ინდოეთის ერთ-ერთ სოფელში სპილოებმა ალკოჰოლი იპოვეს და დათვრნენ - რა ვიცით უცნაურ შემთხვევაზე? | Allnews.Ge

ინდოეთის ერთ-ერთ სოფელში სპილოებმა ალკოჰოლი იპოვეს და დათვრნენ - რა ვიცით უცნაურ შემთხვევაზე?

ცდე­ბით, თუ ფიქ­რობთ, რომ ალ­კოჰო­ლი მხო­ლოდ ადა­მი­ა­ნებს უყ­ვართ. ალ­კოჰო­ლის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი სპი­ლო­ე­ბიც არი­ან და თან, "ალ­კოჰო­ლის მი­ღე­ბა წაქ­ცე­ვამ­დე" ჰყვა­რე­ბი­ათ.

ინ­დო­ე­თის, სო­ფელ სა­ლიპ­დას მა­ცხოვ­რებ­ლებ­მა იპო­ვეს 20 სპი­ლო, რომ­ლებ­მაც ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის მიერ დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ალ­კოჰო­ლი და­ლი­ეს, რის შემ­დე­გაც გზის გაგ­რძე­ლე­ბა ვე­ღარ შეძ­ლეს და და­ე­ძი­ნათ. სპი­ლო­ე­ბი წა­ა­წყდნენ სას­მელს, რო­მელ­საც ინ­დო­ე­ლე­ბი "მაჰუ­ას“ უწო­დე­ბენ, ეს არის ინ­დო­ელ­თა ტრა­დი­ცი­უ­ლი სას­მე­ლი, ერ­თგვა­რი ლი­ქი­ო­რი, რო­მელ­საც მაჰუ­ას ყვა­ვი­ლე­ბის­გან ამ­ზა­დე­ბენ.

ის საკ­მა­ოდ ძლი­ე­რი ალ­კოჰო­ლუ­რი სას­მე­ლია, იმ­დე­ნად ძლი­ე­რი, რომ სპი­ლო­ე­ბიც კი უძ­ლუ­რე­ბი აღ­მოჩ­დნენ. ვე­ლუ­რი ბუ­ნე­ბის მკვლე­ვა­რი კარ­ტიკ სა­ტი­ა­ნა­რა­ი­ა­ნი ამ­ბობს, რომ სპი­ლო­ებს ზო­გა­დად ძა­ლი­ან უყ­ვართ მაჰუ­ას მირ­თმე­ვა.

43966865-11412737-the-migrating-herd-of-wild-asian-elephants-look-exhausted-as-the-a-24-1668092468011-1668155324.avif

"რო­დე­საც მის სუნს გრძნო­ბენ, და­სა­გე­მოვ­ნებ­ლად შე­უძ­ლი­ათ კედ­ლე­ბიც და­ან­გრი­ონ", - ამ­ბობს სა­ტი­ა­ნა­რა­ი­ა­ნი.

სო­ფელ სა­ლიპ­დას მა­ცხოვ­რებ­ლებ­მა ალ­კოჰო­ლით სავ­სე დიდი ჭურ­ჭლე­ბი ტყეს­თან ახ­ლოს და­ა­ლა­გეს დუ­ღი­ლის­თვის, სპი­ლო­ებ­მა მისი სუნი იგ­რძნეს და სას­მე­ლის­კენ გა­ე­მარ­თნენ. 20 სპი­ლოს შორი 9 სპლიყ­ვი იყო. ჯუნ­გლე­ბის ბი­ნად­რებ­მა და­კარ­გეს კონ­ტრო­ლი და ალ­კოჰო­ლი სულ და­ლი­ეს. სვამ­დნენ მა­ნამ­დე, სა­ნამ არ დათ­ვრნენ.

გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ად­გი­ლობ­რი­ვებ­მა მძი­ნა­რე სპი­ლო­ე­ბი და­სარ­ტყამ ინ­სტრუ­მენ­ტებ­ზე ბრა­ხუ­ნის შე­დე­გად გა­აღ­ვი­ძეს, რის შემ­დე­გაც ისი­ნი ტყეს და­უბ­რუნ­დნენ.

myquiz