6-თვიანი ბოიკოტი დასრულდა - ოპოზიციის წარმომადგენლები პარლამენტში მივიდნენ | Allnews.Ge

6-თვიანი ბოიკოტი დასრულდა - ოპოზიციის წარმომადგენლები პარლამენტში მივიდნენ

ოპო­ზი­ცი­უ­რი პარ­ტი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი პარ­ლა­მენ­ტში მი­ვიდ­ნენ. აღ­ნიშ­ნუ­ლით მე-10 მოწ­ვე­ვის პარ­ლა­მენ­ტი­სად­მი მათი თით­ქმის 6-თვი­ა­ნი ბო­ი­კო­ტი დას­რულ­და.

ოპო­ზი­ცი­ო­ნე­რი დე­პუ­ტა­ტე­ბის სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნო­ში მის­ვლას, ად­გილ­ზე მყო­ფი სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტე­ბის პრო­ტეს­ტი მოჰ­ყვა. შე­სა­ბა­მი­სად, ოპო­ზი­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს პარ­ლა­მენ­ტში შეს­ვლა აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის შე­ძა­ხი­ლე­ბის ფონ­ზე მო­უ­წი­ათ.

მო­მი­ტინ­გე­ე­ბი ოპო­ზი­ცი­ო­ნე­რი დე­პუ­ტა­ტე­ბის მი­სა­მარ­თით სკან­დი­რებ­დნენ: "უნა­მუ­სო“, "მონა“. ასე­ვე, აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი ოპო­ზი­ცი­ო­ნე­რებს მი­მარ­თავ­დნენ შე­კი­თხვით: "რა­ტომ მიგ­ვა­ტო­ვეთ“, რა­ზეც მათი პა­სუ­ხი იყო, რომ "არ მი­უ­ტო­ვე­ბი­ათ“.