უჩვეულო შეთავაზება - შოტლანდიის მთავრობა ულამაზეს კუნძულზე ცხოვრების სანაცვლოდ 50 000 ფუნტს გადაგიხდით - რა უნდა გააკეთოთ ამისთვის? | Allnews.Ge

უჩვეულო შეთავაზება - შოტლანდიის მთავრობა ულამაზეს კუნძულზე ცხოვრების სანაცვლოდ 50 000 ფუნტს გადაგიხდით - რა უნდა გააკეთოთ ამისთვის?

მშვი­დი ცხოვ­რე­ბის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის, შოტ­ლან­დი­ის მთავ­რო­ბას შე­თა­ვა­ზე­ბა აქვს: 50 000 ფუნ­ტის სა­ნაც­ვლოდ (და­ახ­ლო­ე­ბით 60 000 დო­ლა­რი) კუნ­ძულ­ზე და­სახ­ლე­ბა. ეს გეგ­მა ოჯა­ხებ­სა და ახალ­გაზ­რდებს ეხე­ბათ, რომ­ლე­ბიც თა­ნახ­მა არი­ან შოტ­ლან­დი­ის კუნ­ძულ­ზე გა­და­სახ­ლდნენ და დე­პო­პუ­ლა­ცი­ის პრობ­ლე­მა გა­დაჭ­რან.

შოტ­ლან­დი­ის მთავ­რო­ბა 100 ადა­მი­ანს და­ა­ჯილ­დო­ვებს თან­ხით: თი­თო­ე­ულ მათ­განს, 50 000 ფუნტს სთა­ვა­ზობს. სა­ერ­თო ჯამ­ში, სა­ხელ­მწი­ფოს, კუნ­ძუ­ლის ადა­მი­ა­ნე­ბით გან­სახ­ლე­ბა 5 მი­ლი­ონ ფუნტზე მეტი უჯ­დე­ბა.

nintchdbpict000735527912-51433-1653490864.jpg

შოტ­ლან­დი­ის 93 კუნ­ძუ­ლი­დან ბევ­რი მათ­გა­ნი სა­ხელ­დე­ბა ხოლ­მე მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა­ზე ლა­მა­ზი კუნ­ძუ­ლე­ბის სი­ა­ში, მათ შო­რის ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი ორკნი და სკა­ის კუნ­ძუ­ლე­ბია. ოჯა­ხებ­მა უკვე და­ი­წყეს გა­და­სახ­ლე­ბა­ზე გა­ნა­ცხა­დის გაგ­ზავ­ნა, მათ შო­რი­საა 1 ოჯა­ხი, რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მად სამ­ხრეთ ამე­რი­კა­ში ცხოვ­რობს.

შოტ­ლან­დი­ის პარ­ლა­მენ­ტის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, ალას­და­ირ ალა­ნი Times-თან ამ­ბობს: "დე­პო­პუ­ლა­ცი­ას­თან საბ­რძოლ­ვე­ლად, რაც შეგ­ვიძ­ლია, ყვე­ლა­ფე­რი უნდა გა­ვა­კე­თოთ". მან თქვა, რომ ფუ­ლა­დი დახ­მა­რე­ბა ახ­ლად­და­სახ­ლე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს წა­ა­ხა­ლი­სებს ბიზ­ნე­სი წა­მო­ი­წყონ და კუნ­ძულ­ზე სა­ცხოვ­რებ­ლად გრძელ­ვა­დი­ა­ნი გეგ­მე­ბი და­სა­ხონ.

nintchdbpict000735527918-51448-1653490894.jpg

თუმ­ცა, რო­გორც ჩანს, მთავ­რო­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, რომ 50 000 ფუნ­ტი გა­და­ე­ცეთ აქ ცხოვ­რე­ბის­თვის ადა­მი­ა­ნებს, მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ე­ბიც ჰყავს: ლი­ბე­რალ-დე­მოკ­რატ­მა ლიამ მა­კარ­ტურ­მა თქვა, რომ აჯო­ბებს ეს ფული ტრან­სპორ­ტი­სა და სა­ცხოვ­რებ­ლე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას მოხ­მარ­დეს. განაგრძეთ კითხვა

myquiz