"მზად ვიყავით - ვინც გვავნებს, იმას ვავნებთ" - ირანის შეტევა ისრაელზე, აფეთქებებისა და საჰაერო განგაშის ხმა ისრაელის სხვადასხვა ქალაქში: რა ხდებოდა მთელი ღამის განმავლობაში და როგორია ვითარება ახლა | Allnews.Ge

"მზად ვიყავით - ვინც გვავნებს, იმას ვავნებთ" - ირანის შეტევა ისრაელზე, აფეთქებებისა და საჰაერო განგაშის ხმა ისრაელის სხვადასხვა ქალაქში: რა ხდებოდა მთელი ღამის განმავლობაში და როგორია ვითარება ახლა

გვი­ან, ღა­მით, ირან­მა ის­რა­ე­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ათო­ბით უპი­ლო­ტო საფ­რე­ნი აპა­რა­ტი გა­უშ­ვა. ის­რა­ე­ლის ქა­ლა­ქებ­ში სა­ჰა­ე­რო გან­გა­შის სი­რე­ნე­ბი­სა და აფეთ­ქე­ბე­ბის ხმა ის­მო­და.

The Times of Israel-ის ცნო­ბით, სა­ჰა­ე­რო გან­გა­შის სი­რე­ნე­ბის ხმა ის­მო­და ის­რა­ე­ლის სამ­ხრეთ­ში მდე­ბა­რე ქა­ლა­ქებ­ში - ბეერ-შე­ვა­ში, დი­მო­ნა­სა და ნე­ვა­თიმ­ში. მა­თი­ვე ცნო­ბით, სა­ჰა­ე­რო გან­გა­შის სი­რე­ნე­ბი­სა და აფეთ­ქე­ბე­ბის ხმა ის­მო­და იე­რუ­სა­ლიმ­შიც. ასე­ვე და­სავ­ლეთ სა­ნა­პი­როს ჩრდი­ლო­ეთ ნა­წილ­ში მდე­ბა­რე ქა­ლა­ქებ­ში.

ის­რა­ე­ლის ეროვ­ნუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო სამ­სა­ხუ­რი “მა­გენ და­ვიდ ადო­მი” აღ­ნიშ­ნავს, რომ ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით ჩარ­თულ სი­რე­ნებს და­შა­ვე­ბუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ ცნო­ბე­ბი მათ ამ მო­მენ­ტის­თვის არ მის­ვლი­ათ.

israeli6-31385-1713083044.jpg

CNN იე­რუ­სა­ლიმ­ში მყოფ სა­კუ­თარ გუნ­დზე დაყ­რდნო­ბით წერ­და, რომ ქა­ლაქ­ში სი­რე­ნე­ბის ხმა ის­მო­და, ხოლო ის­რა­ე­ლის სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვა ირა­ნის მიერ გაშ­ვე­ბუ­ლი დრო­ნე­ბის ჩა­მოგ­დე­ბას ცდი­ლობ­და. "რამ­დე­ნი­მე, რამ­დე­ნი­მე აფეთ­ქე­ბა მეს­მის, რაც ხმით ჩა­მოგ­დე­ბას ჰგავს. მოხ­ვედ­რის ხმა არ მეს­მის… 20-დან 30-მდე ჩა­მოგ­დე­ბის თვითმხილ­ვე­ლე­ბი გავ­ხდით,” - ამ­ბობ­და CNN-ის ჟურ­ნა­ლის­ტი ნიკ რო­ბერტსო­ნი. მე­დი­ის ცნო­ბით, ის­რა­ე­ლის სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვამ შე­ტე­ვა წარ­მა­ტე­ბით მო­ი­გე­რია.

მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, გან­ცხა­დე­ბა გა­ა­კე­თა ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვის ძა­ლე­ბის სპი­კერ­მა და­ნი­ელ ჰა­გა­რიმ. "ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვის ძა­ლე­ბის ბევ­რი თვითმფრი­ნა­ვი ცა­შია და მზად არი­ან ნე­ბის­მი­ე­რი საფრ­თხე მო­ი­გე­რი­ონ… შე­იძ­ლე­ბა აფეთ­ქე­ბე­ბის ხმა გა­ი­გოთ ჩა­მოგ­დე­ბე­ბი­სა და ნამ­სხვრე­ვე­ბის ჩა­მოგ­დე­ბის შე­დე­გად. ვი­ნა­ი­დან უამ­რა­ვი საფრ­თხე არ­სე­ბობს, გან­გა­ში შე­საძ­ლოა ფარ­თო ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე გავ­რცელ­დეს,” - გა­ნა­ცხა­და ჰა­გა­რიმ.

მან აღ­ნიშ­ნა, რომ ის­რა­ე­ლის სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვა “სრუ­ლი­ად ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს და იგე­რი­ებს საფრ­თხე­ებს სა­დაც სა­ჭი­როა".

მე­დი­ის ცნო­ბით, ის­რა­ე­ლის სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვამ შე­ტე­ვა წარ­მა­ტე­ბით მო­ი­გე­რია.

რა ხდე­ბა ახლა?ირა­ნის “სამ­ხედ­რო ქმე­დე­ბა” ის­რა­ე­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ დას­რუ­ლე­ბუ­ლია, - ამის შე­სა­ხებ გან­ცხა­დე­ბას გა­ე­რო-ში ირა­ნის მუდ­მი­ვი წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა ავ­რცე­ლებს.

"ირა­ნის სამ­ხედ­რო ქმე­დე­ბა პა­სუ­ხად მოჰ­ყვა ის­რა­ე­ლის “აგ­რე­სი­ას და­მას­კო­ში ჩვე­ნი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი შე­ნო­ბე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ. საქ­მე დას­რუ­ლე­ბუ­ლად შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს. თუმ­ცა, თუ ის­რა­ე­ლის რე­ჟი­მი კი­დევ ერთ შეც­დო­მას და­უშ­ვებს, ირა­ნის პა­სუ­ხი გა­ცი­ლე­ბით უფრო მრის­ხა­ნე იქ­ნე­ბა. ეს არის კონ­ფლიქ­ტი ირან­სა და ის­რა­ე­ლის გან­დე­გილ რე­ჟიმს შო­რის, რომ­ლის­გა­ნაც შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბი შორს უნდა დარ­ჩეს!” - წერს გა­ე­რო-ში ირა­ნის მუდ­მი­ვი წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა “ტვი­ტე­რის” პი­რად გვერ­დზე. იხილეთ სრულად

myquiz