მსოფლიო მზის სრული დაბნელებისთვის ემზადება - როდის დაიწყება ეს იშვიათი მოვლენა და მასზე დაკვირვება საიდან იქნება შესაძლებელი? | Allnews.Ge

მსოფლიო მზის სრული დაბნელებისთვის ემზადება - როდის დაიწყება ეს იშვიათი მოვლენა და მასზე დაკვირვება საიდან იქნება შესაძლებელი?

დღეს, 8 აპ­რილს, როცა აღ­მო­სავ­ლეთ ნა­ხე­ვარსფე­რო­ში უკვე სა­ღა­მო დად­გე­ბა, ჩრდი­ლო­ეთ ამე­რი­კა­ში მზის სრუ­ლი დაბ­ნე­ლე­ბას და­აკ­ვირ­დე­ბი­ან. ბუ­ნებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნა შე­სამ­ჩნე­ვი იქ­ნე­ბა მექ­სი­კა­ში, აშშ-სა და კა­ნა­და­ში.

მზის სრუ­ლი დაბ­ნე­ლე­ბა ხდე­ბა რე­გუ­ლა­რუ­ლად, მაგ­რამ არც ისე ხში­რად: შემ­დე­გი მოხ­დე­ბა მხო­ლოდ 2026 წელს და ის, ძი­რი­თა­დად, ატ­ლან­ტის ოკე­ა­ნი­დან იქ­ნე­ბა ხი­ლუ­ლი.

ამი­ტომ, მთე­ლი მსოფ­ლიო ემ­ზა­დე­ბა უყუ­როს ამ დაბ­ნე­ლე­ბას რე­ა­ლუ­რად, ინ­ტერ­ნე­ტით თუ ტე­ლე­ვი­ზი­ით...

მეც­ნი­ე­რე­ბის­თვის ის ოთხი წუთი, რომ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­შიც მთვა­რის ჩრდი­ლი და­ფა­რავს მზეს, იქ­ნე­ბა საკ­მა­რი­სი დრო სა­მეც­ნი­ე­რო ექ­სპე­რი­მენ­ტის­თვის.

მკვლევ­რე­ბი რა­კე­ტებს გა­უშ­ვე­ბენ ჩრდი­ლის მოძ­რა­ო­ბის ტრა­ექ­ტო­რი­ით ასე­ვე და­აკ­ვირ­დე­ბი­ან ცხო­ვე­ლებს ზო­ო­პარ­კებ­ში, გაგ­ზავ­ნი­ან რა­დი­ო­სიგ­ნა­ლებს მთელ მსოფ­ლი­ო­ში და მი­მარ­თა­ვენ კა­მე­რებ­სა და ტე­ლეს­კო­პებს ცაში, რათა ისარ­გებ­ლონ დრო­ე­ბი­თი სიბ­ნე­ლით

თუმ­ცა, ასე­თი კვლე­ვის შე­დე­გი მთლად გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლიც არ არის, რად­გან მზის აფეთ­ქე­ბამ ან თუნ­დაც ღრუბ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა წყალ­ში ჩა­ყა­როს მეც­ნი­ერ­თა მცდე­ლო­ბე­ბი.

მზის სრუ­ლი დაბ­ნე­ლე­ბა პირ­ვე­ლად მექ­სი­კის წყნა­რი ოკე­ა­ნის სა­ნა­პი­რო­ზე გა­მოჩ­ნდე­ბა, შემ­დეგ აშშ-ში, ტე­ხა­სი­სა და მე­ი­ნი­ში და, სა­ბო­ლო­ოდ, აღ­მო­სავ­ლეთ კა­ნა­და­ში გა­და­ი­ნაც­ვლებს.

რო­გორც უკვე ვთქვით, გა­სა­ო­ცა­რი მოვ­ლე­ნის სა­ყუ­რებ­ლად უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნი ემ­ზა­დე­ბა, ზოგ­მა სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ დღის­თვის მოგ­ზა­უ­რო­ბაც კი და­გეგ­მა. სა­ყუ­რებ­ლად ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი ად­გი­ლი წელს ნი­ა­გა­რას ჩანჩქე­რია, რო­მე­ლიც მი­ლი­ო­ნამ­დე ვი­ზი­ტორს ელო­დე­ბა. ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის, ამ მხა­რე­ში მზის დაბ­ნე­ლე­ბის ფე­ნო­მე­ნი 1979 წლის შემ­დეგ არ უნა­ხავთ.

დღეს მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ა­ნი იხი­ლავს, რო­გორ გა­და­ფა­რავს მთვა­რე მზეს, და­აბ­ნე­ლებს ცას და სა­ბო­ლო­ოდ, ჩვე­ნი ვარ­სკვლა­ვის ფა­რულ გარე ატ­მოს­ფე­როს გა­მო­ავ­ლენს.იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ მზის დაბ­ნე­ლე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს დრო­ით სა­ღა­მოს 9 სა­ათ­ზეა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი, NASA-ს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი "იუ­თუ­ბარ­ხი" ერთ-ერ­თია, სა­დაც მზის დაბ­ნე­ლე­ბის ონ­ლა­ინ ყუ­რე­ბას შეძ­ლებთ.

myquiz