6 შვილი და შთამბეჭდავი ქონება - ვინ არის დავით არახამიას მეუღლე? | Allnews.Ge

6 შვილი და შთამბეჭდავი ქონება - ვინ არის დავით არახამიას მეუღლე?

კ­რა­ი­ნის პო­ლი­ტი­კურ ცხოვ­რე­ბა­ში მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის შემ­დეგ, რამ­დე­ნი­მე წე­ლია რაც კი­დევ ერთი ქარ­თვე­ლი გა­მოჩ­ნდა, რო­მე­ლიც საკ­მა­ოდ სე­რი­ო­ზულ როლს ას­რუ­ლებს. ქარ­თვე­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნი და­ვით არა­ხა­მია უკ­რა­ი­ნის რა­დას ფრაქ­ცია "ხალ­ხის მსა­ხუ­რის" თავ­მჯდო­მა­რეა. ორი დღის წინ, სწო­რედ არა­ხა­მია წარ­მო­ად­გენ­და უკ­რა­ი­ნულ დე­ლე­გა­ცი­ას რუ­სულ მხა­რეს­თან ცე­ცხლის შე­წყვე­ტის შე­სა­ხებ გა­მარ­თუ­ლი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის დროს, რის შემ­დე­გაც ქარ­თუ­ლი წარ­მო­შო­ბის პო­ლი­ტი­კო­სის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი ჩვენ­ში ძა­ლი­ან გა­ი­ზარ­და.

და­ვით არა­ხა­მია ფსევ­დო­ნი­მით, ბრა­უ­ნი 1979 წლის 23 აგ­ვის­ტოს და­ი­ბა­და. მისი ოჯახ­ში ქა­ლაქ გაგ­რა­ში ცხოვ­რობ­და. 90-იანი წლე­ბის აფხა­ზე­თის ომის შემ­დეგ, ოჯა­ხი სა­ცხოვ­რებ­ლად უკ­რა­ი­ნის ქა­ლაქ ნი­კო­ლა­ე­ვო­ში გა­და­ვი­და. თუმ­ცა, იქამ­დე გარ­კვე­უ­ლი დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, და­ვი­თი თბი­ლის­ში ცხოვ­რობ­და და დე­და­ქა­ლა­ქის ერთ-ერთ სკო­ლა­ში სწავ­ლობ­და.

araxamiaaaaaa-57868-1646233200.jpg

მარ­თა­ლია, ამ დღე­ებ­ში ქარ­თულ მე­დი­ა­ში და­ვით არა­ხა­მი­ას შე­სა­ხებ საკ­მა­ოდ ბევ­რი ინ­ფორ­მა­ცია გა­მოქ­ვეყ­ნდა. ქარ­თუ­ლი წარ­მო­შო­ბის უკ­რა­ი­ნე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი ჩაც­მის სტი­ლით ცნო­ბილ დი­ზა­ი­ნერს დემ­ნა გვა­სა­ლი­ა­საც კი შე­ა­და­რეს. მა­საც ძა­ლი­ან უყ­ვარს შავი ტან­საც­მე­ლი და ჰუ­დე­ბი...

araxamia11111-57939-1646233212.jpg

და­ვით არა­ხა­მია მე­ო­რე ქორ­წი­ნე­ბა­შია, ამ­ჟა­მად მისი ცოლი ვიქ­ტო­რია არა­ხა­მი­აა. წყვილს ხუთი სა­ერ­თო შვი­ლი ჰყავს. პირ­ვე­ლი ქორ­წი­ნე­ბი­დან პო­ლი­ტი­კოსს კი­დევ ერთი ვაჟი ჰყავს. და­ვი­თი ექ­ვსი­ვე შვილს ვიქ­ტო­რი­ას­თან ერ­თად ზრდის. არა­ხა­მი­ას პირ­ვე­ლი ცო­ლის შე­სა­ხებ მე­დი­ა­ში ინ­ფორ­მა­ცია არ იძებ­ნე­ბა. და­ვით არა­ხა­მი­ას ყვე­ლა შვი­ლის სა­ხე­ლი დ - ასო­ზე იწყე­ბა. ერთ-ერთ შვილს კი მა­მის სა­ხე­ლი ჰქვია.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz