დაღესტნელი ვარსკვლავი, ბავშვის სახით - ვინ არის ჰასბულა მაგომედოვი და რამდენი წლისაა ის რეალურად? | Allnews.Ge

დაღესტნელი ვარსკვლავი, ბავშვის სახით - ვინ არის ჰასბულა მაგომედოვი და რამდენი წლისაა ის რეალურად?

ჰას­ბუ­ლა მა­გო­მე­დო­ვი 20 წლის და­ღეს­ტნე­ლი ბლო­გე­რია, რო­მე­ლიც რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წად­ში მსოფ­ლიო ვარ­სკვლა­ვი გახ­და. სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში მას "ჰას­ბი­კას" სა­ხე­ლით იც­ნო­ბენ. ბლო­გე­რის ვი­დე­ო­ებს მი­ლი­ო­ნო­ბით ნახ­ვა აქვს.

"ჰას­ბი­კას­თან" ერ­თად ვი­დე­ო­ებს ისე­თი ვარ­სკვლა­ვე­ბი იღე­ბენ, რო­გო­რე­ბიც არი­ან შა­კილ ო’ნილი, ჰა­ბიბ ნურ­მა­გო­მე­დო­ვი, ცნო­ბი­ლი შეფი სი­ზინ ბუ­რა­კი, UFC-ის მებ­რძო­ლე­ბი და ა.შ.

xabibi-55758-1676878301.jpg

რამ­დე­ნი­მე თვის წინ ბლო­გერ­თან UFC-იმ 5-წლი­ა­ნი კონ­ტრაქ­ტი გა­ა­ფორ­მა. შე­თან­ხმე­ბის დე­ტა­ლე­ბი უც­ნო­ბია, თუმ­ცა გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ჰას­ბუ­ლა მებ­რძო­ლებ­ზე მეტს გა­მო­ი­მუ­შა­ვებს.20 წლის ჰას­ბუ­ლა თა­ვი­სი ბავ­შვუ­რი ვი­ზუ­ა­ლით გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ფი­ზი­კუ­რი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი ყო­ველ­თვის იზი­დავს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყუ­რა­დღე­ბას. ჰას­ბუ­ლამ­დე თურ­ქი კოკ­სალ ბაბა იყო პო­პუ­ლა­რუ­ლი. კაცი, რო­მე­ლიც 40 წლის არის, გე­ნე­ტი­კუ­რი დარ­ღვე­ვე­ბის გამო 120 სან­ტი­მეტ­რია სი­მაღ­ლე­ში, ხმა კი ბავ­შვუ­რი აქვს.

hasbula4-56218-1676878315.jpg

სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი ბა­ბამ თა­ვი­სი ფეთ­ქე­ბა­დი ხა­სი­ა­თით მო­ხიბ­ლა. ჩხუ­ბის­თა­ვი თურ­ქი ყვე­ლას ცე­მას აპი­რებ­და, ვინც მას აბ­რა­ზებ­და. ერთხელ, ბლო­გე­რი პა­ტა­რა სა­ბავ­შვო მან­ქა­ნით სე­ირ­ნობ­და. აღ­ნიშ­ნუ­ლის ამ­სახ­ველ­მა ვი­დე­ომ 1.3 მი­ლი­ო­ნი ნახ­ვა და­აგ­რო­ვა და მი­ნი­ა­ტუ­რუ­ლი თურ­ქი ვარ­სკვლა­ვად აქ­ცია. იხილეთ სრულად

myquiz