მონიკა ბელუჩისა და თავისი ქალიშვილის, დევა კასელის ერთობლივი ფოტოსესია იტალიური Vogue-სთვის - "მონიკას სურდა, ეს ფოტოები შვილისთვის გზის დათმობის მანიშნებელი ყოფილიყო" | Allnews.Ge

მონიკა ბელუჩისა და თავისი ქალიშვილის, დევა კასელის ერთობლივი ფოტოსესია იტალიური Vogue-სთვის - "მონიკას სურდა, ეს ფოტოები შვილისთვის გზის დათმობის მანიშნებელი ყოფილიყო"

იტა­ლი­უ­რი Vogue-ისივ­ლი­სის ნომ­რის გა­რე­კანს იტა­ლი­უ­რი სი­ლა­მა­ზი­სა და კი­ნოს სიმ­ბო­ლო, მო­ნი­კა ბე­ლუ­ჩი შვილ­თან, დევა კა­სელ­თან ერ­თად ამ­შვე­ნებს. ეს არის პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვა, რო­დე­საც ჟურ­ნა­ლის­თვის დედა-შვილ­მა ერ­თად იპო­ზი­ო­რა. ფო­ტო­ე­ბი პა­ო­ლო რო­ვერ­სიმ გა­და­ი­ღო.

monika2-37698-1625557232.jpg

"მო­ნი­კას სურ­და, რომ ეს ფო­ტო­სე­სია ყო­ფი­ლი­ყო დე­ვას­თვის გარ­კვე­ულ­წი­ლად გზის დათ­მო­ბის მა­ნიშ­ნე­ბე­ლი. სა­ო­ცა­რი გან­ცდა მქონ­და მათ­თან მუ­შა­ო­ბი­სას“, - ამ­ბობს გა­მო­ცე­მის რე­დაქ­ტო­რი.

“ის ყო­ველ­თვის თა­ვი­სუ­ფა­ლი იყო და არას­დროს არაფ­რის ეში­ნო­და“, - ამ­ბობს მო­ნი­კა შვი­ლის შე­სა­ხებ.დე­ვა­სა და მო­ნი­კას სა­ერ­თო ფო­ტო­ე­ბი სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში იშ­ვი­ა­თო­ბაა. ახალ­მა სუ­რა­თებ­მა კი მა­ლე­ვე მო­ი­პო­ვა პო­პუ­ლა­რო­ბა და "ინ­სტაგ­რამ­ზე" გან­ხილ­ვის მთა­ვარ თე­მა­დაც იქცა. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ვერ გა­ექ­ცა დედა-შვი­ლის შე­და­რე­ბას და ამ სა­კითხს კა­მა­თი მოჰ­ყვა. სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის მომ­ხმა­რე­ბელ­თა ნა­წი­ლის აზ­რით, მო­ნი­კა ბე­ლუ­ჩი შვილ­ზე უფრო მე­ტად მომ­ხიბ­ვლე­ლია, ხოლო ნა­წი­ლი დე­ვას მი­იჩ­ნევს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შარ­მის მქო­ნე გო­გო­ნად.

monika1-37791-1625557268.jpg

monika-37791-1625557338.jpg

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ შვი­ლი­სა და ყო­ფი­ლი ცო­ლის ფოტო "ინ­სტაგ­რა­მის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე ვენ­სან კა­სელ­მაც გა­მო­აქ­ვეყ­ნა.

"მო­ნი­კა­სა და ვენ­სა­ნის უფ­რო­სი ქა­ლიშ­ვი­ლი, დევა 16 წლი­საა. გო­გო­ნას უკვე აქ­ტი­უ­რი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სა­მო­დე­ლო კა­რი­ე­რა აქვს. ის არის Dolce & Gabbana-ს სახე, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას იღებს აღ­ნიშ­ნუ­ლი ბრენ­დის ვი­დე­ორ­გო­ლებ­ში.