"ფოტოს გადაღებისას ხელზე რამდენიმე ასეული ფუტკარი მყავდა შესეული" - "ფუტკრების მომთვინიერებელი" გოგონას ამბავი და რჩევები საფუტკრეში მუშაობისთვის | Allnews.Ge

"ფოტოს გადაღებისას ხელზე რამდენიმე ასეული ფუტკარი მყავდა შესეული" - "ფუტკრების მომთვინიერებელი" გოგონას ამბავი და რჩევები საფუტკრეში მუშაობისთვის

მა­რი­ამ კი­ლა­ძე წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში იმა­ზე ფიქ­რობ­და, რა საქ­მე წა­მო­ე­წყო, რომ მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო და სა­სი­ა­მოვ­ნო ყო­ფი­ლი­ყო. მი­აგ­ნო კი­დეც და დღეს ის მე­ფუტკრეა. სა­ფუტკრე ორ ად­გი­ლას აქვს - სარ­თი­ჭა­ლა­ში და სა­გუ­რა­მოს­თან ახ­ლოს.

მა­რი­ამ კი­ლა­ძე:

- აგ­რო­ტუ­რიზ­მი სა­ქარ­თვე­ლო­ში მა­ინ­ცდა­მა­ინც გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი არ არის, მით უფრო - მე­ფუტკრე­ო­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, რა­საც აპი­ტუ­რიზ­მი ჰქვია და ჩვენ­თან ეს დარ­გი ახლა იდ­გამს ფეხს. ყო­ველ­დღი­უ­რად სხვა­დას­ხვა უცხო­ურ სტა­ტი­ას ვეც­ნო­ბი, რად­გან სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამ ლი­ტე­რა­ტუ­რის დე­ფი­ცი­ტია და რაც გვაქვს, უკვე მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლია. ერთხე­ლაც, ამ გაც­ნო­ბი­სას, სლო­ვე­ნი­ის მა­გა­ლი­თი აღ­მო­ვა­ჩი­ნე, სა­დაც ძა­ლი­ან მა­ღალ დო­ნე­ზეა გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი აპი­ტუ­რიზ­მი. ისე­თი სა­სი­ა­მოვ­ნო სა­ნა­ხა­ვი იყო, იმა­ვეს გა­კე­თე­ბა მეც მო­მინ­და.

futkari2-34819-1627198646.jpg

ფუტ­კა­რი ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო მწე­რია, გარ­და თაფ­ლი­სა, მისი სა­შუ­ა­ლე­ბით არა­ერ­თი სა­სარ­გებ­ლო პრო­დუქ­ტი მზად­დე­ბა. ასე­ვე სა­სარ­გებ­ლოა ფუტკრის ჰა­ე­რის სუნ­თქვა, რაც ჯერ აქ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი არ არის.

აპი­ტუ­რიზ­მში ვი­ზი­ტო­რი პირ­და­პირ ერ­თვე­ბა: მო­ნა­წი­ლე­ობს სა­ფუტკრის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, თაფლს წუ­რავს და ა.შ. გვაქვს მაყ­ვლის პლან­ტა­ცი­აც. თა­ვი­დან რო­გორც და­მამ­ტვე­რი­ა­ნე­ბე­ლი, ისე მქონ­და, ახლა კი სტუმ­რებს მაყ­ვლი­სა და მარ­წყვის პლან­ტა­ცი­ებ­სა თუ ბოს­ტან­ში საქ­მი­ა­ნო­ბაც შე­უძ­ლი­ათ.

- მარ­ტო საქ­მი­ა­ნობთ?

- აქ, ყვე­ლა­ფე­რი, ჩემი და ჩემი მე­უღ­ლის ხე­ლით არის გა­კე­თე­ბუ­ლი. აპი­სახ­ლი კი ავ­სტრი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ფონდმა და­მი­ფი­ნან­სა. შარ­შან და­ვი­წყეთ სტუმ­რე­ბის მი­ღე­ბაც.

futkari7-34838-1627198693.jpg

- მგო­ნი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში პირ­ვე­ლი ხართ, ვინც აპი­ტუ­რიზმს მის­დევს...

- პირ­ვე­ლი ვი­ყა­ვი, მაგ­რამ ახლა უკვე სხვებ­მაც მომ­ბა­ძეს.

- მე­ფუტკრე­ო­ბი­სად­მი ასე­თი ინ­ტე­რე­სი სა­ი­დან გა­გიჩ­ნდათ?

- დიდი ხანი არ არის, რაც მე­ფუტკრე­ო­ბა­ში ვარ ჩარ­თუ­ლი. ზო­გა­დად, ბუ­ნე­ბა - ცხო­ვე­ლე­ბი, მცე­ნა­რე­ე­ბი მიყ­ვარს, ვე­ტე­რი­ნა­რო­ბაც მინ­დო­და, არა­და, თბი­ლის­ში ვცხოვ­რობ და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბას­თან კავ­ში­რი არას­დროს მქო­ნია.

fut-1627198745.png

2015 წელს სა­პატ­რი­არ­ქო­ში მე­ფუტკრე­ო­ბის უფა­სო კურ­სებ­ზე მი­ღე­ბა გა­მო­ცხად­და. ვინც წარ­მა­ტე­ბით და­ამ­თავ­რებ­და, ფუტკრის ოჯახს ჩუქ­ნიდ­ნენ. ეს რომ გა­ვი­გე, და­ვინ­ტე­რეს­დი. სო­ფელ­ში ად­გი­ლი მქონ­და და რა­ღა­ცის გა­კე­თე­ბა ყო­ველ­თვის მინ­დო­და, მაგ­რამ სა­ქო­ნელს, ქა­თამს ყო­ველ­დღი­უ­რი მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბა სჭირ­დე­ბა. ფუტ­კარ­საც სჭირ­დე­ბა მოვ­ლა, თუმ­ცა ეს შრო­მა შე­იძ­ლე­ბა სხვა სა­მუ­შა­ოს შე­უ­თავ­სო.

განაგრძეთ კითხვა