"როცა ადამიანი აცხადებს, რომ შიმშილობს, ნახევარ კილო თაფლს არ უნდა ჭამდეს" - ირაკლი ღარიბაშვილი | Allnews.Ge

"როცა ადამიანი აცხადებს, რომ შიმშილობს, ნახევარ კილო თაფლს არ უნდა ჭამდეს" - ირაკლი ღარიბაშვილი

რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი აცხა­დებს, რომ შიმ­ში­ლობს, ნა­ხე­ვარ კილო თაფლს არ უნდა ჭამ­დეს, - ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა გა­ნა­ცხა­და. მი­სი­ვე თქმით, სა­ა­კაშ­ვი­ლის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა და­მაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბე­ლია.

„სრუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით გი­ზი­ა­რებთ, რომ ეს ცირ­კი და შოუ, რაც ამ დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვი­ხი­ლეთ, რა თქმა უნდა, ემ­სა­ხუ­რე­ბა მხო­ლოდ ერთ მი­ზანს, ეს არის პი­რა­დად პა­ტი­მა­რი სა­ა­კაშ­ვი­ლის და­ვა­ლე­ბა, რომ მე­ო­რე ტუ­რამ­დე (იცი­ან, რომ მე­ო­რე ტურ­შიც ყველ­გან და­მარ­ცხე­ბი­ან) რა­მე­ნა­ი­რად გარ­კვე­უ­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა აწი­ონ და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მო­აჩ­ვე­ნონ ისე, თით­ქოს პა­ტი­მა­რი სა­ა­კაშ­ვი­ლი არის მძი­მედ ავად.

ყო­ველ­დღი­უ­რად ძა­ლი­ან კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი ექი­მე­ბი აკ­ვირ­დე­ბი­ან მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას და ეს არის და­მაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბე­ლი. რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი აცხა­დებს, რომ შიმ­ში­ლობს, ნა­ხე­ვარ კილო თაფლს არ უნდა ჭამ­დეს. ამას სრუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით ვამ­ბობ“, - გა­ნა­ცხა­და ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა.