სასოწარკვეთილი მოქალაქეები და გადარჩენილი: აშშ-ში ცეცხლწაკიდებული მანქანიდან გამვლელებმა მძღოლი გამოიყვანეს (ვიდეო) | Allnews.Ge

სასოწარკვეთილი მოქალაქეები და გადარჩენილი: აშშ-ში ცეცხლწაკიდებული მანქანიდან გამვლელებმა მძღოლი გამოიყვანეს (ვიდეო)

მე­დი­ა­ში ვრცელ­დე­ბა დრა­მა­ტუ­ლი კად­რე­ბი, თუ რო­გორ გა­მო­იყ­ვა­ნეს მძღო­ლი ცე­ცხლწა­კი­დე­ბუ­ლი მან­ქა­ნი­დან და გა­და­არ­ჩი­ნეს. შემ­თხვე­ვა აშშ-ში, მი­ნე­სო­ტას შტატ­ში მოხ­და.

გზატ­კე­ცილ­ზე, ცე­ცხლმო­კი­დე­ბულ მან­ქა­ნა­ში მა­მა­კა­ცი იმ­ყო­ფე­ბო­და და მან­ქა­ნი­დან გა­მოს­ვლას ვერ ახერ­ხებ­და.

კად­რებ­ში ჩა­ნან გამ­ვლე­ლე­ბი, სა­სო­წარ­კვე­თი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც მთე­ლი ძა­ლით ცდი­ლო­ბენ, რომ და­ეხ­მა­რონ მან­ქა­ნა­ში მყოფს. სა­ბო­ლო­ოდ, მო­ხერ­ხდა მან­ქა­ნის მი­ნის ჩამ­სხვრე­ვა და მძღო­ლი გად­მო­იყ­ვა­ნეს.

მე­დი­ის ცნო­ბით, ის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მა­მა­კაცს სე­რი­ო­ზუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი არ მი­უ­ღია.

myquiz