საიდუმლოებით მოცული 7 სახლი ამერიკაში, რომელთა ისტორიებიც შეგაძრწუნებთ | Allnews.Ge

საიდუმლოებით მოცული 7 სახლი ამერიკაში, რომელთა ისტორიებიც შეგაძრწუნებთ

ფო­ტოგ­რა­ფი სეფ ლო­უ­ლე­სი ამე­რი­კის მას­შტა­ბით მოგ­ზა­უ­რობს და მი­ტო­ვე­ბულ სახ­ლებს იღებს, რო­მელ­თაც შე­მაძ­რწუ­ნე­ბე­ლი ის­ტო­რი­ე­ბი აქვთ. სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბით მო­ცუ­ლი სახ­ლე­ბის ფო­ტო­ე­ბი და მათი სა­ში­ში ის­ტო­რი­ე­ბი სეფ­მა თა­ვის წიგნ­ში "ამე­რი­კუ­ლი სა­ში­ნე­ლე­ბა­თა ის­ტო­რია" აღ­წე­რა. წარ­მო­გიდ­გენთ ნა­წყვეტს ამ წიგ­ნი­დან.

მთა­ვარ ფო­ტო­ზე ასა­ხუ­ლი სახ­ლი 1941 წელს ბორ­დე­ლი გახ­ლდათ. წლე­ბის შემ­დეგ მის სარ­დაფ­ში აღ­მო­ა­ჩი­ნეს რამ­დე­ნი­მე გვა­მი, რო­მელ­თა­გან ყვე­ლას ორ­გა­ნო­ე­ბი იდე­ა­ლურ რგო­ლე­ბად ჰქონ­და ამოჭ­რი­ლი.

saxli1-68521-1624336958.jpg

ამ სახ­ლში ცხოვ­რობ­და ოჯა­ხი, რო­მელ­თაც ოთხი შვი­ლი ყავ­დათ. მას შემ­დეგ, რაც მშობ­ლებ­მა თავი მო­იკ­ლეს, 10 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ბავ­შვე­ბი მარ­ტო იზ­რდე­ბოდ­ნენ სახ­ლში.

saxli2-68577-1624336997.jpg

მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნის შუა წლებ­ში ამ სახ­ლში ოჯა­ხუ­რი ტრა­გე­დია დატ­რი­ალ­და. ვინ­მე ბენ­ჯა­მინ ოლბ­რა­იტ­მა ჯერ სა­კუ­თა­რი შვი­ლი მოკ­ლა, შემ­დეგ ცოლი და ბო­ლოს თავი მო­იკ­ლა. 1985 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი სახ­ლი ხე­ლუხ­ლებ­ლად დგას, ინა­ხავს ის­ტო­რი­ას და ოჯა­ხის პი­რად ნივ­თებს.

saxli3-68604-1624337029.jpg

ეს სახ­ლი დეტ­რო­ი­ტში მდე­ბა­რე­ობს, უბან­ში, რო­მე­ლიც მშვი­დი სა­მე­ზობ­ლო­თია ცნო­ბი­ლი. ამ სახლზე ამ­ტკი­ცე­ბენ, რომ მოჩ­ვე­ნე­ბე­ბი­თაა სავ­სე. 1942 წელს აქ სამი ადა­მი­ა­ნის მკვლე­ლო­ბა მოხ­და, რის შემ­დე­გაც იქ არა­ვის უცხოვ­რია.

saxli4-68633-1624337060.jpg

ვილა სა­ხელ­წო­დე­ბით "მი­ლა­ნი" ძა­ლი­ან ცნო­ბი­ლი სახ­ლია. ამ­ბო­ბენ, რომ იქ კუ­დი­ა­ნი ცხოვ­რობ­და და ამის გამო ყვე­ლას ეში­ნო­და სახ­ლთან მი­ახ­ლო­ე­ბა. და­დის ხმე­ბი, რომ კუ­დი­ა­ნის სიკ­ვდი­ლის შემ­დეგ, ის პირ­და­პირ სახ­ლში და­მარ­ხეს.

saxli55-68826-1624337090.jpg

ეს სახ­ლი აღ­მო­სავ­ლეთ კლივ­ლენ­ტში, ოჰა­ი­ოს შტატ­ში მდე­ბა­რე­ობ­და, აქ სე­რი­უ­ლი მკვლე­ლი ენ­ტო­ნი სო­უ­ე­ლი გა­იზ­რდა. სახ­ლი ამ­ჟა­მად დან­გრე­უ­ლია, მაგ­რამ ვიდ­რე მას და­ან­გრევ­დნენ, მე­ზობ­ლებს მის სი­ახ­ლო­ვეს ტრო­ტუ­არ­ზე ჩავ­ლაც კი არ სურ­დათ - ამ­ბობ­დნენ, რომ სახ­ლი­დან სა­ში­ნე­ლი ხმე­ბი ეს­მო­დათ.

54514d29ecad04b50e68ac30-69185-1624337157.jpg

ამ სახ­ლის სა­ხელ­წო­დე­ბაა "ვილა ბე­ი­ლი", ის სე­რი­ა­ლის "ამე­რი­კუ­ლი სა­ში­ნე­ლე­ბა­თა ის­ტო­რია" ინ­სპი­რა­ცი­ად იქცა. სახ­ლი ჰარ­ტფორდში, კო­ნექ­ტი­კუ­ტში მდე­ბა­რე­ობს.

54515a3269bedd103529e0bb-71213-1624337191.jpg

ოლი­ვე­რე­ბის ვილა - იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცუ­ლი ოლი­ვე­რე­ბის ოჯა­ხი 1898 წელს გა­უ­ჩი­ნარ­და, ისე რომ, მათ კვალს ვე­რა­ვინ მი­აგ­ნო. ვილა ჩეს­ტერ­ში, პენ­სილ­ვა­ნი­ის შტატ­ში მდე­ბა­რე­ობს. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ირ­წმუ­ნე­ბი­ან, რომ ოჯა­ხის წევ­რებს დღემ­დე ხე­და­ვენ სახ­ლის ფან­ჯრებ­ში...