გადაიხადე რამდენიც გინდა წიგნში, რომელიც გვაფრთხილებს | Allnews.Ge

გადაიხადე რამდენიც გინდა წიგნში, რომელიც გვაფრთხილებს

24 სექ­ტემ­ბრი­დან ბიბ­ლუ­სის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­ში გე­ლო­დე­ბათ ჯორჯ ორუ­ე­ლის „1984“ - გა­და­ი­ხა­დეთ იმ­დე­ნი, რამ­დე­ნიც სა­მარ­თლი­ა­ნად მი­გაჩ­ნი­ათ, წიგნ­ში, რო­მე­ლიც გვაფრ­თხი­ლებს.

"დიდი ძმა გით­ვალ­თვა­ლებს" ეს ფრა­ზა მე-20 სა­უ­კუ­ნის ერთ-ერთი უდი­დე­სი რო­მა­ნი­დან არის. „1984“ მსოფ­ლიო კლა­სი­კაა და შე­დის იმ წიგ­ნე­ბის რი­ცხვში, რომ­ლე­ბიც უნდა წა­ი­კი­თხო, სა­ნამ ცო­ცხა­ლი ხარ.

ყუ­რა­დღე­ბა! ეს ყვე­ლა­ფე­რი არ არის! აქ­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ებს გთხოვთ, 10 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, შე­ი­ნა­ხეთ მა­ღა­ზი­ის მო­ლა­რის მიერ მო­ცე­მუ­ლი ჩეკი - ნე­ბის­მი­ე­რი თქვენ­გა­ნი შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს ჩვე­ნი რჩე­უ­ლი და სა­სი­ა­მოვ­ნო პრი­ზის მფლო­ბე­ლი…

პ.ს. ერთ ადა­მი­ან­ზე გა­ი­ცე­მა 1 წიგ­ნი.

გა­დახ­და - მი­ნი­მუმ 1 ლა­რი­დან.