ექსმაღალჩინოსნები, სამართალმცოდნეები, ყოფილი პოლიციელი... - ცნობილია, ვინ იქნებიან გიორგი გახარიას პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრები | Allnews.Ge

ექსმაღალჩინოსნები, სამართალმცოდნეები, ყოფილი პოლიციელი... - ცნობილია, ვინ იქნებიან გიორგი გახარიას პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრები

პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა „სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის“ თავ­მჯდო­მა­რე გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ პარ­ტი­ის პო­ლიტ­საბ­ჭოს წევ­რე­ბი წა­რად­გი­ნა.

პარ­ტი­ის პო­ლიტ­საბ­ჭოს შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში არი­ან რო­გორც მე-10 მოწ­ვე­ვის პარ­ლა­მენ­ტის დე­პუ­ტა­ტე­ბი, ასე­ვე გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ას პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრო­ბის დროს მისი ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის ყო­ფი­ლი უფ­რო­სი და თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი.

პო­ლი­ტი­კურ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბას „სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის“ პო­ლიტ­საბ­ჭოს სულ 14 წევ­რი ეყო­ლე­ბა.

პო­ლიტ­საბ­ჭორს წევ­რე­ბი იქ­ნე­ბი­ან:

 • გი­ორ­გი ხო­ჯე­ვა­ნიშ­ვი­ლი (შიდა ქარ­თლის ყო­ფი­ლი გუ­ბერ­ნა­ტო­რი)
 • ნა­თია მეზვრიშ­ვი­ლი ( მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის ყო­ფი­ლი უფ­რო­სი)
 • გი­ორ­გი შა­რა­ში­ძე (ჟურ­ნალ Entrepreneur მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი),
 • კა­ხა­ბერ ქე­მოკ­ლი­ძე (სუს-ის ყო­ფი­ლი თა­ნამ­შრო­მე­ლი)
 • ანა ბუ­ჩუ­კუ­რი (სა­მარ­თალმცოდ­ნე)
 • მი­ხე­ილ და­უშ­ვი­ლი (კორ­პო­რა­ტი­უ­ლი სა­მარ­თლი სპე­ცი­ა­ლის­ტი)
 • ბექა ლი­ლუ­აშ­ვი­ლი (მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის ყო­ფი­ლი თა­ნამ­შრო­მე­ლი)
 • ალექ­სან­დრე მო­წე­რე­ლია (სა­მეგ­რე­ლო-ზემო სვა­ნე­თის ყო­ფი­ლი გუ­ბერ­ნა­ტო­რი)
 • რუ­სუ­დან თევ­ზა­ძე (სო­ცი­ა­ლუ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის ექ­სპერ­ტი)
 • ბერ­დია სი­ჭი­ნა­ვა (მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის ყო­ფი­ლი თა­ნამ­შრო­მე­ლი)
 • შალ­ვა კე­რე­სე­ლი­ძე (ეკო­ნო­მის­ტი)
 • კოტე ანა­ნი­აშ­ვი­ლი (აჭა­რის პო­ლი­ცი­ის ყო­ფი­ლი უფ­რო­სი)
 • გიგა ფა­რუ­ლა­ვა (სა­მარ­თალმცოდ­ნე)
 • გი­ორ­გი გო­გუ­ა­ძე (სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი)