"ცეკას სახლი" ვაკეში: საბჭოთა ელიტის საცხოვრებელი, სადაც შევარდნაძემ სტალინის ქალიშვილი დააბინავა | Allnews.Ge

"ცეკას სახლი" ვაკეში: საბჭოთა ელიტის საცხოვრებელი, სადაც შევარდნაძემ სტალინის ქალიშვილი დააბინავა

ნე­ბის­მი­ერ ქა­ლაქ­ში ყო­ველ­თვის არ­სე­ბობ­და და არ­სე­ბობს პრეს­ტი­ჟუ­ლი უბ­ნე­ბი, და­სახ­ლე­ბე­ბი და სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლე­ბი. ამით არც გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის თბი­ლი­სი იყო გა­მორ­ჩე­უ­ლი და კო­მუ­ნის­ტურ ეპო­ქა­შიც ცხა­დია, არ­სე­ბობ­და ასე­თი შე­ნო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც, სა­გან­გე­ბოდ და დიდი სიფრ­თხი­ლით შენ­დე­ბო­და. იმ დრო­ის­თვის და იმ წე­სე­ბით, ასეთ შე­ნო­ბებ­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის კარ­გად ცნო­ბი­ლი, გარ­კვე­უ­ლი დამ­სა­ხუ­რე­ბის, წარ­მა­ტე­ბის, გავ­ლე­ნის, სტა­ტუ­სის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი ცხოვ­რობ­დნენ (მეტ­წი­ლად მათ ამ ბი­ნე­ბით მთავ­რო­ბა ასა­ჩუქ­რებ­და).

მოკ­ლედ, არ­სე­ბობ­და სპორ­ტსმე­ნე­ბის, მსა­ხი­ო­ბე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, მთავ­რო­ბის წევ­რე­ბის, ე.წ. ცე­კას სახ­ლე­ბიც. ერთ-ერთი ასე­თი "ცე­კას სახ­ლი" ვა­კე­ში, ჭავ­ჭა­ვა­ძის 75 ნო­მერ­ში 80-იან წლებ­ში აშენ­და.

რო­გორც ნინო ლეჟა­ვა გვე­უბ­ნე­ბა, ამ სახ­ლში ბავ­შვო­ბა გა­ა­ტა­რა. ის პრო­ფე­სი­ით ჟურ­ნა­ლის­ტია. დღეს­დღე­ო­ბით კი ერთ-ერთი სა­ჯა­რო ბა­ღის დი­რექ­ტო­რი გახ­ლავთ.

აღ­ნიშ­ნულ სახ­ლში დღე­საც ცხოვ­რო­ბენ მისი მშობ­ლე­ბი: დედა - სა­ხე­ლო­ვა­ნი სპორ­ტსმე­ნი, ნელი სა­ლა­ძეა, ქარ­თუ­ლი მხატ­ვრუ­ლი ტან­ვარ­ჯი­შის ლე­გენ­და და მამა - მეც­ნი­ე­რი, გე­ნე­ტი­კო­სი თე­ი­მუ­რაზ ლეჟა­ვა.

რეს­პონ­დენ­ტი ჩვენ­თან სა­უბ­რი­სას მის მეხ­სი­ე­რე­ბა­ში აღ­ბეჭ­დილ სა­მე­ზობ­ლოს ასე იხ­სე­ნებს...

- თბი­ლის­ში 80 წელს აშენ­და სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სი, რო­მელ­საც "ცე­კას" სახ­ლს ეძახ­დნენ. მისი მო­ბი­ნად­რე­ე­ბი დე­და­ქა­ლა­ქი­სა თუ ქვეყ­ნის იმ­დრო­ინ­დე­ლი გა­მორ­ჩე­უ­ლი ფენა გახ­ლდათ. რო­გორც ვიცი, შე­ნო­ბას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლით და მა­ღა­ლი ხა­რის­ხით აშე­ნებ­დნენ. ალ­ბათ წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია ისიც, რომ ბინა მა­ცხოვ­რებ­ლებს იმ პე­რი­ოდ­ში უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის რე­მონ­ტით, ორი სვე­ლი წერ­ტი­ლით მო­პირ­კე­თე­ბუ­ლი და სა­სე­ირ­ნო ბა­ღით ჩა­ა­ბა­რეს.

273075447-953714831981111-5168974607607687626-n-69557-1645253640.jpg

მარ­თლა სა­ო­ცა­რი სა­მე­ზობ­ლო შე­იკ­რი­ბა - სა­ხე­ლო­ვა­ნი სპორ­ტსმე­ნე­ბი - მაია ჩი­ბურ­და­ნი­ძე, ქე­თე­ვან ლო­სა­ბე­რი­ძე, თა­მაზ იმ­ნა­იშ­ვი­ლი, ნო­დარ ქორ­ქია, ნელი სა­ლა­ძე, ვლა­დი­მერ ისე­ლი­ძე, თა­მაზ ჩიხ­ლა­ძე, ირი­ნა გა­ბაშ­ვი­ლი, ნი­კო­ლოზ დე­რი­უ­გი­ნი, ალექ­სან­დრე ამ­პი­ლო­გო­ვი, ლე­ვან მო­სეშ­ვი­ლი...

ასე­ვე ცხოვ­რობ­დნენ პარ­ტი­უ­ლი მუ­შა­კე­ბიც - სო­ლი­კო ხა­ბე­იშ­ვი­ლი, დო­დი­კა მარ­შა­ნია, ნუგ­ზარ სა­ჯა­ია, ვილი ალა­ვი­ძე, ნა­თე­ლა ვა­სა­ძე, გუ­რამ ენუ­ქი­ძე, ლია ლო­მი­ძე, ნო­დარ ჯან­ბე­რი­ძე, რა­მაზ გოგ­ლი­ძე. ასე­ვე აკა­დე­მი­კო­სი ემილ სეხ­ნი­აშ­ვი­ლი, ორი გე­ნე­რა­ლი - ჯან­ჯღა­ვა და სოტ­ნი­კო­ვი და კი­დევ ბევ­რი ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნი და ყვე­ლა ერთ ოჯა­ხად ვი­ყა­ვით.

solikoxabeishvili-69490-1645253687.jpg

სო­ლი­კო ხა­ბე­იშ­ვი­ლი

deriugininikoloz-69522-1645253704.jpg

ნი­კო­ლოზ დე­რი­უ­გი­ნი

- რო­გორც შე­ვი­ტყვეთ, 80-იან წლებ­ში თქვენს სა­მე­ზობ­ლოს, რა­ღაც ეტაპ­ზე, სტა­ლი­ნის ქა­ლიშ­ვი­ლი, სვეტ­ლა­ნა ალი­ლუ­ე­ვაც შე­მო­უ­ერ­თდა...

- მახ­სოვს ეგ ამ­ბა­ვი - და­ახ­ლო­ე­ბით 1985 წელი იყო, რომ სა­მე­ზობ­ლო­ში ამ­ბობ­დნენ, სვეტ­ლა­ნა ალი­ლუ­ე­ვამ აქ ბინა მი­ი­ღო. მარ­თლაც ასე იყო. ეზო­ში ხში­რად ძა­ლი­ან ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი, არა­ვის­გან გა­მორ­ჩე­უ­ლი ქალ­ბა­ტო­ნი მხვდე­ბო­და. ის თა­ვის შვილ­თან, ოლ­გას­თან ერ­თად ცხოვ­რობ­და. ოლგა ერ­თა­დერ­თი გო­გო­ნა გახ­ლდათ იქ, რო­მელ­საც უცხო­უ­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბა ჰქონ­და და ყვე­ლას­გან გა­მო­ირ­ჩე­ო­და. ახლა ძა­ლი­ან ვნა­ნობ, რომ ერთხე­ლაც არ გა­მოვ­ლა­პა­რა­კე­ბი­ვარ. მხო­ლოდ გა­მარ­ჯო­ბით შე­მო­ვი­ფარ­გლე­ბო­დი, თუმ­ცა მათ­თვის რა უნდა მე­კი­თხა, მა­შინ ხომ ძა­ლი­ან პა­ტა­რა ვი­ყა­ვი... რე­ა­ლუ­რად, ამ ადა­მი­ა­ნებს არა­ვინ ეხე­ბო­და, თა­ვის­თვის იყ­ვნენ და თან, არა­ვის ეკა­რე­ბოდ­ნენ. გარ­კვე­უ­ლი დრო­ის შემ­დეგ სა­ქარ­თვე­ლო­დან და ცხა­დია, ჩვე­ნი სა­მე­ზობ­ლო­და­ნაც წა­ვიდ­ნენ.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz