"სააკაშვილის ახალი ცოლი", "მიჰა ჰამოვიდა"- ნახეთ სახალისო მინაწერები ბიულეტენებზე 2 ოქტომბრის არჩევნებიდან | Allnews.Ge

"სააკაშვილის ახალი ცოლი", "მიჰა ჰამოვიდა"- ნახეთ სახალისო მინაწერები ბიულეტენებზე 2 ოქტომბრის არჩევნებიდან

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მმარ­თვე­ლო­ბის არ­ჩევ­ნე­ბი დას­რუ­ლე­ბუ­ლია. სა­არ­ჩევ­ნო პრო­ცე­სი გუ­შინ, ზუს­ტად 20:00 სა­ათ­ზე შე­წყდა და შე­სა­ბა­მი­სად, უბ­ნე­ბიც და­ი­ხუ­რა. ხმე­ბის დათ­ვლა ამ დრომ­დე მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

ამომ­რჩევ­ლებ­მა ხმა 73 სა­არ­ჩევ­ნო ოლ­ქის 3 743 უბან­ზე მის­ცეს. ამომ­რჩევ­ლებ­მა გუ­შინ 64 მერი და 64 საკ­რე­ბუ­ლოს 2 068 წევ­რი (რო­გორც პრო­პორ­ცი­უ­ლი, ისე მა­ჟო­რი­ტა­რუ­ლი წე­სით) აირ­ჩი­ეს.

ხმის მი­ცე­მის პრო­ცესს, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, კუ­რი­ო­ზე­ბის გა­რე­შე არ ჩა­უვ­ლია. სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვრცელ­დე­ბა ბი­უ­ლე­ტე­ნე­ბის ფო­ტო­ე­ბი, სა­ხა­ლი­სო წარ­წე­რე­ბით. გთა­ვა­ზობთ რამ­დე­ნი­მე მათ­განს...

242830443-4472460476134681-2276070191513852544-n-63758-1633333148.jpg

244302008-397310431916876-9081313748912873112-n-63779-1633333162.jpg

244314451-1259016331227640-9137284058371428713-n-63781-1633333174.jpg

244341954-1027768457790139-4917124322606750935-n-63793-1633333188.jpg

244346825-403137764555503-6762184273822916999-n-63795-1633333202.jpg

244394193-429392515276712-8521938746070536632-n-63799-1633333215.jpg

myquiz