როგორ მოხვდა "პოლიტიკურ გაუგებრობაში" 24 წლის ცოტნე კობერიძე?-"ვიცოდი, რომ ჩემი ასაკის გამო გაკვირვება იქნებოდა" | Allnews.Ge

როგორ მოხვდა "პოლიტიკურ გაუგებრობაში" 24 წლის ცოტნე კობერიძე?-"ვიცოდი, რომ ჩემი ასაკის გამო გაკვირვება იქნებოდა"

"გირ­ჩი - მეტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბის" 24 წლის ვიცე-მე­რო­ბის კან­დი­და­ტის პო­ლი­ტი­კურ გა­ნა­ცხადს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა არა­ერ­თგვა­როვ­ნად შეხ­ვდა - ზოგ­მა დიდი გა­ო­ცე­ბა გა­მოთ­ქვა მისი ასა­კის გამო, ზოგ­მაც ეს ჯა­ფა­რას მო­რიგ ეპა­ტა­ჟად მი­იჩ­ნია, თუმ­ცა, რო­გორც ცოტ­ნე კო­ბე­რი­ძე ამ­ბობს, თა­ვად მისი ასა­კის გან­კი­თხვა არ გაჰ­კვირ­ვე­ბია. მას ის უფრო აღელ­ვებს, რა შე­ფა­სე­ბე­ბი და კრი­ტი­კა მოჰ­ყვე­ბა მის ნათ­ქვამ­სა, თუ - ნა­ბი­ჯებს.

"სხვა როლ­ში მი­წევს ყოფ­ნა. ახლა უფრო მე­ტად ის სა­ფიქ­რა­ლი მაქვს,რო­გორ ვა­წარ­მო­ოთ კამ­პა­ნია და­ნარ­ჩენ სამ პარტნი­ორ­თან ერ­თად და მე­ო­რეს მხრივ, არ დავ­კარ­გოთ ჩვე­ნი "გირ­ჩის" იდენ­ტო­ბა და ამომ­რჩე­ველ­თან სა­სა­უბ­რო ენა" - ამ­ბობს და გვიყ­ვე­ბა, რო­გორ მოხ­ვდა "პო­ლი­ტი­კურ გა­უ­გებ­რო­ბა­ში" ყვე­ლა­ზე ახალ­გაზ­რდა ვიცე-მე­რო­ბის კან­დი­და­ტი.

cotnebakuradze4-64435-1628918005.jpg

- რომ გი­თხრათ, ბავ­შვო­ბი­დან ვიცე-მე­რო­ბა­ზე მქონ­და ამ­ბი­ცია-თქო, მო­გა­ტყუ­ებთ. აქამ­დე კამ­პა­ნი­ა­ში არც ყო­ფი­ლა ჩარ­თუ­ლი ვიცე-მე­რო­ბის კან­დი­და­ტი, "გირჩს" ეს კვო­ტა შე­თან­ხმე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ჰქონ­და მი­ღე­ბუ­ლი და პარ­ტი­ას უნდა გა­და­ე­წყვი­ტა. ზურა ჯა­ფა­რი­ძე რომ დამ­დგა­რი­ყო კან­დი­და­ტად, მე რა თქმა უნდა, არ ჩა­ვერ­თვე­ბო­დი პრა­ი­მე­რის­ში და კონ­კუ­რენ­ტად არ და­ვუდ­გე­ბო­დი. ამ შე­თან­ხმე­ბა­ში "გირ­ჩი“უნდა მო­ნა­წი­ლე­ობ­დეს სა­კუ­თა­რი იდენ­ტო­ბით და არ არის მხო­ლოდ ვიცე-მე­რის არ­ჩევ­ნე­ბი ხვალ ას­ფალტს ვინ და­ა­გებს, არა­მედ ეს ზო­გა­დად, ქვე­ყა­ნა­ში პო­ლი­ტი­კუ­რი კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბას ეხე­ბა. ამ კუ­თხით მქონ­და ამ­ბი­ცია, ჩემს წევ­რებ­ში მო­მე­პო­ვე­ბი­ნა ეს ლე­გი­ტი­მა­ცია პრა­ი­მე­რი­სის მხრივ. მე რომ პირ­და­პირ ვინ­მეს ავერ­ჩიე, ცხა­დია, დღეს ასე­თი თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი არ ვიქ­ნე­ბო­დი, მაგ­რამ როცა პარ­ტი­ამ მო­მა­ნი­ჭა ლე­გი­ტი­მა­ცია, თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბაც მო­მე­მა­ტა. ეს დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბაა და მად­ლო­ბა ამის­თვის პარ­ტი­ას, ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ცე­სი იყო. ჩვე­ნი პარ­ტი­ის წევ­რე­ბი არა მარ­ტო მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი, პო­ლი­ტი­კის მკე­თებ­ლე­ბი და გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მიმ­ღებ­ნი არი­ან. რომ არ და­გი­მა­ლოთ, მე­გო­ნა, რომ მო­ვი­გებ­დი. სხვა­თა შო­რის, არც ისე­თი დიდი უპი­რა­ტე­სო­ბით მო­მი­გია, ძლი­ე­რი კან­დი­და­ტე­ბი იყ­ვნენ.

- ცოტ­ნე, რო­გორ მოხ­ვდით "გირჩში" და მა­ნამ­დე რას საქ­მი­ა­ნობ­დით?

- ბავ­შვო­ბი­დან მიყ­ვარ­და პო­ლი­ტი­კა, ძი­რი­თა­დად, "მო­ამ­ბეს" ვუ­ყუ­რებ­დი. ჩა­ვა­ბა­რე ილი­ა­უ­ნი­ში პო­ლი­ტი­კის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტეტ­ზე და და­ვინ­ტე­რეს­დი მი­ნი­მა­ლის­ტუ­რი სა­ხელ­მწი­ფოს იდე­ით, კლა­სი­კუ­რი ლი­ბე­რა­ლიზ­მით. ამა­სო­ბა­ში ვნა­ხე, რომ პო­ლი­ტი­კა­ში ასე­თი ფი­გუ­რა იყო ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძე, მო­ხიბ­ლუ­ლი ვი­ყა­ვი მისი გა­მოს­ვლე­ბით. „გირ­ჩი“ როცა შე­იქ­მნა, პირ­ვე­ლი­ვე პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე მი­ვე­დი. ჩემს მე­გო­ბარ­თან ერ­თად, ჩემს უბან­ში -მუ­ხი­ან­ში დავ­ჯე­ქი პარკში და ვი­სა­უბ­რეთ იმა­ზე, პარ­ტი­ა­ში ხომ არ მივ­სუ­ლი­ყა­ვით, მინ­დო­და, ამ საქ­მე­ში ბო­ლომ­დე ჩა­მე­ხე­და. თა­ვი­დან პარ­ტი­ას ვეხ­მა­რე­ბო­დი სხვა­დას­ხვა საქ­მე­ებ­ში, მერე, 2016 წლის არ­ჩევ­ნე­ბის დროს, ვი­ყა­ვი „გირ­ჩის“ კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი მთაწ­მინ­და­ზე.

130021356-4727861740588477-2260564757557734433-n-64464-1628918060.jpg

დიდი გა­მოც­დი­ლე­ბა იყო, როცა უცხო ადა­მი­ა­ნე­ბის კარ­ზე ვა­კა­კუ­ნებ­დი და მო­გე­ბის გა­და­სა­ხა­დის შემ­ცი­რე­ბა­ზე ვე­სა­უბ­რე­ბო­დი. ეს იყო ჩემი პირ­ვე­ლი სამ­სა­ხუ­რი, რა­საც მთე­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით მო­ვე­კი­დე. აგ­ვის­ტო იყო, ძა­ლი­ან ცხე­ლო­და, მაგ­რამ მთე­ლი მთაწ­მინ­და მო­ვი­ა­რე. ამის შემ­დეგ, "გირ­ჩის" პირ­ველ - და­თეს­ვის აქ­ტში მი­ვი­ღე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. ძა­ლი­ა­ნაც ვი­ნერ­ვი­უ­ლე, მე­გო­ნა, და­მი­ჭერ­დნენ, მაგ­რამ გა­დავ­რჩი. ესეც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­ბი­ჯი იყო ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში. არა­ფე­რი და­სა­მა­ლი არ მაქვს, ამ ეტაპ­ზე გა­ვეშ­ვი, რად­გან ბევ­რი სა­უ­ბა­რი და ეთე­რე­ბი მი­წევს, მო­წე­ვა ხელს შე­მიშ­ლი­და, თო­რემ, ზო­გა­დად, მო­ვიხ­მარ­დი. უბ­რა­ლოდ, მაქვს თვით­კონ­ტრო­ლის კარ­გი უნა­რი - რა წამ­შიც რა­ღაც ჩემ­თვის ხე­ლის­შემ­შლე­ლი ხდე­ბა, იმას ვემ­შვი­დო­ბე­ბი. მერე ვწერ­დი ბლო­გებს, ძი­რი­თა­დად, ეკო­ნო­მი­კუ­რი ხა­სი­ა­თის სტა­ტი­ებს. ამით გა­ი­გეს პირ­ვე­ლად პარ­ტი­ა­ში ჩემი აზრი მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სებ­ზე და მა­შინ შე­მამ­ჩნია ჯა­ფა­რამ.

192695801-5536515856389724-2162850244505520397-n-64493-1628918097.jpg

- ჯა­ფა­რას საყ­ვა­რე­ლი სფე­რო და "სუს­ტი წერ­ტი­ლიც" ეკო­ნო­მი­კაა და ცხა­დია, არ დარ­ჩე­ბო­და შე­უმ­ჩნე­ვე­ლი...

- ალ­ბათ... შემ­დეგ ჯა­ფა­რამ პრო­დი­უ­სერს უთხრა, ცოტ­ნე­მაც ისა­უბ­როს ეთერ­ში ჩვე­ნი სა­ხე­ლი­თო და აღ­მოჩ­ნდა, რომ ის ეთე­რი იყო "კავ­კა­სი­ა­ზე", კულ­ტუ­რის ყო­ფილ მი­ნის­ტრ ნიკა რუ­რუ­ას­თან დე­ბა­ტე­ბი კულ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტროს გა­უქ­მე­ბა­ზე. ესეც დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა იყო, რად­გან ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვი­საც იმ­ხა­ნად ტე­ლე­ვი­ზორ­ში ვუ­ყუ­რებ­დი, ძა­ლი­ან, ძა­ლი­ან კომ­პე­ტენ­ტუ­რე­ბი მე­გო­ნა და უცებ, აღ­მოჩ­ნდა, მას­თან მო­მი­წია დე­ბა­ტე­ბი. პრო­დი­უ­სერ­მა რომ და­მი­ნა­ხა, ეს ბავ­შვი ვინ არი­სო, - თქვა და გა­ე­ღი­მა.

როცა გა­და­ცე­მა დას­რულ­და, მივ­ხვდი, ჩემი იდე­ე­ბი მო­ე­წო­ნათ და ის ან­ტი­პა­თია სიმ­პა­თი­ა­ში გა­და­ვი­და, რა­მაც სტი­მუ­ლი და მო­ტი­ვა­ცია მომ­ცა. კი­დევ იყო ეთე­რე­ბი და ასე ვიზ­რდე­ბო­დი იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად, ვინც დღეს მხა­რი და­მი­ჭი­რა - თა­ნა­პარ­ტი­ე­ლებ­თან. მერე უკვე და­ვა­ფუძ­ნე "გირ­ჩი ტვ". როცა იქ მი­ვე­დი, მი­თხრეს, შენ ხარ ტე­ლე­ვი­ზი­ის ის­ტო­რი­ა­ში ყვე­ლა­ზე ახალ­გაზ­რდა დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლიო. ეს იყო ჩემი მე­ო­რე გა­მოც­დი­ლე­ბა. ამის შემ­დეგ ვი­ყა­ვი წამ­ყვა­ნი ტვ-ზე და მქონ­და სა­კუ­თა­რი გა­და­ცე­მა „პო­ლი­ტი­კუ­რი აგო­რა“, იქ გა­ვი­ცა­ნი მთე­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ნო­მენკლა­ტუ­რა. "გირ­ჩი" როცა გა­ი­ყო და ზუ­რას გა­მო­ვუ­ცხა­დე მკა­ფიო მხარ­და­ჭე­რა, გად­მო­ვერ­თე პო­ლი­ტი­კა­ში და გა­ვაგ­რძე­ლე მა­გის­ტრა­ტუ­რა­ში სწავ­ლა ილი­ა­უნ­ში, ისევ პო­ლი­ტი­კის მეც­ნი­ე­რე­ბა­ზე.

განაგრძეთ კითხვა