3 ცოლი და 24 შვილი - 2 ცოლის ჩრდილქვეშ მყოფი კატარის ყოფილი ამირა, რომელმაც თავის დროზე მამის ძალაუფლება დაამხო | Allnews.Ge

3 ცოლი და 24 შვილი - 2 ცოლის ჩრდილქვეშ მყოფი კატარის ყოფილი ამირა, რომელმაც თავის დროზე მამის ძალაუფლება დაამხო

20 ნო­ემ­ბერს, კა­ტარ­ში მსოფ­ლიო სა­ფეხ­ბურ­თო ჩემ­პი­ო­ნა­ტი სა­ზე­ი­მოდ გა­იხ­სნა. მას შემ­დეგ, მსოფ­ლი­ოს ყუ­რა­დღე­ბა ამ ქვეყ­ნის­კენ არის მი­პყრო­ბი­ლი. ჩემ­პი­ო­ნა­ტის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას მე­დია ფეხ­ბურ­თის გარ­და უამ­რავ დე­ტალს აკ­ვირ­დე­ბა, ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრშია მუ­სულ­მა­ნუ­რი სამ­ყა­როს ყვე­ლა­ზე გავ­ლე­ნი­ა­ნი ქალი, შე­ი­ხა მოზა, თა­ვი­სი მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი ოჯა­ხით.

კა­ტა­რი უნი­ტა­რუ­ლი კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი მო­ნარ­ქი­ის სა­ხელ­მწი­ფოა.

ქვე­ყა­ნას ჯერ შე­ი­ხა მო­ზას ქმა­რი ჰა­მად ბინ ხა­ლი­ფა ალ-თანი მარ­თავ­და, ახალ კი კა­ტა­რის ამი­რა მისი ვაჟი თა­მიმ ბინ ჰა­მად ბინ ხა­ლი­ფა ალ-თა­ნია.

d8p3-tlxkae85jr111111111-59950-1670397717.jpg

ყვე­ლა­ფე­რი კი წლე­ბის წინ და­ი­წყო...

შე­ი­ხა მო­ზას ქმა­რი, ჰა­მად ბინ ხა­ლი­ფა ალ-თანი ვიდ­რე ძა­ლა­უფ­ლე­ბას შვილს გა­და­უ­ლო­ცავ­და, კა­ტა­რის მე­სა­მე ამი­რა გახ­ლდათ. ის ყო­ველ­თვის პროგ­რე­სულ ლი­დე­რად მი­იჩ­ნე­ო­და, რა­შიც უდი­დე­სი წვლი­ლი მისი მე­უღ­ლის ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ და საქ­ველ­მოქ­მე­დო პროგ­რა­მებს შეჰ­ქონ­და.

d8p3-tlxkae85jr-59900-1670397730.jpg

კა­ტარს აქვს ნავ­თო­ბი­სა და გა­ზის უზარ­მა­ზა­რი მა­რა­გე­ბი, გარ­და ამი­სა, ქვე­ყა­ნა­ში ცხოვ­რობს მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით მო­სახ­ლე­ო­ბა და ყო­ველ­თვის თბი­ლა, შე­სა­ბა­მი­სად, ალ-თა­ნის ოჯა­ხის გამ­დიდ­რე­ბის­თვის ყო­ველ­თვის ზღაპ­რუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ჰქონ­და. წარ­სულ­ში არა­სო­დეს ჰქო­ნი­ათ აღ­მო­სავ­ლე­თის მმარ­თვე­ლებს იმ ოდე­ნო­ბის სიმ­დიდ­რე, რამ­დენ­საც დღეს ამი­რას ოჯა­ხი ფლობს, რად­გან ნავ­თო­ბი და გაზი მე­ტად ფა­სობს, ვიდ­რე ოქრო.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz