საიდუმლო ქორწინება და გაქცევა ვენიდან ზუგდიდში - ვინ იყო მშვიდობის დარგში პირველი ნობელიანტი ქალი, რომელიც 9 წელი საქართველოში ცხოვრობდა? | Allnews.Ge

საიდუმლო ქორწინება და გაქცევა ვენიდან ზუგდიდში - ვინ იყო მშვიდობის დარგში პირველი ნობელიანტი ქალი, რომელიც 9 წელი საქართველოში ცხოვრობდა?

ალ­ბათ, ბევ­რმა არც კი იცის, რომ XIX სა­უ­კუ­ნის მი­წუ­რულ­სა და XX სა­უ­კუ­ნის დამ­დეგს, მშვი­დო­ბის დარ­გში პირ­ვე­ლი ნო­ბე­ლი­ან­ტი ქალი, რო­მელ­თან შეხ­ვედ­რას, სა­უ­ბარ­სა და ნაც­ნო­ბო­ბას სა­ხელ­მწი­ფო­თა მე­თა­უ­რე­ბი დიდ პა­ტი­ვად მი­იჩ­ნევ­დნენ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად, ცხრა წელი ცხოვ­რობ­და.

ბერ­ტა ფონ ზუტ­ნე­რი 1843 წელს და­ი­ბა­და პრა­ღა­ში (იმ­ჟა­მად ავ­სტრია-უნ­გრე­თი), ავ­სტრი­ე­ლი გრა­ფის, გე­ნერლ ფრანც - იო­ზეფ კინ­სკი ში­ნიკ უნდ ტე­ტა­უს ოჯახ­ში. გრა­ფი გო­გო­ნას და­ბა­დე­ბი­დან მა­ლე­ვე გარ­და­იც­ვა­ლა და მისი აღ­ზრდა იტ­ვირ­თეს დე­დამ სო­ფია ვილ­ჰელ­მი­ნამ და მის­მა მე­ურ­ვემ, ორი­ვე მათ­გა­ნი საკ­მა­ოდ მი­ღე­ბუ­ლი ფი­გუ­რე­ბი იყ­ვნენ ავ­სტრი­ის სა­მე­ფო კარ­ზე. ისე მოხ­და, რომ ბერ­ტა კინ­სკი აღი­ზარ­და ავ­სტრი­ის არის­ტოკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მი­ლი­ტა­რის­ტულ ტრა­დი­ცი­ებ­ში. იმ ტრა­დი­ცი­ე­ბით, რო­მელ­საც იგი ებ­რძო­და თა­ვი­სი ცხოვ­რე­ბის მე­ო­რე ნა­წილ­ში.

რო­დე­საც ბერ­ტა წა­მო­ი­ზარ­და, მისი ოჯა­ხი გა­კოტ­რდა და იგი იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და გახ­და, ვე­ნა­ში, ბა­რონ ფონ ზუტ­ნე­რის ოჯახ­ში გუ­ვერ­ნან­ტად ემუ­შა­ვა. სწო­რედ აქ გა­იც­ნო მო­მა­ვა­ლი მე­უღ­ლე - ბა­რო­ნის ვაჟს მას­ზე შვი­დი წლით უფ­რო­სი აღ­მზრდე­ლი შე­უყ­ვარ­და. არ­ტურ ფონ ზუტ­ნე­რის მშობ­ლებ­მა ბერ­ტა არა­სა­სურ­ველ სარ­ძლოდ მი­იჩ­ნი­ეს და ქალი იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლი შე­ეც­ვა­ლა - პა­რიზ­ში გა­ემ­გზავ­რა...

berta-11-36924-1635233632.jpg

1876 წელს ერთ-ერთ გა­ზეთ­ში გა­მოჩ­ნდა ასე­თი გან­ცხა­დე­ბა: “პა­რიზ­ში მცხოვ­რებ ასა­კო­ვან ჯენტლმენს სურს და­ი­ქი­რა­ვოს სრულ­წლო­ვა­ნი ქალ­ბა­ტო­ნი, რო­მე­ლიც იქ­ნე­ბა მისი მდი­ვა­ნი და მარ­ჯვე­ნა ხელი”. ბერ­ტა კინ­სკიმ გა­და­წყვი­ტა ამ ვა­კან­სი­ა­ზე ეცა­და ბედი... გან­ცხა­დე­ბის ავ­ტო­რი გახ­ლდა ალფ­რედ ნო­ბე­ლი. ქალ­მა მას­თან და­ი­წყო მუ­შა­ო­ბა, მაგ­რამ მა­ლე­ვე ბერ­ტას სამ­შობ­ლო მო­ე­ნატ­რა და უკან ვე­ნა­ში დაბ­რუნ­და, თუმ­ცა მას­თან კონ­ტაქ­ტი არ გა­უ­წყვე­ტია. მათ შო­რის მი­მო­წე­რა გა­ჩა­ღა­და, მათ შო­რის მსოფ­ლი­ო­ში მშვი­დო­ბის თე­მა­ზე. ბერ­ტას რა­მო­დე­ნი­მე სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტი ჰქონ­და მშვი­დო­ბის დამ­ყა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და ალფ­რედ­მაც მისი ფი­ნან­სუ­რად დახ­მა­რე­ბა გა­და­წყვი­ტა. რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ბერ­ტამ იქო­ნია გავ­ლე­ნა ნო­ბე­ლის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა­ზე, და­არ­სე­ბუ­ლი­ყო პრე­მია მშვი­დო­ბის დარ­გში. რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ბერ­ტას უი­მე­დოდ ალფ­რედ ნო­ბე­ლიც ეტროფ­და.

alfred-nobel3-38693-1635233661.jpg

ალფ­რედ ნო­ბე­ლი

ვე­ნა­ში დაბ­რუ­ნე­ბულ­მა ბერტთამ არ­ტურ ფონ ზუტ­ნერ­თან მა­ლუ­ლად იქორ­წი­ნა. შემ­დეგ წყვილ­მა ვენა და­ტო­ვა და მომ­დევ­ნო ცხრა წელი სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­ა­ტა­რა, სა­დაც მათი მას­პინ­ძე­ლი სა­მეგ­რე­ლოს სამ­თავ­როს უკა­ნას­კნე­ლი დე­დო­ფა­ლი ეკა­ტე­რი­ნე ჭავ­ჭა­ვა­ძე იყო.

რო­გორ და­უ­მე­გობ­რდა ბერ­ტა ეკა­ტე­რი­ნე ჭავ­ჭა­ვა­ძეს?

1866 წელს ეკა­ტე­რი­ნე ჭავ­ჭა­ვა­ძის ოჯა­ხი გერ­მა­ნი­ის კუ­რორტ ჰამ­ბურ­გში ის­ვე­ნებ­და. სწო­რედ ამ დროს შეხ­ვდნენ ავ­სტრი­ე­ლი ბერ­ტა და ქარ­თვე­ლი ეკა­ტე­რი­ნე ერ­თმა­ნეთს. აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბუ­ლი ბერ­ტა თურ­მე სულ უკან დაჰ­ყვე­ბო­და ეკა­ტე­რი­ნეს და მის ამა­ლას. ეს უკანსკნე­ლი ძა­ლი­ან ბევ­რს უყ­ვე­ბო­და ბერ­ტას სა­ქარ­თვე­ლო­ზე, მის ის­ტო­რი­ა­ზე, ბუ­ნე­ბა­ზე. სწო­რედ ამ შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ გა­და­უ­წყვე­ტია ბერ­ტას სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მოს­ვლა. “ჩვე­ნი მი­ზა­ნი იყო იმ ქვე­ყა­ნა­ში მოხ­ვედ­რა, - წერს ბერ­ტა თა­ვის წიგნ­ში, - სა­ი­და­ნაც ია­ზონ­მა ოქ­როს საწ­მი­სი გა­ი­ტა­ცა…"

ekaterinablack-37768-1635233701.jpg

ეკა­ტე­რი­ნე ჭავ­ჭა­ვა­ძე

ბერ­ტას "ქარ­თუ­ლი ცხოვ­რე­ბა

"რო­გორ აღ­მოჩ­ნდა მწე­რა­ლი ქალი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ქრო­ნო­ლო­გი­უ­რად გი­ამ­ბობთ:

რო­გორც უკვე აღ­ვნიშ­ნეთ, არ­ტურ ფონ ზუტ­ნე­რის მშობ­ლე­ბი ბერ­ტას არა­სა­სურ­ველ სარ­ძლოდ მი­იჩ­ნევ­დნენ, ამი­ტო­მაც მან ზუნ­ტე­რე­ბის მემ­კვიდ­რე­ზე მა­ლუ­ლად იქორ­წი­ნა, ამის მერე წყვი­ლი ვე­ნა­ში ვე­ღარ გა­ჩერ­დე­ბო­და, ამი­ტომ მი­ი­ღეს ეკა­ტე­რი­ნეს მიწ­ვე­ვა და სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­ვიდ­ნენ.

განაგრძეთ კითხვა