"მაშინ, როდესაც შინდისში ჩვენი გმირები იბრძოდნენ, საქართველოს პრეზიდენტი მთელმა მსოფლიომ მიწაზე გართხმული იხილა - ოკუპაცია მძიმე მემკვიდრეობაა" - ირაკლი ღარიბაშვილი | Allnews.Ge

"მაშინ, როდესაც შინდისში ჩვენი გმირები იბრძოდნენ, საქართველოს პრეზიდენტი მთელმა მსოფლიომ მიწაზე გართხმული იხილა - ოკუპაცია მძიმე მემკვიდრეობაა" - ირაკლი ღარიბაშვილი

"მა­შინ, რო­დე­საც შინ­დის­ში ჩვე­ნი გმი­რე­ბი იბ­რძოდ­ნენ, სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი მთელ­მა მსოფ­ლი­ომ მი­წა­ზე გარ­თხმუ­ლი იხი­ლა. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ქარ­თველ­მა ხალ­ხმა სწო­რი გა­ნა­ჩე­ნი გა­მო­ი­ტა­ნა", - ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა გა­ნა­ცხა­და, რო­მელ­მაც 2008 წლის აგ­ვის­ტოს ომის დროს შინ­დის­თან გმი­რუ­ლად და­ღუ­პუ­ლი ქარ­თვე­ლი სამ­ხედ­რო­ე­ბის ხსოვ­ნას პა­ტი­ვი მი­ა­გო.

რო­გორც მან ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან აღ­ნიშ­ნა, ოკუ­პა­ცია მძი­მე მემ­კვიდ­რე­ო­ბაა, მაგ­რამ მთავ­რო­ბამ თან­მიმ­დევ­რუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბით უნდა მო­ა­ხერ­ხოს და ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბა აღად­გი­ნოს.

"გმი­რე­ბის გარ­დაც­ვა­ლე­ბი­დან 15 წელი გა­ვი­და. მათ სამ­შობ­ლოს, ყვე­ლა­ზე ძვირ­ფასს სა­კუ­თა­რი სი­ცო­ცხლე შეს­წი­რეს და უდი­დე­სი გმი­რო­ბი­სა და თავ­გან­წირ­ვის მა­გა­ლი­თი დაგ­ვი­ტო­ვეს. ამით ჩვე­ნი მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბა უნდა გა­ი­ზარ­დოს. მინ­და, ჩვე­ნი მთავ­რო­ბის სა­ხე­ლით მათ ოჯა­ხებს ასე­თი გმი­რე­ბის გაზ­რდის­თვის მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო, მათი ნა­თე­ლი სუ­ლის წი­ნა­შე კი­დევ ერთხელ ქედს იხ­რის. იცით, ვრცელ­დე­ბო­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე მხა­რეს ეგო­ნა თით­ქოს აქე­დან მთე­ლი დი­ვი­ზი­ო­ნი ებ­რძო­და, არა­და, მხო­ლოდ 17 ადა­მი­ა­ნი იყო. ეს არის სი­მა­მა­ცი­სა და ჩვე­ნი ქვეყ­ნის სიყ­ვა­რუ­ლის მა­გა­ლი­თი.

ჩვე­ნი სირ­ცხვი­ლია ის, რომ ამა­ვე დღეს, 2008 წლის 11 აგ­ვის­ტოს ქვეყ­ნის მა­შინ­დე­ლი მთა­ვარ­სარ­და­ლი, სა­ა­კაშ­ვი­ლი, თვითმფრი­ნა­ვის ხმის გამო გა­იქ­ცა. მას სტუმ­რად ჰყავ­და ჩა­მოყ­ვა­ნი­ლი საფ­რან­გე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრი და მა­შინ, რო­დე­საც აქ ჩვე­ნი გმი­რე­ბი იბ­რძოდ­ნენ, მთელ­მა მსოფ­ლი­ომ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი მი­წა­ზე გარ­თხმუ­ლი იხი­ლა. ეს მი­უ­თი­თებს იმა­ზე, რომ მა­შინ, რო­დე­საც ლო­მე­ბის არ­მია თავ­გან­წირ­ვით იბ­რძო­და, მა­შინ მათ სა­თა­ვე­ში გამ­ყიდ­ვე­ლი, მო­ღა­ლა­ტე, შე­მარ­ცხვე­ნე­ლი და მხდა­ლი კაცი იდგა.

სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ქარ­თველ­მა ხალ­ხმა სწო­რი გა­ნა­ჩე­ნი გა­მო­ი­ტა­ნა. რა თქმა უნდა, ოკუ­პა­ცია მძი­მე მემ­კვიდ­რე­ო­ბაა, მაგ­რამ ჩვენ ჩვე­ნი ჭკუ­ი­თა და გო­ნი­ე­რე­ბით, თან­მიმ­დევ­რუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბით უნდა მო­ვა­ხერ­ხოთ და აღ­ვად­გი­ნოთ ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბა. კი­დევ ერთხელ, დი­დე­ბა ჩვენს გმი­რებს. მათი ხსოვ­ნის წი­ნა­შე ქედს ვიხ­რი“, - გა­ნა­ცხა­და ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა.

myquiz