გზა ჭურჭლის მრეცხავობიდან მილიონრობამდე - როგორ გახდა სტამბოლელი ყასაბი პოპულარული? | Allnews.Ge

გზა ჭურჭლის მრეცხავობიდან მილიონრობამდე - როგორ გახდა სტამბოლელი ყასაბი პოპულარული?

ნუს­რეთ გოქჩე, იგი­ვე "სოლთ ბეი", პო­პუ­ლა­რუ­ლი თურ­ქი შე­ფია. მას სტამ­ბო­ლელ სექ­სუ­ა­ლურ ყა­საბ­საც უწო­დე­ბენ. "სოლთ ბეის" ცნო­ბი­ლი ვი­დეო, სა­დაც ის იდაყ­ვის დახ­მა­რე­ბით სტე­იკ­ზე მა­რილს აყ­რის, 2017 წელს გავ­რცელ­და ინ­ტერ­ნეტ სივ­რცე­ში და 2 დღე­ში 5 მი­ლი­ო­ნამ­დე ნახ­ვა ჰქონ­და.

"სოლთ ბეი" 1983 წელს, ერზრუმ­ში და­ი­ბა­და, ფი­ნან­სუ­რი პრობ­ლე­მე­ბის გამო, 11 წლის ასაკ­ში სკო­ლა და­ტო­ვა და ყას­ბის თა­ნა­შემ­წე გახ­და. ნუს­რეთს ჭურ­ჭლის რე­ცხვაც კი უწევ­და, რათა ოჯახს დახ­მა­რე­ბო­და. ოც­ნე­ბის­კენ სწრაფ­ვა ჯერ კი­დევ 2010 წელს და­ი­წყო და სტამ­ბოლ­ში სა­კუ­თა­რი რეს­ტო­რა­ნი გახ­სნა.

soltbei3-36590-1-1635065903.jpg

"ინ­სტაგ­რამ­ზე" მას უკვე 38 მი­ლი­ო­ნი ერ­თგუ­ლი მიმ­დე­ვა­რი ჰყავს. ბევ­რი ფა­ნის მი­უ­ხე­და­ვად, რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში პარტნი­ო­რი არ ჰყავს და ამა­ზე არც კი ფიქ­რობს. ნუს­რეთ გოქჩეს ქო­ნე­ბა, ბოლო მო­ნა­ცე­მე­ბით, 60 მი­ლი­ონ დო­ლარს შე­ად­გენს.

"მე ქა­ლე­ბის გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბა მინ­და, მათი გა­უ­ბე­დუ­რე­ბა კი არა. დი­ლის 3:00 სა­ა­თამ­დე ვმუ­შა­ობ და ამა­ზე ნამ­დვი­ლად გაბ­რაზ­დე­ბა ჩემი მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი“, - ამ­ბობს ნუს­რეთ გოქჩე.

soltbei6-36642-1635065949.jpg

თურ­ქი შეფი ნელ-ნელა მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვან ად­გი­ლებ­ში ხსნის “Nusr-Et” სტე­ი­კის სახ­ლებს, მათ შო­რი­საა ნიუ იორ­კი, დუ­ბაი და სტამ­ბო­ლი. ნუს­რეთ­მა 1 თვის წინ რი­გით მე­ცა­მე­ტე რეს­ტო­რა­ნი გახ­სნა, ამ­ჯე­რად ლონ­დონ­ში. და­ხე­ლოვ­ნე­ბულ­მა კუ­ლი­ნარ­მა Times- თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში თქვა, რომ მან ყას­ბის პორო­ფე­სია პო­პუ­ლა­რუ­ლი გა­ხა­და:

"ბავ­შვებს სურთ, რომ იყ­ვნენ "სოლთ ბეი". მათ­თვის მე კუ­მი­რი ვარ, შთა­გო­ნე­ბის წყა­რო. ძვე­ლად სირ­ცხვი­ლი იყო ყო­ფი­ლი­ყა­ვი ყა­სა­ბი, ახლა კი ყვე­ლას მო­ვან­დო­მე, ამ პრო­ფე­სი­ას და­ე­უფ­ლოს."

"სოლთ ბეი" სპორ­ტსმე­ნე­ბის საყ­ვა­რე­ლი შეფ-მზა­რე­უ­ლია და გარ­და იმი­სა, რომ მის მიერ მომ­ზა­დე­ბულ სტე­იკს მი­ირ­თმე­ვენ, ამას­თან, ხორ­ცზე მა­რი­ლის მოყ­რის უჩ­ვე­უ­ლო ხე­ლოვ­ნე­ბა­საც იმე­ო­რე­ბენ. აღ­ნიშ­ნუ­ლის ამ­სახ­ველ ვი­დე­ო­ებ­სა და ფო­ტო­ებს კი სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში ავ­რცე­ლე­ბენ. ნუს­რეთ გოქჩე ელი­ტა­რუ­ლი წრის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მზა­რე­უ­ლად მი­იჩ­ნე­ვა.

soltbei4-36767-1635066026.jpg

სოლთ ბეი დე­ვიდ ბეკ­ჰემ­თან ერ­თად

gi08i4nbwsw3igvb-37057-1635066060.jpg

რო­დე­საც მად­რი­დის რე­ალ­მა ჩემ­პი­ონ­თა ლიგა მო­ი­გო, ნუს­რეთ­მა ფეხ­ბურ­თე­ლებს გა­სახ­დელ­ში მი­ა­კი­თხა და გა­მარ­ჯვე­ბა მი­უ­ლო­ცა.

დე­ვიდ ბექ­ჰე­მი, ნა­ო­მი კემ­ბე­ლი, ჯე­ი­სონ სტე­ტ­ჰე­მი, სნუპ დოგი, ლი­ო­ნელ მესი და მრა­ვა­ლი სხვა ცნო­ბი­ლი სახე სტუმ­რობს "სოლთ ბეის" რეს­ტორ­ნებს მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა წერ­ტილ­ში. განაგრძეთ კითხვა

myquiz