ალენ დელონი და ევთანაზია - როგორ გრძნობს თავს ლეგენდარული მსახიობი, რომელიც საქართველოში გამოიტირეს? | Allnews.Ge

ალენ დელონი და ევთანაზია - როგორ გრძნობს თავს ლეგენდარული მსახიობი, რომელიც საქართველოში გამოიტირეს?

ქარ­თულ­მა სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ფრან­გუ­ლი კი­ნოს ვარ­სკვლა­ვი, ლე­გენ­და­რუ­ლი ალენ დე­ლო­ნი გა­მო­ი­ტი­რა. ყვე­ლა­ფე­რი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ყალ­ბი ინ­ფორ­მა­ცი­ით და­ი­წყო, სა­დაც ეწე­რა, რომ 86 წლის მსა­ხი­ო­ბი დღეს, 18 მა­ისს ევ­თა­ნა­ზი­ის პრო­ცე­დუ­რას მი­მარ­თავ­და და თა­ვი­სი­ვე ნე­ბით და­ას­რუ­ლებ­და სი­ცო­ცხლეს.

ეს სა­კი­თხი იქცა თე­მად, რო­მელ­მაც ყვე­ლა ინ­ფორ­მა­ცია "გა­და­ფა­რა."

უც­ნო­ბია, თუ რო­გორ შე­ი­ტყვეს სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის ქარ­თველ­მა მომ­ხმა­რებ­ლებ­ლებ­მა ალენ დე­ლო­ნის ევ­თა­ნა­ზი­ის "ზუს­ტი თა­რი­ღი", თუმ­ცა ფაქ­ტია, რომ არა­ერ­თმა ადა­მი­ან­მა ამ თე­მას ვრცე­ლი პოს­ტი მი­უ­ძღვნა და დამ­წუხრდა ყვე­ლა დროს ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მომ­ხიბ­ვლე­ლი ვარ­სკვლა­ვის ასე­თი და­სას­რუ­ლის გამო.

ალენ დე­ლო­ნის უამ­რავ გულ­შე­მატ­კი­ვარს გა­გა­ხა­რებთ და გე­ტყვით, რომ მსა­ხი­ო­ბი ცო­ცხა­ლია და არ არ­სე­ბობს არა­ნა­ი­რი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი და სან­დო ინ­ფორ­მა­ცია, რომ ის 18 მა­ისს, ან უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში ევ­თა­ნა­ზი­ის პრო­ცე­დუ­რას გეგ­მავს. უფრო მე­ტიც, ის საფ­რან­გე­თის პო­ლი­ტი­კურ ცხოვ­რე­ბა­საც აქ­ტი­უ­რად ადევ­ნებს თვალს. ბოლო ინ­ფორ­მა­ცია, რო­მე­ლიც ალენ დე­ლონ­ზე ფრან­გულ მე­დი­ა­შია გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი, გუ­შინ­დე­ლი რი­ცხვით, ანუ 17 მა­ი­სი­თაა და­თა­რი­ღე­ბუ­ლი.

aleni2-64425-1652936856.jpg

ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში კი ვკი­თხუ­ლობთ, რომ მან საფ­რან­გე­თის ახალ პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს, ელი­სა­ბედ ბორნს ამ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე და­ნიშ­ვნა წე­რი­ლო­ბით მი­უ­ლო­ცა. ელი­სა­ბედ­მა ალენ დე­ლო­ნის წე­რი­ლი თვი­თონ­ვე გა­აც­ნო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას.

"ჩემო ლიზ­ბეტ, შენ მაკ­რო­ნის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი კი არა, მთე­ლი საფ­რან­გე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი ხარ.

ალე­ნი", - ნათ­ქვა­მია წე­რილ­ში.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ალენს ელი­სა­ბედ­თან ხან­გრძლი­ვი მე­გობ­რო­ბა აკავ­ში­რებს, მის პო­ლი­ტი­კურ ხედ­ვებ­სა და იდე­ებს იზი­ა­რებს.

ამ ყვე­ლაფ­რის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით შეგ­ვიძ­ლია ვი­ვა­რა­უ­დოთ, რომ ფრან­გი მსა­ხი­ო­ბი თავს კარ­გად გრძნობს. გარ­და ამი­სა, ალენ დე­ლო­ნის შე­სა­ხებ მო­რი­გი ყალ­ბი ინ­ფორ­მა­ცია გავ­რცელ­და. ალე­ნის შვი­ლი ენ­ტო­ნი დე­ლო­ნი კა­ნის კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლის გახ­სნას გა­მო­ეხ­მა­უ­რა და "ინ­სტაგ­რა­მის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე მა­მის ძვე­ლი ფოტო გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, რო­მე­ლიც სწო­რედ კა­ნის კი­ნო­ფეს­ტი­ვალ­ზეა გა­და­ღე­ბუ­ლი. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ეს ფაქ­ტი ბევ­რმა ისე აღიქ­ვა, რომ თით­ქოს, დე­ლო­ნი გუ­შინ კან­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და, თუმ­ცა არა - რე­ა­ლუ­რად, ფოტო 2019 წელ­საა გა­და­ღე­ბუ­ლი, მას შემ­დეგ დე­ლო­ნი კა­ნის კი­ნო­ფეს­ტი­ვალ­ზე აღარ გა­მო­ჩე­ნი­ლა.

aleni-64129-1652936871.jpg

ფოტო, რო­მელ­საც ენ­ტო­ნი დე­ლო­ნი აქ­ვეყ­ნებს, კა­ნის კი­ნო­ფეს­ტი­ვალ­ზე 2019 წელ­საა გა­და­ღე­ბუ­ლი

ბო­ლოს სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ალე­ნი მი­სი­ვე შვი­ლის მიერ "ინ­სტაგ­რამ­ზე" გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ვი­დე­ო­ში ნახა. მამა-შვი­ლი ბუ­ნე­ბა­ში არი­ან და ამ­ბო­ბენ, რომ თავს კარ­გად გრძნო­ბენ. ვი­დეო სამი კვი­რის წი­ნაა გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი.

ალენ დე­ლო­ნი, მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა და ევ­თა­ნა­ზია რამ­დე­ნი­მე თვის წინ, მსა­ხი­ო­ბის შვილ­მა ენ­ტო­ნი დე­ლონ­მა ფრან­გულ RTL-თან თქვა, რომ ალნს არ სურს იყოს უძ­ლუ­რი მო­ხუ­ცი, რო­მელ­საც სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბა სტან­ჯავს, ამი­ტო­მაც უნდა, სი­ცო­ცხლე ევ­თა­ნა­ზი­ით და­ას­რუ­ლოს. განაგრძეთ კითხვა

Ambebi.ge

myquiz