კარასინი "ეშმაკის ნაკარნახევს" უწოდებს კობახიძის განცხადებას "აფხაზებთან და ოსებთან ერთად ცხოვრებაზე" - მისი თქმით, ახლა პრემიერისთვის მთავარია მიიღოს ე.წ. აგენტების კანონი | Allnews.Ge

კარასინი "ეშმაკის ნაკარნახევს" უწოდებს კობახიძის განცხადებას "აფხაზებთან და ოსებთან ერთად ცხოვრებაზე" - მისი თქმით, ახლა პრემიერისთვის მთავარია მიიღოს ე.წ. აგენტების კანონი

რუ­სე­თის საბ­ჭოს სა­ერ­თა­შო­რი­სო საქ­მე­თა კო­მი­ტე­ტის ხელ­მძღვა­ნელ­მა გრი­გო­რი კა­რა­სინ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძის 26 მა­ი­სის გან­ცხა­დე­ბა­ზე კო­მენ­ტა­რი გა­ა­კე­თა. კო­ბა­ხი­ძის თქმით, 2030 წლის­თვის სა­ქარ­თვე­ლო ევ­რო­კავ­ში­რის სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ა­ნი წევ­რი უნდა გახ­დეს თა­ვის აფხაზ და ოს ძმებ­თან ერ­თად. რუს­მა პო­ლი­ტი­კოს­მა ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძის სი­ტყვებს "ეშ­მა­კის ნა­კარ­ნა­ხე­ვი“ უწო­და.

კა­რა­სინ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ე­რის­თვის ახლა მთა­ვა­რია "აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნი“ მი­ი­ღოს, და­ნარ­ჩე­ნი კი მხო­ლოდ მსჯე­ლო­ბის თე­მაა.

"მსჯე­ლო­ბას იმა­ზე, რო­გორ იცხოვ­რებს სა­ქარ­თვე­ლო 2030 წელს, ვე­რა­ვინ აუკ­რძა­ლავთ. მათ სურთ ცხოვ­რე­ბა ერთ სა­ხელ­მწი­ფო­ში აფხა­ზეთ­თან და სამ­ხრეთ ოსეთ­თან, თუ იქ­ნებ, რო­მე­ლი­მე სხვა სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­თან ერ­თად - ეს არის მხო­ლოდ მსჯე­ლო­ბა. ახლა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის­თვის მთა­ვა­რია მი­აღ­წი­ოს, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც უცხო­უ­რი სა­ხელ­მწი­ფო­ე­ბი ინა­ხა­ვენ და და­კა­ვე­ბუ­ლი არი­ან პო­ლი­ტი­კუ­რი და სა­ინ­ფორ­მა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბით, კა­ნო­ნით იყ­ვნენ აღ­ნიშ­ნუ­ლი. ჩვენ აქე­დან უნდა გა­მოვ­დი­ო­დეთ. და­ნარ­ჩე­ნი ეს ყვე­ლა­ფე­რი "ეშ­მა­კის ნა­კარ­ნა­ხე­ბია", - აღ­ნიშ­ნა კა­რა­სინ­მა.

"ამ საკ­მა­ოდ რთულ ვი­თა­რე­ბა­ში გა­მოვ­ყოფ იმ ფაქტს, რომ ის ბრძო­ლა­ში იმ­ყო­ფე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­თან, რო­მე­ლიც აშ­კა­რად, გა­სა­გე­ბი მი­ზე­ზე­ბის გამო, და­სავ­ლუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბის და, უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, ევ­რო­კავ­ში­რის და სხვა­თა პო­ზი­ცი­ას იკა­ვებს, რათა და­ა­მარ­ცხონ სა­ქარ­თვე­ლოს დღე­ვან­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა“, - გა­ნა­ცხა­და რუ­სე­თის საბ­ჭოს სა­ერ­თა­შო­რი­სო კო­მი­ტე­ტის ხელ­მძღვა­ნელ­მა.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის დღი­სად­მი მი­ძღვნილ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე სი­ტყვით გა­მოს­ვლი­სას პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ გა­ნა­ცხა­და, რომ "აღ­თქმუ­ლი მიწა“ ანუ "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა“ არის ერ­თი­ა­ნი, ძლი­ე­რი სა­ქარ­თვე­ლო აფხაზ და ოს ძმებ­თან და დებ­თან ერ­თად.

myquiz