ომის მოლოდინში - ევაკუირებული ადამიანები, მოხალისეთა წვრთნები და სამხედროები: ფოტოები უკრაინიდან გაზრდილი საფრთხის ფონზე | Allnews.Ge

ომის მოლოდინში - ევაკუირებული ადამიანები, მოხალისეთა წვრთნები და სამხედროები: ფოტოები უკრაინიდან გაზრდილი საფრთხის ფონზე

რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტმა, ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა უკ­რა­ი­ნის ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის, ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი დო­ნეც­კი­სა და ლუ­განსკის ე.წ. და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა აღი­ა­რა. პუ­ტინ­მა რუს "სამ­შვი­დო­ბო­ებს" აღ­ნიშ­ნულ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე შეს­ვლის ბრძა­ნე­ბა მის­ცა.

"ომის ზღვარ­ზე" - ასე უწო­დე­ბენ მე­დი­ა­ში შექ­მნილ ვი­თა­რე­ბას.

და­სავ­ლუ­რი სამ­ყა­რო გმობს რუ­სე­თის ნა­ბიჯს და ქვე­ყა­ნას სან­ქცი­ე­ბით ემუქ­რე­ბა.

თვა­ლი გა­და­ვავ­ლოთ ფო­ტო­ებს, რომ­ლებ­ზეც უკ­რა­ი­ნა­ში შექ­მნი­ლი ვი­თა­რე­ბაა აღ­ბეჭ­დი­ლი:

ბავ­შვი მა­ტა­რებ­ლის მტვრით და­ფა­რუ­ლი ფან­ჯრი­დან. ფოტო გა­და­ღე­ბუ­ლია იმ დროს, როცა მო­სახ­ლე­ო­ბა ოკუ­პი­რე­ბულ დო­ნეცკს ტო­ვებს. 20 თე­ბერ­ვა­ლი. REUTERS

download-46516-1645535599.jpg

ფო­ტო­ზე ნაჩ­ვე­ნე­ბია დრო­ე­ბი­თი გან­სახ­ლე­ბის ცენ­ტრი სე­პა­რა­ტის­ტე­ბის მიერ კონ­ტრო­ლი­რე­ბად აღ­მო­სავ­ლეთ უკ­რა­ი­ნის რე­გი­ო­ნი­დან. 21 თე­ბერ­ვა­ლი. REUTERS

2-46699-1645535609.jpg

ევა­კუ­ი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც დრო­ე­ბი­თი გან­სახ­ლე­ბის ცენ­ტრის­თვის სა­ბუ­თებს წა­რად­გე­ნენ. როს­ტო­ვი. 20 თე­ბერ­ვა­ლი. REUTERS

5-46990-1645535631.jpg

უკ­რა­ი­ნე­ლი სამ­ხედ­რო ფრონ­ტის პირ­ველ ხაზ­ზე. დო­ნეც­კი, უკ­რა­ი­ნა, 20 თე­ბერ­ვა­ლი - REUTERS

8-47460-1645535660.jpg

და­ბომბვის შე­დე­გად და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­ბავ­შვო ბა­ღის ინ­ტე­რი­ე­რი. ლუ­განსკის რე­გი­ო­ნი. REUTERS

12-47770-1645535683.jpg

პო­ლო­ნეთ­ში უკ­რა­ი­ნის და­სახ­მა­რებ­ლად გან­ლა­გე­ბუ­ლი აშშ-ის არ­მი­ის ერთ-ერთი ჯა­რის­კა­ცი. 21 თე­ბერ­ვა­ლი. REUTERS

19-48413-1645535710.jpg

იხილეთ მეტი ფოტო

myquiz