"არ მა­ღელ­ვებს სუფ­თაა თუ არა ჩემი თმა" - ვარსკვლავები, რომლებიც იშვიათად იბანენ და უარს ამბობენ სუნამოზე | Allnews.Ge

"არ მა­ღელ­ვებს სუფ­თაა თუ არა ჩემი თმა" - ვარსკვლავები, რომლებიც იშვიათად იბანენ და უარს ამბობენ სუნამოზე

ჰი­გი­ე­ნის წე­სე­ბის დაც­ვა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია. თუმ­ცა ზო­გი­ერ­თი ადა­მი­ა­ნი, სამ­წუ­ხა­როდ, ამ სა­კითხს დი­დად არ აქ­ცევს ყუ­რა­დღე­ბას და მათ შო­რის არი­ან ვარ­სკვლა­ვე­ბიც.

ბევ­რი მათ­გა­ნი სა­ჯა­როდ ლა­პა­რა­კობს პი­რა­დი ჰი­გი­ე­ნის წე­სებ­ზე და ეს მათი იმი­ჯი­ვით მომ­ხიბ­ვლე­ლი სუ­ლაც არაა.

ვნა­ხოთ პო­პუ­ლა­რუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჰი­გი­ე­ნის უჩ­ვე­უ­ლო წე­სებ­ზე ღიად სა­უბ­რო­ბენ.

რო­ბერტ პა­ტინ­სო­ნი

robert-pattinson-variety-1-16x9-1668239436.webp

"ბინ­დის" ვარ­სკვლავს თა­ვის და­ბა­ნა სა­ჭი­როდ არ მი­აჩ­ნია. მისი თქმით, ყო­ფი­ლა შემ­თხვე­ვა 6 კვი­რა ისე გა­სუ­ლა, რომ ერთხე­ლაც არ და­უ­ბა­ნია თავი.

"არ მა­ღელ­ვებს სუფ­თაა თუ არა ჩემი თმა", - ამ­ბობს პა­ტინ­სო­ნი. მას სჯე­რა, რომ "თმა თა­ვად ზრუ­ნავს სი­სუფ­თა­ვე­ზე" და რომ მას მხო­ლოდ 1 ფუნ­ქცია აქვს - რო­ბერ­ტის თავ­ზე დარ­ჩეს და არ გასცვივ­დეს.

მე­გან ფოქ­სი

look-03-0292-sf-1668239508.webp

მე­გან­მა გა­ამ­ხი­ლა, რომ ის არც თუ ისე მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი და სუფ­თა ადა­მი­ა­ნია. მსა­ხი­ო­ბი, მი­სი­ვე თქმით, გა­მოც­ვლის შემ­დეგ არას­დროს ალა­გებს ტან­საც­მელს და მათ ია­ტაკ­ზე მი­მო­ფან­ტულს ტო­ვებს. მე­გა­ნის მე­ო­რე "ცოდ­ვა" კი ისაა, რომ უნი­ტა­ზის ჩა­რე­ცხვაც არ უყ­ვარს იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ მე­გობ­რე­ბი ხში­რად აძ­ლე­ვენ ამის გამო შე­ნიშ­ვნას.

ზაკ ეფ­რო­ნი

zac-efron-1668239550.jpg

High School Musical-ის ვარ­სკვლა­ვი შხა­პის გა­რე­შე რამ­დე­ნი­მე დღეს ატა­რებს იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ ფიტ­ნე­სის მოყ­ვა­რუ­ლია. მან აღი­ა­რა, რომ და­ბა­ნის ნაც­ვლად, სვე­ლი ხელ­სა­ხო­ცე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას ამ­ჯო­ბი­ნებს. განაგრძეთ კითხვა

myquiz