"რა მოხდება, თუ ერთ-ერთი ჩვენგანი მოკვდება?... ბევრს უჩნდება კითხვა ჩვენი სექსუალური ცხოვრების შესახებაც" - ცნობილი სიამის ტყუპი დები ხშირად დასმულ კითხვებს პასუხობენ | Allnews.Ge

"რა მოხდება, თუ ერთ-ერთი ჩვენგანი მოკვდება?... ბევრს უჩნდება კითხვა ჩვენი სექსუალური ცხოვრების შესახებაც" - ცნობილი სიამის ტყუპი დები ხშირად დასმულ კითხვებს პასუხობენ

კარ­მე­ნი და ლუ­პი­ტა სი­ა­მის ტყუ­პე­ბი არი­ან. გო­გო­ნე­ბი აშშ-ში ცხოვ­რო­ბენ და სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლო­ბენ. ცოტა ხნის წინ კი TikTok-ზე მათი მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ დას­მულ შე­კი­თხვებს უპა­სუ­ხეს: დები წე­ლის ქვე­მოთ ორ­გა­ნო­ებ­სა და კი­დუ­რებს იზი­ა­რე­ბენ, შე­სა­ბა­მი­სად ბევ­რს უჩ­ნდე­ბა შე­კი­თხვა მათი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ - რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ერთ-ერთი მათ­განს შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ჰყავს.

83461565-13292907-the-twins-who-moved-to-the-us-from-mexico-when-they-were-two-and-m-9-1712762830199-ezgifcom-avif-to-jpg-converter-60441-1712988859.jpg

გო­გო­ნე­ბი მექ­სი­კა­ში და­ი­ბად­ნენ. მა­შინ ექი­მებ­მა მშობ­ლებს უთხრეს, რომ ბავ­შვე­ბი მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე დღე იცო­ცხლებ­დნენ - მე­დი­კო­სე­ბის ვა­რა­უ­დი არ გა­მარ­თლდა. გო­გო­ნე­ბი ცხოვ­რე­ბის აგ­რძე­ლე­ბენ, თუმ­ცა უნდა აღი­ნიშ­ნოს, რომ რო­გორც ყვე­ლა სი­ა­მის ტყუ­პი, სხე­უ­ლის ზო­გი­ერთ ნა­წილს იზი­ა­რე­ბენ.

"ორი­ვეს ჩვე­ნი ტვი­ნი გვაქვს. ამი­ტომ, როცა ერთ ჩვენ­განს სძი­ნავს, მე­ო­რე შე­იძ­ლე­ბა ფხიზ­ლად იყოს. გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ვართ - ბევ­რს ამის გა­გე­ბა უჭირს" - ამ­ბობს კარ­მე­ნი. ლუ­პი­ტა კი უარ­ყოფს თე­ო­რი­ას იმის შე­სა­ხებ, რომ მათ ერ­თმა­ნე­თის კი­დუ­რე­ბის კონ­ტრო­ლი შე­უძ­ლი­ათ. იხილეთ სრულად

myquiz