მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი სიამის ტყუპი დებიდან ერთი დაქორწინდა - "ები აკონტროლებს მარჯვენა მკლავს და ფეხს" | Allnews.Ge

მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი სიამის ტყუპი დებიდან ერთი დაქორწინდა - "ები აკონტროლებს მარჯვენა მკლავს და ფეხს"

ები და ბრი­ტა­ნი ჰენ­სე­ლე­ბი, თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის ყვე­ლა­ზე ცნო­ბილ დე­ბად ით­ვლე­ბი­ან, მათ სა­ერ­თო მხრე­ბი, ხე­ლე­ბი, ორი ფეხი და ორი გული აქვთ. ისი­ნი 1990 წელს ამე­რი­კა­ში, მი­ნე­სო­ტის შტატ­ში და­ი­ბად­ნენ. სირ­თუ­ლის მი­უ­ხე­და­ვად, მათ ცხოვ­რე­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა შეძ­ლეს, ის­წავ­ლეს სი­ა­რუ­ლი, მი­ი­ღეს გა­ნათ­ლე­ბა, და­დი­ოდ­ნენ სპორტზე, ჰქონ­დათ თა­ვი­ან­თი ჰობი და ზო­გა­დად, ცდი­ლო­ბენ, სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ცხოვ­რე­ბა ჰქონ­დეთ...

ამ­ჯე­რად დე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში სი­ახ­ლეა - ები და­ქორ­წინ­და. მისი რჩე­უ­ლი ჯოშ ბო­უ­ლინ­გია, შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის არ­მი­ის ვე­ტე­რა­ნი. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, წყვი­ლი 2021 წელს და­ქორ­წინ­და, თუმ­ცა სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ამის შე­სა­ხებ ცოტა ხნის წინ აც­ნო­ბა.

2021-abby-sister-brittany-one-79128668-ezgifcom-webp-to-jpg-converter-41120-1711699501.jpg

დები 1990 წელს და­ი­ბად­ნენ. მშობ­ლებ­მა ოპე­რა­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბა­ზე უარი გა­ნა­ცხა­დეს, რად­გან ბავ­შვე­ბის გა­დარ­ჩე­ნის შან­სი მცი­რე იყო. მათ მდგო­მა­რე­ობს მიზ­ნე­ბის მიღ­წე­ვა­ში ხელი არ შე­უშ­ლია: ტყუ­პებ­მა 16 წლის ასაკ­ში მარ­თვის მოწ­მო­ბის გა­მოც­და ჩა­ა­ბა­რეს, კო­ლე­ჯი და­ამ­თავ­რეს და ევ­რო­პა­ში იმოგ­ზა­უ­რეს. ები აკონ­ტრო­ლებს მათ მარ­ჯვე­ნა მკლავს და ფეხს, ხოლო ბრე­ტა­ნი აკონ­ტრო­ლებს მარ­ცხე­ნა მხა­რეს.იხილეთ სრულად

myquiz