თურქული სერიალების ვარსკვლავი - ვინ არის ერკან პეტეკაია, რომელსაც ფანები თურქ რიჩარდ გირს უწოდებენ | Allnews.Ge

თურქული სერიალების ვარსკვლავი - ვინ არის ერკან პეტეკაია, რომელსაც ფანები თურქ რიჩარდ გირს უწოდებენ

მა­ღა­ლი და ელე­გან­ტუ­რი, ბუ­ნე­ბით - ხა­ლი­სი­ა­ნი და გა­და­სა­ღებ მო­ე­დან­ზე კო­ლე­გე­ბის თქმით, მკაც­რი და სა­მარ­თლი­ა­ნი - ეს ერ­კან პე­ტე­კა­ი­აა, თურ­ქუ­ლი კი­ნოს ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბა­დი მა­მა­კა­ცი მსა­ხი­ო­ბი.

მისი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით ამ­ჟა­მად ქარ­თულ არ­ხებ­ზე ორი სე­რი­ა­ლი "და­კარ­გუ­ლი დრო“ და "ნამ­სხვრე­ვე­ბი“ გა­დის. თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლე­ბი მას თურ­ქულ რი­ჩარდ გი­რა­დაც მო­იხ­სე­ნი­ე­ბენ.

პო­პუ­ლა­რო­ბა გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის ოთხმოც­და­ა­თი­ან წლებ­ში მო­ი­პო­ვა. 2015 და 2016 წლებ­ში თურ­ქე­თის სა­უ­კე­თე­სო მსა­ხი­ო­ბის წო­დე­ბა მი­ი­ღო. 2018 წელს და­ჯილ­დოვ­და სა­უ­კე­თე­სო მსა­ხი­ო­ბი მა­მა­კა­ცის ჯილ­დო­თი ახლო აღ­მო­სავ­ლეთ­ში. ერ­კან პე­ტე­კა­ია ერ­თა­დერ­თი თურ­ქი არ­ტის­ტია, რო­მელ­საც 32 ჯილ­დო აქვს მი­ღე­ბუ­ლი სე­რი­ალ "და­კარ­გულ დრო­ში" შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი რო­ლის­თვის..

1548154633-7fa7d708e62a7e0bb2f3292870d23c7d-840-70761-1675314640.jpg

სი­მაღ­ლე­ში 1 მეტ­რი 89 სან­ტი­მეტ­რია, გა­სუ­ლი წლის დე­კემ­ბერ­ში 52 წელი შე­უს­რულ­და. თა­ვი­სი ხან­გრძლი­ვი კა­რი­ე­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ითა­მა­შა ათო­ბით პო­პუ­ლა­რულ თურ­ქულ ფილ­მსა და სე­რი­ალ­ში.

ერ­კან პე­ტე­კა­ი­ას ბავ­შვო­ბა და ახალ­გაზ­რდო­ბამო­მა­ვა­ლი მსა­ხი­ო­ბი თურ­ქე­თის პა­ტა­რა ქა­ლაქ ჩერ­მიკ­ში და­ი­ბა­და. მალე ოჯახ­მა გა­და­წყვი­ტა პერ­სპექ­ტი­უ­ლი ცხოვ­რე­ბის სა­ძი­ებ­ლად ქა­ლაქ ან­კა­რა­ში გა­და­სუ­ლი­ყო. ბიჭი კარ­გად სწავ­ლობ­და, მაგ­რამ თა­ვი­სი გა­რეგ­ნო­ბა არა­სო­დეს აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­და, პი­რი­ქით, თვლი­და, რომ ძა­ლი­ან ცუ­დად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­და. უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში დრა­მის ფა­კულ­ტეტ­ზე ჩა­ა­ბა­რა, იცო­და, რომ მსა­ხი­ო­ბო­ბა მისი ბედი იყო.

ჯერ კი­დევ სტუ­დენ­ტო­ბი­სას მან მო­ა­ხერ­ხა თა­ვი­სი პა­ტა­რა პირ­ვე­ლი კი­ნო­რო­ლის მი­ღე­ბა. 1993 წელს, სწავ­ლის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, სტამ­ბო­ლის სა­ხელ­მწი­ფო თე­ატ­რში და­ი­წყო მუ­შა­ო­ბა. პა­რა­ლე­ლუ­რად თა­მა­შობ­და პა­ტა­რა რო­ლებს ფილ­მებ­სა და სა­ტე­ლე­ვი­ზიო შო­უ­ებ­ში, მაგ­რამ პო­პუ­ლა­რო­ბა შორს იყო.

პირ­ვე­ლი სამ­სა­ხი­ო­ბო წარ­მა­ტე­ბა ერ­კან­თან 1998 წელს მო­ვი­და, რო­დე­საც მთა­ვა­რი როლი მი­ი­ღო სე­რი­ალ­ში "ნა­თე­ლი დღე­ე­ბი“. ერ­კან პე­ტე­კა­ი­ას სამ­სა­ხი­ო­ბო გზა გრძე­ლი და რთუ­ლი იყო, გან­სხვა­ვე­ბით სხვა ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან. მომ­დევ­ნო წლებ­ში მთა­ვა­რი რო­ლის მი­ღე­ბა ვერ შეძ­ლო, მაგ­რამ მას ყო­ველ­თვის სთა­ვა­ზობ­დნენ მე­ო­რე­ხა­რის­ხო­ვან რო­ლებს. იხილეთ სრულად

myquiz