"ბევრმა მითხრა, რომ ეს აღმოჩენაა“ - რა უნიკალურ ტრადიციას ინახავს დადიანების სასახლის 600 წლის "სამართლის ხე" | Allnews.Ge

"ბევრმა მითხრა, რომ ეს აღმოჩენაა“ - რა უნიკალურ ტრადიციას ინახავს დადიანების სასახლის 600 წლის "სამართლის ხე"

პე­და­გო­გი ცი­ცი­ნო შენ­გე­ლა­ია უკვე ოცი წე­ლია, უნი­კა­ლუ­რი ტრა­დი­ცი­ის აღ­სად­გე­ნად იბ­რძვის... სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის წინ ზუგ­დიდ­ში და­დი­ა­ნე­ბის სა­სახ­ლე­ში უნი­კა­ლუ­რი "ტრი­ა­და" იყო - სარ­ჩე­ლის აღ­საძ­რა­ვი ქვა-ტახ­ტი, დიდი ცა­ცხვის ხე, რო­მელ­თა­ნაც ხდე­ბო­და სას­ჯე­ლის აღ­სრუ­ლე­ბა და მარ­მა­რი­ლოს ტახ­ტი, სა­ი­და­ნაც ქვეყ­ნის გამ­გე­ბე­ლი ვერ­დიქტს ამ­ბობ­და...

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ და­დი­ა­ნე­ბის სა­სახ­ლეს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ბევ­რი ვი­ზი­ტო­რი ჰყავს, პრე­სის ყუ­რა­დღე­ბაც მუ­ზე­უ­მის მი­მართ დი­დია, ამ ყვე­ლაფ­რის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას მხო­ლოდ პე­და­გოგ ცი­ცი­ნო შენ­გე­ლა­ი­ას­გან თუ მი­ვი­ღებთ...

ცი­ცი­ნო შენ­გე­ლა­ია:

- ლამ­ბერ­ტი თა­ვის ნაშ­რომ­ში სა­მეგ­რე­ლოს ძა­ლი­ან მკაცრ წე­სებ­ზე წერს... ქურ­დებს ხელს ჭრიდ­ნენ, ვი­საც უზ­ნე­ო­ბა­ში შე­ამ­ჩნევ­დნენ, მას ცხვირს აჭ­რიდ­ნენ... ლე­ვან მე­ო­რემ თა­ვის ცოლს და­რუ­ნია შერ­ვა­ში­ძეს ცხვი­რი მო­აჭ­რა. მოგ­ზა­ურ კას­ტელ­საც აქვს ეს თა­ვის ნა­ხა­ტებ­ში. ქალს ხელი აქვს ცხვირ­ზე აფა­რე­ბუ­ლი, ძა­ლი­ან ლა­მა­ზი ქალი ყო­ფი­ლა.

265865313-1258625477974290-6494384071331020216-n-65793-1641446774.jpg

მა­მა­კა­ცი, ვინც მას­თან იყო უზ­ნე­ო­ბა­ში შემ­ჩნე­უ­ლი, ჯერ მოკ­ლეს, მერე ზარ­ბა­ზან­ში ჩა­ტე­ნეს და გა­ის­რო­ლეს. ცხვირს ხომ აჭ­რიდ­ნენ, მაგ­რამ ვინც ენის მიმ­ტა­ნი იყო მას ყურ­საც აჭ­რიდ­ნენ, ენა­საც, თვალ­საც უწ­ვავ­დნენ... შემ­დეგ ეს მკაც­რი წე­სე­ბი შე­იც­ვა­ლა და ზუს­ტად მა­გის სიმ­ბო­ლუ­რად აღ­დგე­ნის­თვის 20 წელ­ზე მე­ტია ვიბ­რძვი. ეს იქ­ნე­ბა ერთ-ერთი ლა­მა­ზი ად­გი­ლი სა­მარ­თლებ­რი­ვი და სა­ნა­ხა­ობ­რი­ვი კუ­თხით, ტუ­რის­ტე­ბის საჩ­ვე­ნებ­ლად...

ზუგ­დიდ­ში, და­დი­ა­ნე­ბის სა­სახ­ლე­ში ტრი­ა­და იყო - სარ­ჩე­ლის აღ­საძ­რა­ვი ქვა -ტახ­ტი, დიდი ცა­ცხვის ხე, რო­მელ­თა­ნაც ხდე­ბო­და სას­ჯე­ლის აღ­სრუ­ლე­ბა და მარ­მა­რი­ლოს ტახ­ტი, სა­ი­და­ნაც ქვეყ­ნის გამ­გე­ბე­ლი ვერ­დიქტს ამ­ბობ­და... წარ­მო­იდ­გი­ნეთ რა შთამ­ბეჭ­და­ვია 600 წლო­ვა­ნი ცა­ცხვის ხე, ქვის ფი­ქა­ლი - შვი­დი კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რი ფარ­თო­ბის, კონ­სტან­ტი­ნო­პო­ლი­დან სა­გან­გე­ბოდ ჩა­მო­ტა­ნი­ლი მარ­მა­რი­ლოს მთავ­რის ტახ­ტი. მხცო­ვან­მა ხალ­ხმა აღ­მი­წე­რეს მარ­მა­რი­ლოს ტახ­ტი, რო­მე­ლიც დიდი ზო­მის იყო. სა­ზურ­გე­ზე ჰქონ­და და­დი­ა­ნე­ბის გერ­ბის სიმ­ბო­ლი­კა, მუ­ხის ფოთ­ლე­ბის ორ­ნა­მენ­ტე­ბი სა­ხე­ლუ­რებ­ზე... ეს ტრი­ა­და ერ­თმა­ნეთ­თან ახ­ლოს იყო და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, ვი­ზუ­ა­ლუ­რა­დაც და საქ­მი­თაც...

267349535-322452029520867-1589842044754977904-n-65828-1641446794.jpg

- არ­სე­ბობს ის­ტო­რი­ულ წყა­რო­ებ­ში ცნო­ბე­ბი ამის შე­სა­ხებ?

- დიახ, იონა მე­უ­ნარ­გი­ას ქარ­თულ მწერ­ლო­ბა­ში ვნა­ხე ჩა­ნა­წე­რი, რომ და­დი­ა­ნე­ბის სა­სახ­ლის წინ ცა­ცხვის ხეს­თან ხდე­ბო­და საქ­მის გარ­ჩე­ვა და ამის შემ­დეგ და­ვი­წყე იტა­ლი­უ­რი მი­სი­ო­ნე­რე­ბის - არ­ქან­ჯე­ლო ლამ­ბერ­ტის, კლი­მენ­ტე გა­ლა­ნოს და სხვა­თა ნაშ­რო­მე­ბის შეს­წავ­ლა... გა­ვე­ცა­ნი და მა­ნამ­დე სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნებ­ში დას­ჯის საკ­მა­ოდ სას­ტი­კი ფორ­მე­ბი იყო, მაგ­რამ მე-17 სა­უ­კუ­ნი­დან, როცა ლე­ვან მე­ო­რე და­დი­ა­ნი სა­მეგ­რე­ლოს გა­ნა­გებ­და, მან შე­ის­წავ­ლა მეგ­რე­ლე­ბის ჩვე­უ­ლე­ბე­ბი და სა­სახ­ლე­ში მო­ი­ტა­ნა ქვე­და ცარ­ცუ­ლი კირ­ქვა, რაც ზუგ­დი­დის ირ­გვლივ მრა­ვალ ად­გი­ლას მო­ი­პო­ვე­ბა.

ამ ქვის დად­გმის მერე უფრო სხვა­ნა­ი­რი გახ­და სას­ჯე­ლის გა­მო­ტა­ნის რი­ტუ­ა­ლი. ჩვე­უ­ლე­ბი­თი სა­მარ­თა­ლი იყო, ის რაც ხალ­ხს ჰქონ­და შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი. ლე­ვან მე­ო­რე და­დი­ან­მა ეს გა­მო­ი­ყე­ნა თა­ვის მმარ­თვე­ლო­ბა­ში, სა­მარ­თლის დად­გე­ნის დროს, სა­მარ­თლის წე­სებ­ში... სამ­შა­ბათს, ხუ­თა­ბათს და შა­ბათს ნე­ბის­მი­ე­რი სო­ცი­ა­ლუ­რი ფე­ნის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი მეგ­რე­ლე­ბი ამ ქვა­ზე ადი­ოდ­ნენ. მარ­თა­ლი კაცი ფე­ხით დგე­ბო­და და მტყუ­ა­ნი თავს დებ­და, რომ ეპა­ტი­ე­ბი­ნათ.

266698132-263445655775712-7556981363114179495-n-65817-1641446814.jpg

- ანუ თუ­შეთ­ში რაც იყო, ის ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ცნო­ბი­ლია და რა­ტომ არ არის ასე­ვე ცნო­ბი­ლი სა­მეგ­რე­ლო­სი?

- დიახ, თუ­შე­თით უფრო და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია პრე­სა...თუ­შე­თის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ჩვენ­თან უძ­ვე­ლე­სი დრო­ი­დან იყო ეს ყვე­ლა­ფე­რი...

განაგრძეთ კითხვა

myquiz