ცხვი­რის მოკ­ვე­თა, პა­ტიმ­რო­ბა, ბავ­შვის ჩა­მორ­თმე­ვა- როგორ სჯიდნენ წარსულში ქალებს სხვადასხვა დანაშაულისთვის? | Allnews.Ge

ცხვი­რის მოკ­ვე­თა, პა­ტიმ­რო­ბა, ბავ­შვის ჩა­მორ­თმე­ვა- როგორ სჯიდნენ წარსულში ქალებს სხვადასხვა დანაშაულისთვის?

დღე­ი­სათ­ვის ქა­ლებ­მა თით­ქმის უკვე მი­აღ­წი­ეს თა­ნას­წო­რუფ­ლე­ბი­ა­ნო­ბას მა­მა­კა­ცებ­თან. თუმ­ცა ადრე ქა­ლე­ბის­თვის მრა­ვა­ლი ტაბუ არ­სე­ბობ­და, რო­მელ­თა დარ­ღვე­ვის გა­მოც ისი­ნი სე­რი­ო­ზუ­ლად ის­ჯე­ბოდ­ნენ. წარ­მო­გიდ­გენთ იმ სას­ჯე­ლებს, რომ­ლე­ბიც ქა­ლებს ამა თუ იმ საქ­ცი­ე­ლის გამო წარ­სულ­ში ელო­დათ.

ღა­ლა­ტის­თვის - ცხვი­რის მოკ­ვე­თა და ქო­ნე­ბის წარ­თმე­ვა

ფი­ლი­პე მე­ო­რე სი­ცი­ლი­ე­ლის მმარ­თვე­ლო­ბი­სას ქა­ლებს ცხვირს აჭ­რიდ­ნენ და არ­თმევ­დნენ ქო­ნე­ბას და ბავ­შვებს. ასე რომ, თუ სიკ­ვდი­ლით არ სჯიდ­ნენ, მხო­ლოდ ორ გა­მო­სა­ვალს უტო­ვებ­დნენ: ქურ­დო­ბა ან პროს­ტი­ტუ­ცია.

main-qimg-d278853c4d7e3415def97619e39e9281-lq-1657029845.jpg

ოჯა­ხუ­რი მო­ვა­ლე­ო­ბის შე­უს­რუ­ლებ­ლო­ბის გამო - პა­ტიმ­რო­ბა

იმას, თუ რო­გორ ას­რუ­ლებ­და ქალი სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებს, მა­მა­კა­ცი გან­სა­ზღვრავ­და. თუ მა­მა­კაცს ურჩი ქალი შეხ­ვდე­ბო­და, მას სა­ხელ­მწი­ფო ეხ­მა­რე­ბო­და.

ბარ­სე­ლო­ნა­ში მეთ­ვრა­მე­ტე სა­უ­კუ­ნე­ში არ­სე­ბობ­და გა­მო­სას­წო­რე­ბე­ლი სახ­ლი ცუდი ცო­ლე­ბის­თვის. იქ ორ­ნა­ირ ქალ­თა ჯგუფს ამ­წე­სებ­დნენ: ქურ­დებს და მე­ძა­ვებს და მათ, ვისი სწორ გზა­ზე და­ყა­ნე­ბაც ქმრებს არ შე­ეძ­ლოთ.

ქორ­წი­ნე­ბის გა­რე­შე ფეხ­მძი­მო­ბა - ბავ­შვის ჩა­მორ­თმე­ვა და სა­გი­ჟეთ­ში გა­მო­კეტ­ვა

ბრი­ტა­ნე­ლე­ბი და ამე­რი­კე­ლე­ბი 60-70 წლის წინ ქა­ლებს ქორ­წი­ნე­ბის გა­რე­შე ფეხ­მძი­მო­ბის გამო სჯიდ­ნენ. ბავ­შვს არ­თმევ­დნენ და აშ­ვი­ლებ­დნენ, ქა­ლე­ბი კი ზოგ­ჯერ ათე­უ­ლო­ბით წლე­ბი ატა­რებ­დნენ სა­გი­ჟეთ­ში, რად­გან მა­შინ­დე­ლი ფსი­ქი­ატ­რე­ბი გა­უ­თხო­ვარ დე­დებს ასო­ცი­ა­ლურ პი­რე­ბად აცხა­დებ­დნენ, რომ­ლებ­საც მკურ­ნა­ლო­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბო­დათ.

medieval-punishment-ducking-stool-science-source-1657029724.jpg

მე­ზობ­ლებ­თან ჩხუ­ბის გამო - შერ­ცხვე­ნა და წყალ­ში ჩა­ყურ­ყუ­მა­ლა­ვე­ბა

შუ­ა­სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის ევ­რო­პა­ში თუ ქალი ხმა­მაღ­ლა ჩხუ­ბობ­და მე­ზობ­ლებ­თან, მას სა­მარ­ცხვი­ნო სკამს უს­ჯიდ­ნენ. ხალ­ხს უყ­ვარ­და დას­ჯის ყუ­რე­ბა, სკამ­ზე მიბ­მულ ქალს დიდი მხი­ა­რუ­ლე­ბით მი­ათ­რევ­დნენ და­სახ­ლე­ბულ პუნ­ქტებ­ში. შემ­დეგ წყალ­ში აყუ­დებ­დნენ და უკან ამოჰ­ყავ­დათ. განაგრძეთ კითხვა

myquiz