იყო თუ არა სენა რეალურად სრულად შიშველი "ოსკარის" დაჯილდოების ცერემონიალზე? | Allnews.Ge

იყო თუ არა სენა რეალურად სრულად შიშველი "ოსკარის" დაჯილდოების ცერემონიალზე?

46 წლის მსა­ხი­ო­ბი და ყო­ფი­ლი მო­ჭი­და­ვე ჯონ სენა შიშ­ვე­ლი დგას მიკრო­ფო­ნის წინ და 2024 წლის "ოს­კა­რის" და­ჯილ­დო­ე­ბის ცე­რე­მო­ნი­ალ­ზე სა­უ­კე­თე­სო კოს­ტი­უ­მე­ბის დი­ზა­ი­ნის ჯილ­დოს აცხა­დებს - ამ კად­რებ­მა მსოფ­ლიო მე­დია მო­ი­ა­რა და კვლავ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში რჩე­ბა.

ოს­კა­რის 96-ე და­ჯილ­დო­ე­ბის სა­ღა­მოს, ჯიმ კი­მე­ლი უძღვე­ბო­და, კო­მი­კოს­მა სე­ნას გა­მო­ჩე­ნამ­დე პუბ­ლი­კას ასე მი­მარ­თა:

"ოს­კა­რის 46-ე და­ჯილ­დო­ე­ბა­ზე, 1974 წელს, რო­დე­საც დე­ვიდ ნი­ვე­ნი ელი­ზა­ბეტ ტე­ი­ლორს ესა­უბ­რე­ბო­და, შიშ­ვე­ლი მა­მა­კა­ცი გა­იქ­ცა სცე­ნა­ზე. წარ­მო­გიდ­გე­ნი­ათ, დღეს სცე­ნა­ზე შიშ­ვე­ლი მა­მა­კა­ცი რომ გა­იქ­ცეს? ეს ხომ სი­გი­ჟე იქ­ნე­ბა?".

12121-42789-1710322754.bmp

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნის სი­ტყვე­ბის შემ­დეგ თით­ქმის სრუ­ლად შიშ­ვე­ლი სე­ნაც გა­მოჩ­ნდა სცე­ნა­ზე და გა­მო­ა­ცხა­და, - კოს­ტი­უ­მე­ბი ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­შიო...

დღემ­დე მი­დის გან­ხილ­ვა, სენა სა­ზო­გა­დო­ე­ბი­სა და ჰო­ლი­ვუ­დის ცნო­ბი­ლი ვარ­სკვლა­ვე­ბის წი­ნა­შე ნამ­დვი­ლად სრუ­ლი­ად შიშ­ვე­ლი იყო თუ არა?

1212134-42797-1710322765.bmp

კუ­ლი­სებს მიღ­მა ფო­ტო­ე­ბი ცხად­ყოფს, რომ სე­ნას და­ფა­რუ­ლი ჰქონ­და სა­სირ­ცხვი­ლო ზო­ნე­ბი, რო­გორც წინა მხრი­დან, ისე უკ­ნი­დან... ეს იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მას და­უ­ვარ­დე­ბო­და კონ­ვერ­ტი...

myquiz