ტრამპი აცხადებს, რომ თუ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთი უკრაინაში შეიჭრებოდა, მოსკოვს დაბომბავდა, ასევე დაბომბავდა პეკინს თუ ჩინეთი ტაივანში შეიჭრებოდა - Washington Post | Allnews.Ge

ტრამპი აცხადებს, რომ თუ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთი უკრაინაში შეიჭრებოდა, მოსკოვს დაბომბავდა, ასევე დაბომბავდა პეკინს თუ ჩინეთი ტაივანში შეიჭრებოდა - Washington Post

"ჩემი პრე­ზი­დენ­ტო­ბის პე­რი­ოდ­ში მოს­კოვს დავ­ბომ­ბავ­დი თუ რუ­სე­თი უკ­რა­ი­ნა­ში შე­იჭ­რე­ბო­და, და პე­კინს - თუ ჩი­ნე­თი ტა­ი­ვან­ში შე­იჭ­რე­ბო­და". - ამის შე­სა­ხებ გა­მო­ცე­მა Washington Post-ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, აშშ-ის ყო­ფილ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა დო­ნალდ ტრამპმა მისი სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ის დო­ნო­რებ­თან ერთ-ერთ შეხ­ვედ­რა­ზე გა­ნა­ცხა­და.

გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, აღ­ნიშ­ნულ­მა გან­ცხა­დე­ბამ ღო­ნის­ძი­ე­ბის დამ­სწრე­ე­ბის დიდი რა­ო­დე­ნო­ბა გა­აკ­ვირ­ვა.

Washington Post-ის აღ­ნიშ­ნავს, რომ ბოლო თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ტრამ­პი იშ­ვი­ა­თად ახ­სე­ნებს უკ­რა­ი­ნას.

გა­სულ წელს აშშ-ის ყო­ფილ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა გა­ნა­ცხა­და, რომ ომს ერთ დღე­ზე ნაკ­ლებ დრო­ში “მო­აგ­ვა­რებ­და.” ხოლო მიმ­დი­ნა­რე წლის აპ­რილ­ში მან გა­ნა­ცხა­და:

“რო­გორც ყვე­ლა თან­ხმდე­ბა, უკ­რა­ი­ნის გა­დარ­ჩე­ნა და სიძ­ლი­ე­რე ევ­რო­პის­თვის გა­ცი­ლე­ბით უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი უნდა იყოს, ვიდ­რე ჩვენ­თვის, მაგ­რამ ეს ჩვენ­თვი­საც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია! დაჩ­ქარ­დი, ევ­რო­პავ!”

myquiz