­ბა, რომ გვი­რა­ბის აღ­მო­ჩე­ნამ, შე­საძ­ლოა, პი­რა­მი­დე­ბის აგე­ბის შე­სა­ხებ მოგ­ვცეს ინ­ფორ­მა­ცია და დე­რეფ­ნის წინ მდგომ კირ­ქვის სტრუქ­ტუ­რის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა­საც მიგ­ვაგ­ნე­ბი­ნოს. გი­ზას პი­რა­მი­და 146 მეტ­რის სი­მაღ­ლის იყო როცა აშენ­და, ახლა ის 139 მეტ­რამ­დეა და სა­ნამ 1889 წელს ეი­ფე­ლის კოშკს აა­გებ­დნენ, ის ადა­მი­ა­ნე­ბის აშე­ნე­ბულ ყვე­ლა­ზე მა­ღალ ნა­გე­ბო­ბად ით­ვლე­ბო­და. იხილეთ სრულად

myquiz