რას წერენ სომხეთში ახალ სამხედრო ბაზაზე, რომლის აშენებასაც რუსეთი მათ საზღვართან გეგმავს და რას ელიან თბილისში დაგეგმილი შეხვედრისგან? | Allnews.Ge

რას წერენ სომხეთში ახალ სამხედრო ბაზაზე, რომლის აშენებასაც რუსეთი მათ საზღვართან გეგმავს და რას ელიან თბილისში დაგეგმილი შეხვედრისგან?

დღეს თბი­ლის­ში სომ­ხე­თი-აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის სა­გა­რეო მი­ნის­ტრე­ბის შეხ­ვედ­რა გა­ი­მარ­თე­ბა. ekhokavkaza.com სომ­ხე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ზე დაყ­რდნო­ბით წერს, რომ ყა­რა­ბა­ღის მე­ო­რე ომის შემ­დეგ, მხა­რე­ებს შო­რის ეს პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რაა. სომ­ხე­თის მო­სახ­ლე­ო­ბა დიდი ინ­ტე­რე­სით ელო­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­გეგ­მილ არა­რატ მირ­ზო­ი­ა­ნი­სა და ჯე­იჰუნ ბა­ი­რა­მო­ვის შეხ­ვედ­რას.

"ეს აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი­სა და სომ­ხე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრებს შო­რის პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რაა და იმე­დი გვაქვს, რომ შე­დე­გი იქ­ნე­ბა", - გა­ნა­ცხა­და ბა­ქო­ში გა­მარ­თულ შეხ­ვედ­რა­ზე აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის პრე­ზი­დენ­ტმა ილ­ჰამ ალი­ევ­მა. ად­გი­ლობ­რი­ვი მე­დი­ის ცნო­ბით, აზერ­ბა­ი­ჯან­მა სომ­ხეთ­თან სამ­შვი­დო­ბო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის მო­სამ­ზა­დებ­ლად სა­კუ­თა­რი სა­მუ­შაო ჯგუ­ფი შექ­მნა. ალი­ე­ვის თქმით, ჯერ­ჯე­რო­ბით, სომ­ხურ მხა­რეს ასე­თი ნა­ბი­ჯი აქამ­დე არ გად­მო­უდ­გამს და ამ ინი­ცი­ა­ტი­ვას პო­ზი­ტი­ურს უწო­დებს.

გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრე­ბი აქამ­დე დუ­შან­ბე­ში შეხ­ვდნენ ერ­თმა­ნეთს, ოღონდ ეს პი­რის­პირ შეხ­ვედ­რა არ ყო­ფი­ლა, მათ­თან ერ­თად, რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ხელ­მძღვა­ნე­ლი სერ­გეი ლავ­რო­ვიც იყო.

მა­ის­ში გა­მარ­თულ შეხ­ვედ­რა­ზე, სამი ქვეყ­ნის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრებ­მა სამმხრი­ვი დეკ­ლა­რა­ცი­ე­ბის შე­თან­ხმე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის პროგ­რე­სი, რე­გი­ო­ნუ­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბი­სა და ეკო­ნო­მი­კუ­რი კავ­ში­რე­ბის განბ­ლოკ­ვა, ასე­ვე, სა­ზღვრის დე­მარ­კა­ცი­ი­სა და სა­ზღვრის უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხებ­ზე კო­მი­სი­ის შექ­მნა და იმ შე­თან­ხმე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი გა­ნი­ხი­ლეს, რომ­ლე­ბიც სომ­ხეთ­სა და აზერ­ბა­ი­ჯანს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბას უნდა მო­ემ­სა­ხუ­როს.

ერთი დღით ადრე, სომ­ხეთს, ამე­რი­კის ცენ­ტრა­ლუ­რი დაზ­ვერ­ვის დი­რექ­ტო­რი უი­ლი­ამ ბერნ­სი ეს­ტუმ­რა, თუმ­ცა, რო­გორც სომ­ხუ­რი მე­დია წერს, ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ას არც ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ერე­ვა­ნი ადას­ტუ­რებს და არც სომ­ხეთ­ში არ­სე­ბუ­ლი ამე­რი­კის სა­ელ­ჩო.

"საქ­მე ის არის, რომ ბერნ­სის ვი­ზიტს, არც უარ­ყო­ფენ... სომ­ხე­თის ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის სამ­სა­ხუ­რი ვი­ზი­ტის თა­ო­ბა­ზე დუ­მილს ამ­ჯო­ბი­ნებს" - წერს სომ­ხუ­რი მე­დია.

მი­სი­ვე ცნო­ბით, ინ­ფორ­მა­ცია აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ რუ­სულ­მა სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­ა­გენ­ტო Интерфакс -მა გა­ავ­რცე­ლა, რაც სო­მე­ხი ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მო­საზ­რე­ბით, იმას ნიშ­ნავს, რომ რუ­სე­თი ცდი­ლობს სომ­ხე­თი, რო­გორც თა­ვი­სი უკა­ნა ეზო არ და­ტო­ვოს და ყვე­ლაფ­რის საქ­მის კურ­სში იყოს.

სო­მე­ხი სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტის, გორ არ­მა­თუ­ნის თქმით, ყვე­ლაფ­რის მი­უ­ხე­და­ვად, რუ­სე­თი ცდი­ლობს სომ­ხეთ­ში თა­ვი­სი გავ­ლე­ნე­ბი არ შე­სუს­ტდეს, ამის დას­ტუ­რი იყო, რუ­სე­თის სა­ელ­ჩოს მიერ გა­მო­ხა­ტუ­ლი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა ერე­ვან­ში კა­ნა­დის სა­ელ­ჩოს გახ­სნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

"პა­ტივ­ცე­მუ­ლო მო­კავ­ში­რე­ე­ბო, ძა­ლი­ან ზედ­მე­ტი ხომ არ მოგ­დით?!. შე­გახ­სე­ნებთ, რომ სომ­ხე­თი­დან რუ­სე­თის გას­ვლა გარ­და­უ­ვა­ლია, უბ­რა­ლოდ, მთა­ვა­რია, ეს მალე მოხ­დეს..." - ამ­ბობს ის.

კი­დევ ერთი ბლო­გე­რი, ვა­სილ და­ნი­ე­ლი­ა­ნი მი­იჩ­ნევს, რომ რუ­სე­თი სომ­ხე­თი­დან, შე­სა­ბა­მი­სად, სამ­ხრეთ კავ­კა­სი­ის რე­გი­ო­ნი­დან ასე ად­ვი­ლად არ წავა და ამის დას­ტუ­რია, სომ­ხეთ-აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის სა­ზღვარ­თან და­გეგ­მი­ლი, ახა­ლი რუ­სუ­ლი სამ­ხედ­რო ბა­ზის მშე­ნებ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლოს­თა­ნაც ძა­ლი­ან ახ­ლოს, სულ რა­ღაც 50-კმ.შია.

"რუ­სეთს რო­გორც სჩ­ვე­ვია, ჩუ­მად, ყვე­ლას ზურგს უკან მოქ­მე­დებს... ჩვენ არ ვი­ცო­დით, ბერნ­სის ერე­ვან­ში ჩა­მოს­ვლა და რუ­სეთ­ში იცოდ­ნენ. ჩვენს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის სა­ზღვრი­დან ერთ კი­ლო­მეტრში აშე­ნე­ბენ ახალ სამ­ხედ­რო ბა­ზას, რომ ორი­ვე ქვე­ყა­ნა­ზე ჰქონ­დეს გავ­ლე­ნა. უფრო ჩვენ­ზე აქვს სწო­რე­ბა, აზერ­ბა­ი­ჯანს დი­დად ვერ უბე­დავს. ასე რომ, ჯერ არ ვი­ცით, რა რე­აქ­ცია ექ­ნე­ბა თბი­ლის­ში და­გეგ­მილ შეხ­ვედ­რა­ზე... კრემლს უამ­რა­ვი მე­ქა­ნიზ­მი აქვს სომ­ხეთ­ზე გავ­ლე­ნის მო­სახ­დე­ნად" - წერს და­ნი­ლე­ნი­ა­ნი.

"რუ­სე­თის­ნა­ი­რი ქვე­ყა­ნა ისე­თი­ვე მტე­რია, რო­გორც მო­კავ­ში­რე... ამი­ტომ, თუ სომ­ხეთ­მა და აზერ­ბა­ი­ჯან­მა, თურ­ქეთ­თან შე­თან­ხმე­ბით ურ­თი­ერ­თო­ბის და­სა­რე­გუ­ლი­რებ­ლად რა­ი­მე ნა­ბი­ჯი გა­დად­გეს, ის აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­იყ­ვანს მე­ხუ­თე კო­ლო­ნას, ისევ ახ­მა­ურ­დე­ბა ოპო­ზი­ცია და შეგ­ვახ­სე­ნებს, რომ ომში წა­გე­ბუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა გა­ი­ყი­და... მათ ჰყავთ მომ­ხრე­ე­ბი. ასე რომ, წინ ბევ­რი ბეწ­ვის ხიდი და სა­ნა­ხა­ო­ბა გვე­ლის" - წერს ნინა სი­მო­ნი­ა­ნი.

myquiz